archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yrityskehityspalveluja vahvistetaan koko maassa

Tavoitteena tuplata uusien innovatiivisten yritysten määrä

Julkaistu

Tavoitteena tuplata uusien innovatiivisten yritysten määrä Lehdistötiedote 30.9.2004

Sitra, kauppa- ja teollisuusministeriö, TE-keskukset ja Tekes vahvistavat yhteisvoimin teknologiakeskusten resursseja. Eri puolilla Suomea sijaitsevat teknologiakeskukset tarjoavat kehittämispalveluja uusille innovatiivisille yrityksille. Nyt kehitystyöhön saadaan uutta puhtia. Yrke-hankkeessa eli yrityskehitysyhtiöiden kansallisessa kehittämishankkeessa on kolme painopistealuetta: uudet palvelut, pitkäjänteisempi rahoitus ja osaamisen kasvattaminen. Ensimmäiset neljä Yrke-pilottia on jo käynnistetty, ja neljän seuraavan valmistelut ovat pitkällä. Uudet yhtenäiset toimintamallit on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain koko maassa. Yrke-hanke on osa kauppa- ja teollisuusministeriön toimenpiteitä, joilla tuetaan yrittäjyyttä. Hanke toteutetaan yhteistyössä keskeisten julkisten toimijoiden kanssa, joita ovat kauppa- ja teollisuusministeriön ohella Tekes, TE-keskukset sekä alueelliset rahoittajat, esimerkiksi kaupungit, kunnat ja maakuntaliitot. Hanketta koordinoi Sitra. Uudet palvelut ja parhaat toimintamallit Projektissa arvioidaan nykyiset yrityskehitystoimintamallit ja kehitetään uusia toimintamalleja yrityskehitysyhtiöille uusien ja entistä elinkelpoisempien yritysten synnyttämiseksi. Kullakin alueella pilotit laativat oman kehittämisohjelmansa, jolla tähdätään osaamis- ja teknologiapohjaisten yritysten määrän oleelliseen kasvattamiseen. Tavoitteena on parhaiden piloteista saatujen toimintamallien levittäminen koko maahan. Yrke-hankkeen tyypillisiä palveluja ovat alueellisten liikeideoiden tunnistaminen, yritysten alkuvaiheen kehittämispalvelujen tarjoaminen, liikeideoiden arviointi, liiketoimintasuunnitelmien tekemiseen liittyvät selvitykset sekä hautomovaiheen aikainen asiantuntijatuki yritysten perustamisen helpottamiseksi ja kasvun nopeuttamiseksi. Eniten innovatiivisia yrityksiä näyttäisi muodostuvan liikeideoista, jotka syntyvät joko tutkimusmaailmassa yliopistojen rajapinnassa tai isommissa yrityksissä. Suuryritysten ydinliiketoimintaan kuulumattomat ideat pyritään löytämään valtakunnan tasolla. Parhaat ideoista kaupallistetaan. Ongelmana lyhytjänteinen rahoitusOlennainen edellytys yrityskehitysyhtiöiden onnistumiselle on pitkäjänteinen rahoitus. Se turvaa pitemmällä tähtäimellä osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan. Tähän asti yrityskehitysyhtiöt ovat olleet sirpaleisen projektirahoituksen varassa, mikä on omalta osaltaan rajoittanut asiakasyritysten kehittämistä. Myös kansainvälistyvät innovatiiviset yritysaihiot edellyttävät yrityskehitysyhtiöiltä uusia palveluja. Näitä kehitetään nyt valtakunnallisesti. Monipuoliset ja tasalaatuiset palvelut ovat näin kaikkien ulottuvilla. Yrke-hankkeessa mukana olevat osapuolet selvittävät mahdollisuuksia aikaansaada pitkäjänteisempää rahoitusta yrityskehitysyhtiöille. Kolmetoista yhtiötä ja yksitoista paikkakuntaaPienen Suomen tiivis verkosto on yksi maailman kilpailukykyisimmistä. Tavoite on kunnianhimoinen – osaamis- ja teknologialähtöisten uusien yritysten kaksinkertaistaminen muutaman vuoden kuluessa, toteaa Yrke-hankkeen vetäjä, liiketoimintajohtaja Anu Nokso-Koivisto Sitrasta. Yrityskehitysyhtiöistä Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Teknologiakeskus Kareltek Oy, Oulutech Oy ja Technopolis Ventures Oy ovat uusien palvelujen kehittämisessä jo hyvässä vauhdissa. Pitkälle valmisteltuja ovat Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy, Prizztech Oy sekä Professia Oy:n muodostama konsortio Finn-Medi-Tutkimus Oy:n  ja Hermia Yrityskehitys Oy:n kanssa. Myös Seinäjoen Teknologiakeskus Oy, Teknologiakeskus Oy Merinova Ab ja Turku Science Park Oy osallistuvat kehittämisohjelmaan.  Yrke-yhtiöt poluttajina innovaatioiden ja markkinoiden välillä Kun innovaatioita muutetaan liiketoiminnaksi, tarvitaan palveluorganisaatioita, jotka pystyvät ottamaan pitkäjänteisen vastuun hankkeen seurannasta ja edistämisestä. Lopullinen vastuu onnistumisesta on kuitenkin yrittäjällä. Yrke-hankkeen tuloksia seurataan tarkasti. Muun muassa uusien yritysten määrä sekä niille tarjottavien palvelujen kasvu kullakin alueella sekä yritysten kehitys yli hautomovaiheen kasvuyrityksiksi kertovat Yrke-hankkeen onnistumisesta ja tuloksista. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Tekes, Sitra ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat muodostaneet ohjausryhmän hankkeen toteutumista seuraamaan. Vaikuttavuutta arvioi Turun Kauppakorkeakoulussa toimiva PK-Instituutti. Kaikilla alueilla on piloteille perustettu oma ohjausryhmänsä, jossa mukana ovat tärkeimmät rahoittajat sekä kaupungin edustajat.

Lisätietoja

Liiketoimintajohtaja Anu Nokso-Koivisto, Sitra, (09) 6189 9228, sähköposti: etunimi.sukunimi@sitra.fi Ylitarkastaja Sirpa Hautala, Kauppa- ja teollisuusministeriö, 050 375 6219, sirpa.hautala@ktm.fi Teknologiajohtaja Heli Kukko, Tekes, 050 5577 776, heli.kukko@tekes.fi

Sanasto Yrke – yrityskehitysyhtiöiden kansallinen kehittämishanke yrityskehitysyhtiö – hautomoiden yhteydessä yrityksille kehittämispalveluja tarjoava yhtiö hautomo – usein teknologiakeskuksissa sijaitseva alkuvaiheen yrityksille tarjottava tila esihautomo – ”liikeidean jalostuspaja” ennen hautomovaihetta