1. Tulevaisuuden hallinto

  Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta.

 2. Voimaa yli rajojen

  Parempaa kokonaisuuksien hallintaa, poikkihallinnollisuutta, vaikuttavuutta.

 3. Yhteistä tahtoa ja toteutusvoimaa

  Edellytysten luomista julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön ja päätöksenteon vahvistumiselle.

Ajankohtaista

  1. Governing the welfare state...

   Julkaisut 0

   Solutions for a complex world and uncertain future

   In an environment with ever-increasing interdependence, volatility and complexity, European welfare states face unprecedented problems on multiple...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Eeva Hellström, Mikko Kosonen
  2. Uudistuakseen Suomen tulisi...

   Blogit 6

   Ruotsin viime vuosikymmenten menestys on seurausta parantuneesta johtamisjärjestelmästä, kirjoittaa Mikko Kosonen.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Mikko Kosonen

Strateginen ja ketterä hallinto ratkaisee viheliäisiä ongelmia ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman keskushallinnon ja sen johtamisen uudistamista. Isot kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, ennakoivan terveydenhoidon kehittäminen ja työelämän murros, vaativat kaikki yli hallituskausien ulottuvaa strategista, pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Keskushallintoamme ei ole rakennettu globaalia, moninapaista, keskinäisriippuvaista ja nopeasti muuttuvaa maailmaa varten. Rakenteelliset uudistukset eivät etene, koska yritämme vastata uuden maailman haasteisiin vanhan maailman työkalupakilla.

Suomen kaltaiselle pienelle ja vientivetoiselle maalle uudistuminen on suorastaan elinehto. Meidän on oltava suurempia maita strategisempia ja ketterämpiä pärjätäksemme yhä tiukemmassa globaalissa kilpailussa.

Sitra on tehnyt pitkäjänteistä selvitystyötä hyvinvointiyhteiskunnan hallinnon uudistamiseksi.

Governments for the Future - Building the Strategic and Agile State (2014) paneutuu länsimaisen yhteiskunnan hallinnon ongelmiin – ja osoittaa, että ne ovat ratkaistavissa. Julkaisun laatijoiden, Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja strategisen johtamisen professorin Yves Dozin mukaan valtio voi olla strategisesti ketterä, mikäli se kykenee ratkaisemaan kolme asiaa:

 • päätöksenteon edellytyksenä tulee olla hyvä ja tietoon perustuva analyysi toimintaympäristöstä sekä näkemystä tulevaisuudesta.
 • valtionhallinnon tulee hyödyntää ja kohdentaa rajallisia resurssejaan tehokkaasti sekä joustavasti.
 • hallitukselta vaaditaan kollektiivista sitoutumista, jotta kokonaisuuden kannalta syntyy optimaalisia päätöksiä ja sitoumuksia.

Sitran hallitusohjelmapaperi Viisi ehdotusta Suomelle antaa niin ikään mallin strategisesta hallitusohjelmasta, jota tarvitaan suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi, yritystoiminnan kehittämiseksi ja talouden sekä työpaikkojen määrän kääntämiseksi kasvu-uralle.

Governing the welfare state and beyond - Solutions for a complex world and uncertain future (2016) jatkaa Sitran aiempaa työtä julkishallinnon johtamisen ja valtionhallinnon kehittämisen parissa ja kertoo, miten voimme siirtyä reaktiivisesta hyvinvointivaltiomallista kohti proaktiivista hyvinvointiyhteiskuntaa. Niin ikään Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja johtava asiantuntija Eeva Hellströmin yhdessä eurooppalaisen työryhmän kanssa tuottama tutkimuspaperi linjaa tähän viisi keinoa:

 1. strategisesti ketteriin hallintamalleihin liittyvän johtamisosaamisen kehittäminen
 2. ilmiöiden kokonaisvaltaiseen käsittelyyn perustuvien hallintamallien luominen.
 3. hyvinvointiyhteiskunnan demokraattisen pohjan vahvistaminen.
 4. valtion roolin uudistaminen hyvinvoinnin turvaamisessa.
 5. EU:n kehittäminen kohti legitiimiä sosiaalipolitiikkaa 

 

Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä from Eeva Hellström

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä

Mitkä ovat eurooppalaisen hyvinvointivaltiomallin johtamishaasteet kompleksissa ja epävarmassa maailmassa? Esitys tiivistää 5 ambitiota ja 19 suositusta Vision Europe -konsortion yhteistyössä julkaistusta raportista: Governing the Welfare State and Beyond (Eeva Hellström & Mikko Kosonen)

11 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Julkaisut Governing the welfare state and beyond

In an environment with ever-increasing interdependence, volatility and complexity, European welfare states face unprecedented problems on multiple levels and have seemingly become prisoners of the successful "industrial age" governance model. Today, old-style governance approaches no longer meet the needs of societies. Thus, the authors of this paper suggest alternative governance approaches for...

Eeva Hellström, Mikko Kosonen

Julkaisut Governing the welfare state and beyond

In an environment with ever-increasing interdependence, volatility and complexity, European welfare states face unprecedented problems on multiple levels and have seemingly become prisoners of the successful "industrial age" governance model. Today, old-style governance approaches no longer meet the needs of societies. Thus, the authors of this paper suggest alternative governance approaches for...

Eeva Hellström, Mikko Kosonen

Blogit Kuuma pelaaja

Tapio Anttilan Monologia dialogista -blogisarjan kuudes osa käsittelee dialogin roolia johtamisessa.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tapio Anttila

Blogit Strategia pinteessä

Aikamme ei ole suosiollinen strategisuudelle. Kun ongelmat ovat monimutkaisia ja jo sylissä, tuntuu operatiivinen toiminta houkuttelevammalta.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Katri Vataja

Uutiset Onko talouspoliittisen konsensuksen aika ohi?

Miten Suomessa käytetään talouspoliittista valtaa? Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola kirjoitti Sitralle muistion talouspoliittisen vallankäytön historiasta ja politiikan muutoksesta. Suomella on pitkä ja kunniakas historia laajaan yhteisymmärrykseen pohjaavasta talouspoliittisesta vallankäytöstä. 1960–70 -luvun tulopolitiikan valtakaudesta ja konsensukseen...

1 vuosi sitten

Blogit Pukukoppielämää

Miten dialogia "tehdään"? Tapio Anttilan Monologia dialogista -blogisarjan neljäs osa käsittelee dialogia fasilitoinnin näkökulmasta.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tapio Anttila

Tapahtuma Leading and Making Decisions in a volatile, uncertain, complex and ambiguous world

Lessons from Complexity Science: workshop with professor Dave Snowden Kun toimintaympäristö on kompleksinen, tilanne haastava ja ongelmat viheliäisiä, ”oikeita” ratkaisuja ei ole. Tällöin johtajalta vaaditaan kykyä määritellä haaste, tunnistaa erilaisia päätöksentekotilanteita sekä valita kulloiseenkin tilanteeseen sopiva johtamistyyli. Walesilainen professori ja...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Blogit Seitsemän huonoa kautta takana

Dialogilla ja vahvalla johtajuudella viheliäisten ongelmien kimppuun? Monologia dialogista -blogisarja alkaa.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tapio Anttila


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot