archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yritysten kansainvälistymiseltä riisuttava mystiikan viitta

Julkaistu

Tiedote 2.9.2010

Koneteollisuuden kasvuohjelman johtaja Mauri Heikintalo haluaa viennin yhtä luontevaksi osaksi yritysten toimintaa kuin valmistuksen.

Sitran koneteollisuuden kasvuohjelmassa ollaan tyytyväisiä, että suomalaisia pk-yrityksiä kannustetaan nyt entistä rohkeammin maailmalle. Ohjelmajohtaja Mauri Heikintalo haluaa kiinnittää huomiota siihen, että vienti nähdään virheellisesti vain suuryritysten mahdollisuutena.

– Ensimmäinen konkreettinen teko suomalaisten konepajayritysten kansainvälistymiseksi on ajatustavan muutos. Uusien asiakkaiden hankkimisen ulkomailta tulisi olla yhtä luonnollinen osa minkä tahansa yrityksen toimintaa kuin esimerkiksi valmistuksen, sanoo Mauri Heikintalo.

Kulunut vuosi on ollut suomalaiselle koneteollisuudelle vaikea. Alan yritysten myynti on laskenut lähes 50 prosenttia ja pysyviä työpaikan menetyksiä on tällä hetkellä noin 20 000. Koneteollisuuden mahdollisuutena on nähty pk-yritysten erikoistuminen ja kansainvälistyminen. Pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille kansainvälistyminen on kuitenkin ollut vieras toimintatapa. Sitran koneteollisuuden kasvuohjelma pyrkii toden teolla riisumaan mystiikan viitan kansainvälistymiseltä.

– Tällä hetkellä kriittistä yrityksille on esimerkiksi EU:n sisämarkkinoiden näkeminen suoraan kotimarkkoina, jonne tähdätään luontevasti osana mitä tahansa liiketoimintaa. Venäjällä on myös meneillään suuria teollisia uudistuksia jotka tarjoavat suomalaisille yrityksille valtavat mahdollisuudet, mikäli niihin vain rohkeasti tartutaan.

Konkreettisesti Sitra panostaa kansainvälistymiseen sekä uudenlaisten toimintatapojen omaksumiseen paitsi ohjelmatyöllä myös tekemällä sijoituksia sellaisiin yrityksiin, joilla on halua ja rohkeutta toimia esimerkkinä koko alalle. Esimerkkeinä tästä ovat Sitran hiljattain tekemät pääomasijoitukset Meteco Oy:hyn sekä Mesera-yhtiöihin, jotka kummatkin ovat edelläkävijöitä ja esimerkkejä alihankkijan muuntautumisesta kansainvälisesti tuotteita ja ratkaisuja tarjoaviksi konepajoiksi.

– Olettamus, että asiat palaisivat ennalleen tämän laman jälkeen, on väärä. Uudessa toimintaympäristössä tulevat pärjäämään ne yritykset, jotka kansainvälistymisen lisäksi panostavat yhteistyöhön erilaisissa verkostoissa, nostavat omaa osaamisen tasoaan sekä kasvattavat bisnesosaamistaan.

Myös myynti- ja asiakasosaamisen merkitys korostuu.

– Menestyvien yritysten salaisuus ei enää ole hyvä sorvi, vaan ihminen joka kykenee kertomaan mitä ollaan tekemässä, etsimään asiakkaita ja pitämään heistä huolta, Heikintalo luettelee konkreettisia asioita, joihin yritykset voivat panostaa.