archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yritykset palkkaavat mielellään ikääntyviä ja eläkeikäisiä työntekijöitä

Kirjoittaja

Tiina Heinilä

Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Työnantajat suhtautuvat sekä ikääntyvien työntekijöiden että eläkeikäisten rekrytointiin selvästi odotuksia myönteisemmin. Heidän palkkaamisessaan korostetaan enemmän henkilön osaamista ja kokemusta kuin ikää. Työnantajat kaipaavat kuitenkin lisää taloudellisia kannusteita sekä palkkaamisen yksinkertaistamista.

Helsingin seudun kauppakamari ja Sitra selvittivät viime kesänä yritysten suhtautumista sekä eläkeikäisten että ikääntyvien eli yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työssäkäyntiin. Kyselyyn vastanneista 356 kauppakamarin jäsenyrityksestä yli neljännes on palkannut eläkeikäisiä henkilöitä palvelukseensa viimeisen viiden vuoden aikana. Vastaavasti kaksi viidesosaa on rekrytoinut yli 50-vuotiaita työntekijöitä kuluneen vuoden aikana.

”Yritysten kokemukset ja asenteet eläkeikäisten ja ikääntyvien palkkaamiseksi olivat ennakko-odotuksia huomattavasti myönteisempiä. Suomen kestävyysvajeen umpeen kuromisen kannalta on erittäin hyvä uutinen, että yrityksillä on yhä enemmän valmiuksia rekrytoida kaikenikäisiä osaajia”, kertoo asiamies Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Vastauksissa painotettiin yrityksen hil­jaisen tiedon ja osaamisen siirtämiseen edel­leen. Lisäksi eläkeikäiset työntekijät koetaan luotettaviksi, ahke­riksi, joustaviksi, sitoutuneiksi ja asiakaspalveluhenkisiksi.

Yrityksissä kaivataan tietoa ja kannustimia

Kaksi kolmesta vastaajayrityksestä toivoo taloudellisia kannustimia eläkeikäisten palk­kaamiseen. Yrityksissä tarvitaan myös enemmän tietoa yrityksen velvollisuuksista ja vastuista eläkeikäisiä palkatessa. Yli 80 prosentin mielestä työnantajamaksujen alentaminen sekä palkka-, koulutus- ja työllistämistuki lisäisivät ikääntyneiden rekrytointia.

”Kohdentamalla viestintää yrityksille eläkeikäisten ja ikääntyvien työllistämiskäytännöistä voitaisiin lisätä työvoiman saatavuutta ja pidentää työuria. Myös osa-aikaisten työsuhteiden työnantajavelvoitteiden yksinkertaistaminen, joustavat työsopimuset ja työn tekemiseen liittyvien kannustinloukkujen purkaminen kasvattaisivat sekä työn kysyntää että tarjontaa”, Lahtinen uskoo.

Ikääntyvän palkkaaminen ei lisää nuorisotyöttömyyttä

Kyselyn mukaan ikävääntyvää työntekijää voidaan kannustaa purkamalla kannustinloukkuja, jolloin työn tekeminen on kannattavampaa kuin työttömyys.

Kyselyn tulokset viittaavat myös siihen, että yli 50-vuotiaiden palkkaaminen ei lisää nuorisotyöttömyyttä. Lähes kaikkien yritysten mielestä nuoremmat ikäryhmät eivät koe asiaa uhaksi.

Sitra tuottaa kyselyn pohjalta tietoa työnantajille eläkeläisten työllistämisestä ja työhön osallistumisesta. Työntekijöille kerrotaan eläkkeellä työskentelemisen mahdollisuuksista. ”Sitran Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä -avainalueella selvitetään myös keinoja ja kannustimia edistää eläkkeellä työskentelyä, kertoo johtava asiantuntija Tuomo Melin Sitrasta.

Lue lisää:
Eläkeläiset työmarkkinoilla ja +50-ikäisten työllistyminen

 

Mistä on kyse?