archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yhtenäisistä tietojärjestelmistä hyötyä Tanskan kunnille

Tanskan kunnat hyötyvät yhteisistä IT-ratkaisuista. Vuoden 2007 kuntareformin yhteydessä käyttöön otetut yhtenäiset tietojärjestelmät tehostavat kuntien toimintaa. Lähes 85 % Tanskan kunnista on yhtenäistämisen toteuttaneen ICT-yritys KMD:n asiakkaina.

Kirjoittaja

Kimmo Haahkola

Julkaistu

Uutinen 9.4.2010

Tanskan kunnat hyötyvät yhteisistä IT-ratkaisuista. Vuoden 2007 kuntareformin yhteydessä käyttöön otetut yhtenäiset tietojärjestelmät tehostavat kuntien toimintaa. Lähes 85 % Tanskan kunnista on yhtenäistämisen toteuttaneen ICT-yritys KMD:n asiakkaina.  

Muutos on ollut nopeaa ja tuonut suuria säästöjä kunnissa. Irrallaan ja erillään toimivista tietojärjestelmistä on siirrytty yksiin ja yhteisiin sovelluksiin. Kun järjestelmät ovat kansallisesti yhteen toimivia, saadaan tuottavuutta ja vaikuttavuutta huomattavasti lisää kuntien toimintaan. Yhtenäistämisen kautta kunnat voivat kehittää palveluitaan nyt entistäkin asiakaslähtöisemmin, yli perinteisten toimialarakenteiden. Vaikka tehostuminen ensi vaiheessa näkyykin muutoksissa kuntien sisäisessä toiminnassa, hyötyvät kuntalaisetkin jatkossa esimerkiksi parempien ja laajempien sähköisen asioinnin palvelujen välityksellä, toimitusjohtaja Ole Jensen KMD:stä kertoo.  

KMD tekee yhteistyötä kuntien kanssa tarjoamalla toiminnanohjausjärjestelmän, erityisesti SAP:iin pohjautuvat ohjelmistopaketin, joka sisältää talouslaskennan, henkilöstöhallinnon, palkkalaskennan, logistiikan, asiakirjahallinnon ja raportoinnin palveluita.   

Tehokkuutta 20−25 % lisää toimintaan 

KMD:n toiminnan perustavoitteena on, että toimintaa voidaan tehostaa 20−25 %. Tyypillisesti tehokkuuden mittarina käytetään säästynyttä aikaa, mutta myös laadun paraneminen läpinäkyvissä, yhtenäisissä ja ennustettavissa olevissa palveluissa on tärkeä hyöty ja mittari.  

Kuntasektorilla tärkeää on jatkuva yhteistyön syventäminen ja tarpeiden määritys. Valtakunnallisuudesta ja yhdessä toimimisesta on hyötyä monella eri tasolla. Kuntien näkökulmasta päällekkäiset työt vähenevät, kun paras IT-osaaminen saadaan keskitettyä ja kehitystyö tehdään yhdessä. Yhtenäisellä tavalla kerättyä tietoa kuntien menoista ja tuloista voidaan käyttää benchmarkkaukseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kunnat ovat yhdessä myös merkittävä asiakas, jota kuunnellaan.   

Valtakunnalliset palvelukeskukset perusteilla Suomessa  

Sitran Kuntaohjelman eteenpäin luotsaamassa Kuntien Palvelukeskus (KPK) -hankkeessa käydään parhaillaan neuvotteluita kuntien osallistumisesta kahden, kuntien sataprosenttisesti omistamien valtakunnallisten palvelukeskusten perustamiseen.  Neuvottelusitoumuksen jättäneille kunnille ja kuntayhtymille toimitetaan huhtikuussa uusien, perustettavien yritysten liiketoimintasuunnitelmat, perustamisehdotus, aiesopimus sekä yhtiöjärjestys. Tämän jälkeen tehdään päätökset perustettavista yrityksistä.  

Tavoitteemme ovat osittain yhteneväisiä sen kanssa mitä Tanskassa on jo tehty. Palvelukeskuksilla tavoitellaan kustannushyötyjä, toiminnan parempaa hallittavuutta ja ennustettavuutta. Keskeisin tekijä tuottavuuden kasvattamiseen on osaamisen ja volyymien keskittäminen sekä prosessien automatisointi, toimialajohtaja Kimmo Haahkola Sitran Kuntaohjelmasta sanoo.  

ICT-palvelukeskuksen avulla tuetaan tietohallinnon prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista ja uusien palvelujen kehittämistä erityisesti sähköisen asioinnin edistämisen näkökulmasta. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tavoitteena on varmistaa osallistuvien kuntien tehokkaiden talous- ja henkilöstöprosessien toiminta, yhtenäisten ja laadukkaan tiedon tuottaminen kuntien menoista ja tuloista kuntien suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.