archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittämistä jatkettava

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä selvittänyt työryhmä esittää, että seuraava hallitus käynnistäisi hankkeen yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin kehittämiseksi ja jatkotoimenpiteiden edistämiseksi. Toimintamalli voisi laajentaa yrittäjyyden mahdollisuuksia ja monipuolistaa julkista palvelutuotantoa. Sitra on ollut mukana työryhmässä.

Kirjoittaja

Janne Ahlström

Johtava asiantuntija, Tietoyhteiskunnan mahdollistaminen, Liiketoiminnan kehitys ja rahoitus

Julkaistu

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä selvittänyt työryhmä esittää, että seuraava hallitus käynnistäisi hankkeen yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin kehittämiseksi ja jatkotoimenpiteiden edistämiseksi. Toimintamalli voisi laajentaa yrittäjyyden mahdollisuuksia ja monipuolistaa julkista palvelutuotantoa. Sitra on ollut mukana työryhmässä.

Työryhmä luovutti 18.2.2011 raporttinsa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle ja työministeri Anni Sinnemäelle.  

Kansliapäällikkö Erkki Virtasen johdolla toimineessa työryhmässä ja sen alajaostoissa olivat Sitran lisäksi edustettuina työ- ja elinkeino-, sosiaali- ja terveys- ja valtiovarainministeriöt, Suomen Kuntaliitto, kunnat, EK, Suomen Yrittäjät, Teso ry, JHL, Tehy, SuPer, Talentia; Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, kansalaisjärjestöt; Ray, Syfo Oy.  

Työryhmän pysyvänä asiantuntijana oli vuorineuvos Kari Neilimo. Valmistelun aikana kuultiin laajasti eri asiantuntijoita ja toimijoita. Yhteiskunnallisen yrityksen määritelmän täyttävistä yrityksistä kuultiin seuraavia: Helsingin Diakonissalaitos, Lasten Päivän Säätiö, Cafe Ursula Oy, Hub Helsinki Co-op, Tiederahoitus Oy ja Invalidiliiton Asumispalvelut Oy. 

Työryhmän esitys on yksimielinen ja siihen sisältyy kaksi täydentävää lausumaa. 

Tutustu julkaisuun Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen »
Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta »

Kansalaiskeskustelu jatkuu verkossa. Osallistu yhteiskunnallisia yrityksiä koskevaan kehitystyöhön osoitteessa: www.yritahyvaa.fi
Sitra selvittää yhteiskunnallisten yritysten rahoitusmalleja. Selvitys valmistuu huhtikuun lopussa 2011.