archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yksityishenkilöt ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöitä

Julkaistu

Joukko suomalaisia yksityishenkilöitä on toteuttanut merkittäviä energiahankkeita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa Edelläkävijät parhaiden ekokäytäntöjen edistäjänä -hankkeessa kartoitettiin ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöitä ympäri Suomea. Nämä henkilöt ovat kehittäneet tai ottaneet käyttöön teknologiaa ja uusia käytäntöjä uusiutuvan energian tuottamiseksi tai energiatehokkuuden parantamiseksi.

Edelläkävijöille järjestettiin työpaja 9.-11.12.2011 Pyhtäällä. Työpajaan osallistunut Jussi Eilola Oulusta on rakentanut omalle perheelleen kolme passiivienergiataloa. ”Hankkeet ovat lähteneet puhtaasta kiinnostuksesta energiatehokkuuteen ja rakentamiseen. Kertyneitä kokemuksia ja ideoita olen voinut hyödyntää oman yritykseni toiminnassa”, Eilola sanoo.

Siuntiolainen Fredrik Ek on puolestaan puukaasutekniikan edelläkävijä. ”Rakensin puukaasuauton, jolla olen kulkenut noin 50 000 kilometriä. Halusin valjastaa puuenergian liikennekäyttöön. Ratkaisu toimii ja on polttoainekustannuksiltaan edullinen. Auto kuluttaa haketta 1,5 l / km eli polttoaineen hinnaksi ostohakkeella tulee noin 3 € 100 kilometrille. Puu on polttoaineena hiilidioksidineutraali ja mahdollistaa sen, että voin pitää koko polttoaineketjun omissa käsissä, metsästä puukaasuttimeen”. 

Ekin mukaan puun kaasutustekniikkaa voi hyödyntää myös pienen mittakaavan sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä korvaamaan öljyn käyttöä olemassa olevissa muutaman sadan kilowatin öljykattiloissa.

Kokemukset auttavat käytäntöjen levittämisessä

Työpajan tavoitteena oli tunnistaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämisen mahdollisuuksia ja esteitä sekä tarjota edelläkävijähenkilöille mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia. Työpajaan osallistui 15 henkilöä eri puolilta Suomea.

”Haluamme osoittaa, että monet yksityishenkilöt ovat jo toteuttaneet energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviä hankkeita”, vanhempi tutkija Panu Kontio SYKEstä sanoo. ”Olemme hankkeen aikana löytäneet jo pari sataa edelläkävijää. Kannustamme heitä kertomaan ratkaisuistaan ja kokemuksistaan. Käytännön esimerkit ovat erittäin arvokkaita vastaavanlaisia hankkeita suunnitteleville.”

Edelläkävijät-hanketta rahoittaa Sitra. ”Siirrymme tulevaisuudessa keskitetyistä energiaratkaisuista hajautettuihin järjestelmiin. Jotta kehityksessä päästään nopeasti eteenpäin, tarvitaan hallinnon ja yritysten satsauksia ihmisten oman energiantuotannon helpottamiseksi ja mahdollistamiseksi. Muutoksen merkittävin ajuri ovat edelläkävijät, jotka ovat jo ottaneet uusia ratkaisuja käyttöönsä. Käyttäjiä tulisi kuunnella hallinnollisten ja yritysten käytäntöjen sujuvoittamiseksi ja parantamiseksi”, johtava ekotehokkuusasiantuntija Karoliina Auvinen Sitrasta sanoo.

Edelläkävijät parhaiden ekokäytäntöjen edistäjänä -hanke (Edelläkävijät-hanke)

Edelläkävijät parhaiden ekokäytäntöjen edistäjänä -hankkeessa kartoitetaan energiatehokkuuden, energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edelläkävijätoimijoita Suomessa. Tavoitteena on tiivistää toimijoiden yhteydenpitoa ja kokemusten vaihtoa. Lisäksi tavoitteena on etsiä keinoja hyvien käytäntöjen levittämiseen sekä kannustaa eri toimijoita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.
 
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran rahoittaman hankkeen toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki ja Palmu Inc. Mukana hankkeessa ovat myös Oulun Yliopiston Thule instituutti, Vaasan Yliopiston Levón instituutti, Motiva, MTK, ja Benet Oy.

Lue lisää Edelläkävijät-hankkeesta »

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Panu Kontio, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1691, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Jussi Eilola, puh. 040 582 2519

Fredrik Ek, puh. 040 754 7182 

Karoliina Auvinen, johtava asiantuntija, ekotehokkuus, puh. (09) 6189 9299

Johanna Kirkinen, asiantuntija, energia ja ilmastonmuutos, puh. 040 186 7107