1. Elämäntavat

  Ilmastopäästöjä pienentäviä toimintatapojen muutoksia saadaan aikaan, kun energiaa säästävien ratkaisujen käyttöönotto tehdään helpoksi.

 2. Muutosta elämäntapoihin

  Elämäntapamme määräävät energian ja luonnonvarojen kulutuksemme. Mutta edes pienten käyttäytymismuutosten aikaansaamiseksi ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Muutosten toteuttaminen edellyttää monipuolista esteiden ja kannustimien ymmärtämistä.

 3. Tieto jakoon

  Energiansäästöön ja ilmastonmuutoksen hillintään liityvää tietoa tuotetaan koko ajan lisää. Pelkkä tiedon tarjoaminen ei kuitenkaan riitä. Täytyy auttaa ihmisiä löytämään keskeinen tieto helposti ymmärrettävässä muodossa.

 4. Energianeuvontaa kansalaisille

  Uudet määräykset ja teknologiat sekä yritysten markkinointi saavat ihmisten päät pyörryksiin. Ihmisten on vaikea hahmottaa, mitkä valinnat ovat merkittäviä ja mitkä eivät. Tiedon tarve on suuri. Neuvonnassa tarvitaan selkeää ja luotettavaa tietoa, unohtamatta henkilökohtaista ohjausta.

 5. Vaikutusmahdollisuudet ulottuville

  Ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastotyöhön niin arjessa kuin työssä pitää parantaa. Eri ammattiryhmiä voi auttaa näkemään omat mahdollisuutensa vaikuttaa.

 6. Käyttäjälähtöisyys kunniaan

  Moneen asiaan on jo olemassa hienoa energiaa säästävää tekniikkaa. Käyttäjälähtöiseksi suunniteltuna se ”tönäisee” kuluttajia energiaa säästävään suuntaan.

Ajankohtaista

  1. Aurinkokeräimiä asuintalon katolla

   Energiakäänne –...

   Blogit 0

   Energiansäästön ja -käytön tehostamisen viivytystaistelut käydään vanhoilla asuinalueilla. Energiakäänne voisi käynnistyä...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Sauli Rouhinen
  2. Sieniretkella

   Työyhteisö vireäksi...

   Blogit 0

   Sipoonkorven sydänmaiden paksusta sammalmättäästä pilkistää vaaleamaltoinen suuri sieni. Kyseessä on lampaankääpä ja vieläpä oikein...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Adela Pajunen
  3. Ihmisiä kasvimaalla

   Suomesta maailman paras...

   Artikkelit 0

   Yhteissuunnittelu, avoin ja osallistumiseen perustuva päätöksenteko sekä yhteisölliset hyödynjakomallit parantavat sosiaalista hyväksyttävyyttä....

   3 vuotta sitten

Elämäntapoihin tarvitaan muutosta

Sitra näkee ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja riskit mahdollisuutena ajatella uudestaan ja muuttaa monia asioita sekä yhdyskuntien että yksilöiden toiminnassa. Energiaohjelman päättyessä oli nähtävissä hyviä merkkejä siitä että kuluttajien energian käyttö oli kääntynyt laskuun ja toimemme olivat nopeuttaneet useiden energiansäästötoimien käyttöönottoa.

Energiansäästö ei ole vain tekninen asia, vaan siihen vaikuttaa erityisesti ihmisten käyttäytyminen. Elämäntapamme määräävät energian ja luonnonvarojen kulutuksemme. Mutta edes pienten käyttäytymismuutosten aikaansaamiseksi ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Muutosten toteuttaminen edellyttää monipuolista esteiden ja kannustimien ymmärtämistä.

Energiansäästöön ja ilmastonmuutoksen hillintään liityvää tietoa tuotetaan koko ajan lisää. Pelkkä tiedon tarjoaminen ei kuitenkaan riitä. Täytyy auttaa ihmisiä löytämään keskeinen tieto helposti ymmärrettävässä muodossa. Uudet määräykset ja teknologiat sekä yritysten markkinointi saavat ihmisten päät pyörryksiin. Ihmisten on vaikea hahmottaa, mitkä valinnat ovat merkittäviä ja mitkä eivät. Tiedon tarve on suuri. Neuvonnassa tarvitaan selkeää ja luotettavaa tietoa, unohtamatta henkilökohtaista ohjausta. Kuluttajien energianeuvonta onkin ottanut hyviä askeleita eteenpäin.

Ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastotyöhön niin arjessa kuin työssä pitää jatkuvasti parantaa. Eri ammattiryhmiä voi auttaa näkemään omat vaikutusmahdollisuutensa. Luomalla mahdollisuuksia järkevien ja energiaa säästävien ratkaisujen helppoon käyttöönottoon tehdään kestävä elämäntapa houkuttelevaksi. Moneen asiaan on jo olemassa hienoa energiaa säästävää tekniikkaa. Käyttäjälähtöiseksi suunniteltuna se ”tönäisee” kuluttajia energiaa säästävään suuntaan.

Ihmiset mukaan paikalliseen ilmastotyöhön

Tampereella on onnistuttu tukemaan ruohonjuuritason ilmastotyötä Ilmankos-hankkeessa ja ECO2-ohjelmassa. Ilmastorahasto on auttanut paikallista polkupyöräjärjestöä kehittämään ihmisille vuokrattavan taakkapyörän ja mahdollistanut luomuruokapiirin perustamisen. Ilmankos-hankkeessa on myös tuotettu suosituksia kunnille ilmastodemokratian edistämiseen sekä järjestöille ja muille toimijoille ilmastokampanjoiden järjestämiseen. Lue lisää taakkapyöristä.

Ruohonjuuritasolla toteutettavan Ilmankos-hankkeen rinnalla on ollut käynnissä ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020. Se toteuttaa Tampereen kaupungin ilmasto- ja energiatavoitteita. Ohjelma tukee hankkeita, jotka edistävät vähähiilistä ja hiilineutraalia kaupunkirakennetta. ECO2 on onnistunut saamaan kaikki kaupungin yksiköt ja liikelaitokset saman pöydän ääreen miettimään keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Tampere on myös aktiivisesti mukana kaupunginjohtajien ilmastoverkostossa, joka jalkauttaa hyviä käytäntöjä ympäri Suomea.

Peloton ja sen perusidea energiaportinvartijoiden koulutuksesta ja voimaantumisesta on ollut menestys. Peloton on tuonut mm. Fazer Amicaan ilmastolounaat ja Rautakeskoon Energiaosaajat sekä joukon uusia yritysideoita. 

Tieto jakoon

Pieni suuri energiakirja oli ensimmäinen suomalainen tietokirja energiatehokkaasta asumisesta. Kuvitettu opas kertoo havainnollisesti, miten kotona voi säästää lämpöä ja sähköä. Pienet ja helpot toimenpiteet poikivat jopa satoja euroja vuodessa. Kirjan avulla kuka tahansa voi tehdä niitä omin käsin. Isoista energiaremonteista kerrotaan perusteet. Mukana on runsaasti laskelmia siitä, kuinka paljon eri keinot säästävät rahaa ja energiaa. Ainutlaatuinen ja laajan levikin saanut opas perustuu uusimpaan tutkimukseen.

Valomerkki on asiantunteva energiakirja, joka kumoaa ekomyyttejä. Se ei tyydy listaamaan uhkakuvia vaan osoittaa myös, että ratkaisuja energiakriisin torjumiseen on olemassa. Ratkaisut eivät ole helppoja, mutta niihin on tartuttava ripeästi.

Energiansäästöllä euroja -kampanjassa tavoitettiin yli 14 300 ihmistä yli 300 tapahtumassa. Elämäntapamme määräävät energian ja luonnonvarojen kulutuksemme, joilla voi olla ratkaiseva merkitys ihmiskunnan tulevaisuudelle.

Tietoa on hyvä kerätä myös kentältä, eikä vain olla jakamassa sitä ylhäältä käsin. Vuoden 2014 loppuun asti pyörivässä LAICA-hankkeessa pyritään pääsemään kiinni paikallisiin hyviin ideoihin, keksintöihin ja käytäntöihin energiansäästössä ja uusiutuvan energian käytössä

Järjestelmät muutosten tueksi

Energianeuvonnassa on 2009 järjestettyjen työpajojen tuloksena syntyneen mallin avulla nyt saatu aikaan kansallinen järjestelmä, jota Motiva koordinoi. Käynnissä on kymmeniä hankkeita, osa paikallisia ja osa valtakunnallisia, ja niiden toteuttajina sekä yrityksiä että järjestöjä. Myös yritykset ovat innostuneet tukemaan neuvontatyötä.

Vuosina 2010-2011 energialähettiläämme Pekka Seppälä on jalkauttanut Oulussa kehitettyä ja hyväksi todistettua mallia rakennusvalvonnassa. Ennakoivalla laadunohjauksessa Rakennusvalvonta voi auttaa ihmisiä tekemään viisaita valintoja taloa rakentaessaan. Ja se on mahdollista toteuttaa jopa niin, ettei se aiheuta lisäkustannuksia, vaan tuo suoria säästöjä. Sitra on ollut levittämässä Oulun kokemuksia Vaasaan, Tampereelle, Porvooseen ja Joensuuhun. Toivomme mallin leviävän koko Suomeen.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Esitykset

2 vuotta sitten

Blogit Yhteistyöllä puhtauteen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ei ole ristiriidassa talouskasvun kanssa, vaan se edellyttää rakennemuutosta vähähiiliseen talouteen.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Kähö

Muualla verkossa Yritysjohtajat vaativat Helsinkiä luopumaan kivihiilestä

Yritysjohtajien yhdistys Climate Leadership Council haluaisi pääkaupunkiseudusta cleantech-keskuksen. Suomen tulisi olla ensimmäinen maa maailmassa, joka ilmoittaa luopuvansa kokonaan kivihiilen käytöstä 2025 mennessä ja korvaa kivihiilen kotimaisilla uusiutuvilla energialähteillä.

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Tapahtuma ERA17-vuosipäivä

ERA17-toimintaohjelman (Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika) neljäs vuosipäivä tarjoaa monipuolisen katsauksen siihen, mitä energiatehokkuuden suhteen on meneillään. Vuosipäivän juontaa Juha Salmi. OHJELMA 13.00 Tervetuloa ERA17-vuosipäivään ja johdanto päivän teemoihin Pia Viitanen , kulttuuri- ja asuntoministeri Tarmo Pipatti , ERA17-seurantaryhmän...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Rakennusvalvonnasta kohti ennakko-ohjausta ja opastusta

Suomen ilmastossa on pakko suojautua säältä ja oleskella sisällä suurin osa ajasta. Lisäksi sisätiloissa usein vallitsee mukavammat ja tasaisemmat olosuhteet kuin ulkosalla: ei tuule, ei sada, on kuivaa eikä aurinko paahda suoraan. Valitettavasti sisällä olosta on tullut monelle epämieluista arkipäivää johtuen rakennusten huonosta sisäilmasta ja kosteusongelmista. Kun...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Leena Tuomi

Muualla verkossa HS: Alan Young kertoo suomalaisille, miten sovitella kaivoskiistoja

Kaivosriitojen sovittelu alkoi Kanadassa jo 1980-luvulla. Kun kaivosteollisuus, intiaanit, ammattiliitot, paikallinen väestö ja ympäristöjärjestöt iskevät yhteen, paikalle tulee monesti Alan Young, 54, Ottawasta. Hän on kaivoskiistojen sopumies. Suomessa sovittelua opetellaan vasta nyt.

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Julkaisut Helsinki Capital Region as a global driver of cleantech

This study analyses the Helsinki Capital Region's position in relation to the world's top cities in terms of various aspects of sustainability. The conclusion reinforces the idea that the main development effort in the Helsinki Capital Region should focus on the energy system, transport and the development of the cleantech business.

Mirja Mutikainen, Kalle Lamminmäki, Pipsa Purhonen, Maarit Vuorela

Blogit Marinat pois - kestävästä kehityksestä Suomelle profiilia

Kestävän kehityksen tavoitteissa ei ole yksin kysymys kehitysmaista vaan itsestämme ja myös Suomen pärjäämisestä. Yli 40 vuotta sitten kerrotut kasvun rajat alkavat olla oikeasti edessämme. Kestävä kehitys ei ole mahdollista muuten kuin luonnonvarojen kestävyyden rajoissa. Maailma ei voi enää jatkaa muuten kuin sitoutumalla kestävän kehityksen edellyttämiin isoihin muutoksiin....

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Muualla verkossa HS: Oulun isossa keskuksessa yritetään tuotteistaa hiljaisuus

Hau­ki­pu­taal­le Ou­luun suun­ni­tel­tu hil­jai­suu­den mat­kai­lu­maa ete­nee koh­ti to­teu­tus­ta. Idean ym­pä­ril­le on syn­ty­nyt hil­jai­suu­den mat­kai­lua ke­hit­tä­vä Si­len­tium-han­ke, jos­sa on mu­ka­na seit­se­män yli­opis­toa se­kä MEK, Sit­ra, Met­sä­hal­li­tus ja Met­sä­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­kes­kus Ta­pio.

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Muualla verkossa MTV: Ilmastonmuutoksen tuomat mahdollisuudet karkaamassa suomalaisyrityksiltä

SuomiAreenalla keskusteltiin 17.7. torstaina sekä ilmastonmuutoksen uhista että mahdollisuuksista. Sen lisäksi, että ilmastonmuutos on valtava uhka, se tarjoaa myös merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Monet yritykset pelkäävät, että Suomelta mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä, koska poliitikot eivät ota päästöjen vähentämistä vakavasti. Lue lisää MTV:n uutisesta.

2 vuotta sitten sivustolta m.mtv.fi

Julkaisut Pääkaupunkiseutu kansainvälisen tason cleantech-veturiksi

Selvityksen tavoitteena oli tukea pääkaupunkiseudun ryhtymistä puhtaan energian ja cleantechin veturiksi. Näillä osa-alueilla pääkaupunkiseutu asemoitiin suhteessa maailman johtaviin kaupunkeihin. Asemoinnin pohjalta tehtiin ehdotus pääkaupunkiseudun kehittämismahdollisuuksista ja tavoitteista.

Kalle Lamminmäki, Mirja Mutikainen, Pipsa Purhonen, Maarit Vuorela

Blogit Jälleen lippulaiva energiatehokkaalle rakentamiselle

Sitra oli Energiaohjelmansa (2008-2012) kautta mukana kehittämässä Lahden  Onnelanpolku- palvelukeskus-kokonaisuudesta energiatehokkuuden lippulaivaa. Lähtökohtana oli luoda lähes nollaenergiatasoinen tulevaisuuden hyvinvointikeskus, jossa palvelujen laatu, toiminnallisuus, tilojen käytön tehokkuus ja elinkaariajattelu ovat samanaikaisesti kehityksen kärkinä. Nollaenergiatavoite...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Uutiset Uusiutuvien lähienergioiden käyttöä rakennuksissa lisättävä

RIL:n uusi julkaisu tuo uusiutuvan lähienergian hyödyntämiseen liittyvää tietoa suurten rakennusten suunnittelijoille. Uusiutuvaa lähienergiaa halutaan lisää käyttöön mm. Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, jonka taustalla ovat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset sitoumukset. Energiamääräykset ovat tiukentumassa: viimeistään vuonna 2021 tulee uusien...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa HS: Energiakäänteellä on saksalaisten laaja tuki

Kaisa Kosonen kirjoittaa HS:n mielipideosastolla, ettei Saksan lisääntynyt hiilen poltto ei kuitenkaan johdu ydinvoiman alasajosta, kuten pääkirjoitus (HS 19.4.) esitti, vaan käytännössä samasta syystä kuin Suomessakin: päästökaupan hintaohjaus ei toimi.

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Muualla verkossa YM: Suomi uudistuu murrosten kautta

Ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset keskusteluttivat kestävän kehityksen toimikuntaa. Ilmastonmuutoksesta puhutaan liian usein vain teknisenä asiana. Vaikutusten taloudellinen hallinta sekä sosiaaliset vaikutukset ovat jääneet keskusteluissa ja selvityksissä vähemmälle.  

2 vuotta sitten sivustolta www.ym.fi

Blogit Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole Suomen ongelmien todellinen syy

Ilmastonmuutoksen torjunnasta keskustellaan usein puhumalla sen kustannuksista. Talouskriisi-uhkapuheen varjolla on luotu uhkakuvia siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristönsuojelu veisivät Suomesta teollisia työpaikkoja. Näin puhuttaessa sivuutetaan työpaikkojen menetysten todelliset syyt, kuten maailmanlaajuinen teollisuuden uusjako, jonka vaikutuksia 2000-luvun kuplatalous...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Eva Heiskanen

Uutiset Tasa-arvoinen energiakäänne?

Saksan energiakäänne on toistaiseksi ainutlaatuinen pyrkimys rakentaa yhteiskunta uusiutuvan energiantuotannon varaan. Käänne läpäisee koko saksalaisen yhteiskunnan: Berliinissä päätettyjä uudistuksia toteutetaan osavaltio-, alue ja kuntatasolla. Saksalaisten arjessa energiakäänne konkretisoituu uusiutuvan energiantuotannon ja sähköverkkojen rakentamisena – lähiympäristön...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Mikko Rissanen

Muualla verkossa IPCC:n arviointiraportti: ilmastopäästöjen radikaali vähentäminen vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkisti 13.4.2014 Berliinissä ilmastonmuutoksen hillintää käsittelevän arviointiraportin. Maailmanlaajuisesti suurin ja kustannustehokkain hillintäpotentiaali on sähköntuotannossa ja metsäkadon vähentämisessä. Esimerkiksi teollisuuden käyttämän energian päästöjä voitaisiin globaalisti vähentää nykytasosta jopa 90 % vuoteen 2100 mennessä siirtymällä vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Suomessa olisi kiinnitettävä huomiota etenkin sähköntuotannon päästöihin ja rakennusten energiatehokkuuteen. .... Ilmastopäästöjen ennakoidaan kasvavan merkittävästi lähes kaikilla talouden sektoreilla vuoteen 2050 mennessä ilman tehokkaita hillintätoimia. Mahdollisuudet hillitä ilmastopäästöjä kustannustehokkaasti vaihtelevat eri sektoreilla suuresti. 

2 vuotta sitten sivustolta vtt.fi

Blogit Oulusta aurinkovoimaa

Oulun Sähkönmyynti on ottanut uusiutuvan energian lisäämisen tosissaan. Yhtiön Farmivirta palkittiin Vuoden ilmastotekona 2014.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Seppo Tuomi

2017 Sitra | käyttöehdot