archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vuoden Uudistajaksi valittiin kolmikko Jukka Poika, Miki Kuusi ja Katja-Marika Puittinen

Yhteiskunnallinen Uudistuminen-hanke huipentui tänään Vuoden Uudistajan 2013 valintaan.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Yhteiskunnallinen Uudistuminen-hanke huipentui tänään Vuoden Uudistajan 2013 valintaan. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yritysten halua ja kykyä uudistua. Hanke kiersi viime vuonna eri puolilla Suomea ja järjesti viisi alueellista pk-yritysten johdon työpajaa sekä kyselyn pk-yritysten uudistumiskyvystä ja -halusta. Kyselyssä parhaille pisteille pääsivät Kuopio ja Helsinki. Hanketta tukivat Itella, MTV, Nasdaq OMX Helsinki, OP-Pohjola, Seedi, Sitra ja Sonera.

Uudistuminen-hankkeen tavoitteena on tuoda Suomen yritysten ylimmälle johdolle eväitä uudistumiseen.

”Vuoden Uudistaja on henkilö, joka on omalla toiminnallaan pyrkinyt uudistamaan yhteiskuntaa, kannustanut muita esimerkillään eikä ole lannistunut vastoinkäymisistä”, kertoo Uudistuminen-hanketta koordinoineen Ratkaisutoimisto Seedin toimitusjohtaja Marko Parkkinen.

Vuoden Uudistajan valitsi nettiäänestyksen pohjalta valitsijaraati, johon kuuluivat Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, Soneran toimitusjohtaja Robert Andersson, Nasdaq OMX Helsingin toimitusjohtaja Lauri Rosendahl, Itellan strategiajohtaja Juhani Strömberg ja Ratkaisutoimisto Seedin toimitusjohtaja Marko Parkkinen

”Sen sijaan, että Vuoden Uudistajaksi olisi valittu vain yksi henkilö, halusimme raatinakin olla rohkea ja rajoja rikkova. Ajattelimme, että on tärkeää saada Uudistumiselle kasvoja eri aloilta ja jaoimme Vuoden uudistaja -tittelin kolmen alan edustajan kesken eli hallinnon, kulttuurin, ja yrittäjyyden”, kertoo valitsijaraadin puheenjohtaja Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Vuoden Uudistajaksi valittuun kolmikkoon ylsivät virkamies Katja-Marika Puittinen – nainen elektronisen Schengen-viisumihakemusuudistuksen takana – Suomi-reggaen isä, muusikko Jukka Poika sekä kansainvälisestikin laajaa huomiota herättäneen start-up-yritystapahtuma Slushin luoja Miki Kuusi. Lue lisää perusteluja valinnoille Seedin tiedotteesta.

”Start-up- ja kasvuyritysten tukeminen ja kansainvälistyminen ovat Suomen uudistuksen ytimessä. Suomi tarvitsee uudistumishaluisia ja -kykyisiä yrityksiä, joilla on rohkeutta itsenäiseen tekemiseen ja kokeilemiseen”, summaa Kosonen.

Teollisuuden uudistuminen edistää kiertotaloutta

Sitra lähti hankkeeseen mukaan edistääkseen teollisen muutoksen keskeisenä konseptina maailmalla yleistyvää teollisten symbioosien toimintamallia. Resurssiviisas teollinen tuotanto ja sen ympärille syntyvä liiketoiminta on teollisuuden uudistumista, joka vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä sekä edistää kiertotaloutta.

Teollisissa symbiooseissa menestys tehdään yritysten ennakkoluulottomalla ja oivaltavalla yhteistyöllä. Yritykset kierrättävät keskenään jätteitä, raaka-aineita ja tuotantonsa sivuvirtoja ja yhdistävät osaamisensa kaupallisiksi konsepteiksi, jotka viedään suoraan kohdemarkkinoille. Tämä vaatii ajattelun uudistumista, uusia liiketoimintamalleja ja yhteistyötä.

Sitran tavoitteena on saada Suomeen mahdollisimman paljon yritysten välisiä symbiooseja ja ainekiertoa ja myös kertoa siitä ulospäin. Uudistuminen-kiertue mahdollisti hyvän väylän viedä tätä tavoitetta eteenpäin.

Kyselyn kärkikaupungit Kuopio ja Helsinki

Uudistuminen-hankkeen osana toteutetusta kyselystä selvisi, että tärkeimmät tekijät uudistumisen kannalta yrityksissä ovat johdon uudistumishalu, työntekijöiden uudistumishalu ja organisaation kyky nähdä ongelmia ja kehityskohteita. Kyselyyn vastasi lähes 250 yritysten edustajaa.

Kyselyn tuloksista selvisi, että Helsingin ja Kuopion alueilla on eniten uudistumishalukkuutta. Helsinki sai pisteitä 4,17 ja Kuopio 4,07, kun 5 oli paras pistemäärä ja keskiarvo koko Suomessa 3,99. Kuopion alue nousi esiin myös uudistumiskyvyn suhteen ja oli siinä koko Suomen ykkönen pistemäärällä 3,63, kun keskiarvo oli 3,43. Merkittävää oli myös, että 30–40 % kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo investoida kasvuun ja uudistumiseen Suomessa seuraavan vuoden aikana, Helsingissä peräti 62 %.

Uudistuminen-hankkeen ovat mahdollistaneet omaakin toimintaansa rohkeasti uudistaneet Itella, MTV, Nasdaq OMX Helsinki, OP-Pohjola, Sonera, Seedi ja Sitra. Uudistumisella tarkoitetaan uusien liiketoimintatoimintamallien ja -alueiden etsimistä ja löytämistä, uusia toimintatapoja ja avointa suhtautumista yhteiskunnan ja oman työympäristön jatkuvaan muutokseen.