1. Maaseutu

  Asuinpaikasta riippumatta suomalaiset kaipaavat maaseudulta aineksia hyvään yksilölliseen elämäänsä sekä vihreästä taloudesta vastauksia globaaleihin haasteisiin. Maaseudulle on uutta kysyntää.

 2. Kysyntään vastaaminen

  Miten maaseutu voi vastata esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, liikkuvasta elämäntavasta ja kiihtyvästä elämänrytmistä kumpuavaan kysyntään?

 3. Ratkaisuja läheltä

  Kestävä luonnonvaraliiketoiminta on lähiratkaisuja kuten luomu- ja lähiruokaa, lähienergiaa ja biotaloutta sekä luonnonympäristön mahdollistamaa hyvinvointiliiketoimintaa.

 4. Kuperkeikkoja maaseutuajatteluun

  Maaseutu ei pelastu pelastamalla, vaan se uudistuu ja menestyy vastaamalla tulevaisuuden tarpeisiin. Maaseutuajattelussa tarvitaan kuperkeikkoja, joilla aluelähtöisestä ajattelusta siirrytään yhä enemmän ihmiskeskeiseen ja globaaliin ajatteluun.

Ajankohtaista

  1. Varaslähtö tulevaan |...

   Video 0

   Varaslähtö tulevaan kokoaa yhteen mietteitä maaseudun muutoksesta ja tulevaisuudesta. Minidokumentissa tulevaisuuteen kurkistavat Tarja Cronberg...

   4 vuotta sitten
  2. Legorakennelma

   Kokeilujen maaseutu

   Hankkeet 0

   Maaseutu uudistuu kehittämisen kohteesta kestävän kasvun edistäjäksi kysyntälähtöisellä ajattelulla ja toimintamalleilla. Kokeilujen...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Hanna-Leena Ottelin

Maaseutu on heikko signaali

Päättynyt aihe

Maaseudulle on uutta kysyntää, joka voi muuttaa käsityksiämme esimerkiksi hyvinvoinnista ja kestävyydestä. Asuinpaikasta riippumatta suomalaiset kaipaavat maaseutuympäristöltä aineksia hyvään yksilölliseen elämäänsä sekä vihreästä taloudesta vastauksia globaaleihin haasteisiin.

Hyvinvointia maaseutuympäristöstä

Kuluttajat ovat kiinnostuneet maaseudusta uudella tavalla. Kuluttamisen edelläkävijät hakevat elämäänsä tasapainoa. Maaseudun vahvimmat valtit luonto ja rauha vetoavat heihin. Ne lisäävät suomalaisten mielenkiintoa monipaikkaiseen elämään.

Maalla piilee hyvä elämä. Mitä maaseutumaisemmalla alueella suomalaiset asuvat, sitä paremmin he kokevat suomalaisille tärkeimpien hyvän elämän rakennusaineiden, kuten terveyden ja turvallisuuden, vapauden ja oikeudenmukaisuuden tai hyvän arjen toteutuvan elämässään.

Maaseudun mahdollisuuksia vastata uuteen kuluttajakysyntään on tutkittava ennakkoluulottomasti. Meidän on ennakoitava suomalaisten kuluttajakysyntää ja vastattava siihen ennakkoluulottomasti. Mitä esimerkiksi tulevaisuuden hiilineutraalikot, luomu-urbaanit, etno-maalaiset, maalla harrastajat ja agri-eläkeläiset odottavat maaseudulta?

Lähiratkaisuja luonnonvaroista

Lähiratkaisujen avulla rakennetaan ihmislähtöistä taloutta. Lähiratkaisut ovat ihmiskeskeisiä toimintamalleja, tuotteita ja palveluja, joilla merkitykselliset asiat tuodaan lähelle ihmistä, joko fyysisesti tai virtuaalisesti.

Luonnonvarat mahdollistavat uutta lähiratkaisuihin perustuvaa kestävää yritystoimintaa. Luomu- ja lähiruoan parempi saatavuus on suomalaisten maaseutuun kohdistamien toiveiden kärjessä. Ekologinen asuminen ja lähellä tuotettu uusiutuva energia kiinnostavat erityisesti nuoria.

Energiaa, lannoitteita ja muita biomassaa hyödyntäviä tuotteita voidaan maaseudulla valmistaa pienissä, toisiinsa kytkeytyvissä yksiköissä, jotka tehostavat paikallista ainekiertoa sekä parantavat energia- ja ravinneomavaraisuutta.

Globaaleihin ongelmiin tarttuville vihreän talouden lähiratkaisuille on kysyntää. Suomella on väljästi asuttuna, mutta korkean osaamisen maana erinomaiset mahdollisuudet menestyskonseptien kehittämiseen. Puolet suomalaisista toivookin maaseudulle uudenlaista vihreän talouden liiketoimintaa. Lainsäädäntö, hallinto sekä rahoitus ja kehittämisinstrumentit on kuitenkin luotu teollisen ajan keskitettyjä rakenteita tukien.

Kuperkeikkoja maaseutuajatteluun

Maaseutua ei pelasteta pelastamalla, vaan se uudistuu ja menestyy vastaamalla tulevaisuuden tarpeisiin. Tulevaisuuden maaseutu muotoutuu sen mukaan, miten Suomessa pystytään tunnistamaan ja luomaan uutta kysyntää maaseudulle sekä vastaamaan siihen.

Suomalaisessa maaseutuajattelussa tarvitaan kuperkeikkoja, joilla aluelähtöisestä ajattelusta siirrytään yhä enemmän sekä ihmislähtöiseen että globaaliin ajatteluun.

Nykyisen maaseutupolitiikan tavoitteet perustuvat enemmän maaseudun tarvitsevuuteen kuin maaseutuun kohdistuvan uuden kysynnän ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen tai ratkaisujen etsimiseen kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin.

Maaseutupolitiikassa tarvitaan kysyntälähtöistä ajattelua, jolla vastataan liikkuvien ja monipaikkaisten suomalaisten yksilöllisiin tarpeisiin sekä globaaleihin ilmasto-, energia- ja luonnonvarapolitiikan haasteisiin. Tulevaisuuden kysyntä on nostettava nykypäivän tarpeiden rinnalle.

Kansallista ja EU:n välineitä hyödyntävää maaseutupolitiikkaa on myös tarve kehittää jatkossa nykyistä paremmin yhteistä strategiaa toteuttavana politiikkakokonaisuutena. Käynnissä oleva maaseudun rahoitusohjelmien uudistaminen tarjoaaa erinomaisen aikaikkunan maaseutuajattelun uudistamiseen.

Luovia ja kestäviä ratkaisuja

Maaseudulle on uutta kysyntää, joka voi muuttaa käsityksiämme esimerkiksi hyvinvoinnista ja kestävyydestä. Asuinpaikasta riippumatta suomalaiset kaipaavat maaseutuympäristöltä aineksia hyvään yksilölliseen elämäänsä sekä vihreästä taloudesta vastauksia globaaleihin haasteisiin.

Uusi kysyntä luo tulevaisuususkoa. Maaseudun merkityksen kasvuun tulevaisuudessa uskovia maaseutuoptimisteja on jo kaksi kertaa niin paljon kuin maaseutupessimistejä. Maaseutu tarjoaa hyvinvointia ja luonnonvaroja. Maaseutu koetaan ennen kaikkea voimavarana ja virkistäytymispaikkana, ja tulevaisuudelta toivotaan erityisesti luomu- ja lähiruoan parempaa saatavuutta.

Maamerkit-ohjelma

Sitra toteutti vuosina 2010-2012 Maamerkit-ohjelman. Ohjelman tiimi koostui seuraavista henkilöistä:

Eeva Hellström, johtaja
Karoliina Auvinen, johtava asiantuntija
Jyri Arponen, johtava asiantuntija
Päivi Hirvola, johtava asiantuntija
Lea Konttinen, johtava asiantuntija
Hanna-Leena Ottelin, viestinnän asiantuntija
Liisa Lehikoinen, assistentti
Kirsi Pönni, assistentti

Lisätietoa päättyneestä ohjelmasta voi kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Esitykset

3 vuotta sitten

Facebook Maamerkit

Maamerkit Facebook-sivu sulkeutuu. Lämmin kiitos kaikille, jotka olette olleet mukana keskustelussa! Jatkossa voit seurata ajankohtaisia aiheita Sitran Facebook-sivulta. Osoitteesta www.sitra.fi/maaseutu löydät puolestaan arkiston vanhoista Maamerkit-aiheisista teksteistä.

Maaseutu

www.sitra.fi

3 vuotta sitten kirjoittajalta Maamerkit

Julkaisut Maiseman tarina

Maiseman tarina -opas on tarkoitettu yrittäjille ja kehittäjille. Kirja auttaa luomaan maisemapalveluita paikan persoonallisista ominaisuuksista ja rohkaisee tuomaan paikan henkeä esiin yrityksen tuotteissa ja markkinoinnissa.

Minna Komulainen (toim.)

Julkaisut Maiseman tarina

Maiseman tarina -opas on tarkoitettu yrittäjille ja kehittäjille. Kirja auttaa luomaan maisemapalveluita paikan persoonallisista ominaisuuksista ja rohkaisee tuomaan paikan henkeä esiin yrityksen tuotteissa ja markkinoinnissa.

Minna Komulainen (toim.)

Artikkelit Palveluintegraattori-toiminnalla uutta kasvua, liiketoimintaa ja ratkaisuja

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö luo jatkuvasti uusia ja muuttuvia tarpeita yritys- ja kuluttajapalveluille. Mistä ja miten kuluttajat ja asiakkaat tulevat saamaan tarvitsemansa tai haluamansa uudenlaiset ja yksilöllisesti räätälöidyt palvelukokonaisuudet - mahdollisimman helposti, laadukkaasti ja varmasti? Mistä ja miten yritykset ja organisaatiot luovat uusia palvelukokonaisuuksia...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Päivi Hirvola

Artikkelit Loppuraportti: Yrittäjän kannustinrahakokeilu

Sitran Kokeilujen maaseutu -hankkeeseen liittyen Etelä-Savon ELY -keskus toteutti alkusyksystä 2012 rahoituskokeilun, jossa tavoitteena oli valmiuksien kehittäminen uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämiseksi PK-yrityksissä. Kokeilussa kahdelle eteläsavolaiselle yrittäjälle myönnettiin ennakkona rahoitus keskeneräisen tuotteen tai yritysidean edistämiseksi nopealla...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Maija Puurunen

Blogit Aluelämpöä parilla tonnilla

Lähienergia edellyttää vuoropuhelua -blogissa kerroin miten loimme eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta ja kokeilun keinoin uuden toimintamallin aluelämmön edistämiseksi. Asia lähti siis liikkeelle Hiilineutraaliuteen tähtäävän Mynämäen kunnan tarpeesta löytää kyläkouluille edullisempi lämmitysmuoto. Kunnan energiatyöryhmän selvityksen tuloksena päädyttiin kilpailuttamaan...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Pasi Tainio

Blogit Aluekehittämisen ryhtiliike

Suomalaisen aluekehittämisen käytännöt kaipaavat tuuletusta ja ryhtiliikettä.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Jari_Kolehmainen

Tapahtuma Kestävän kasvun toimintamallit -round table

Sitra järjestää round table -tilaisuuden 14.12.2012, jossa kuullaan ja keskustellaan kestävän kasvun toimintamalleista Hollannin esimerkin pohjalta. Kutsuvierastilaisuus. Tilaisuudessa johtaja Roel Bol (Department of bio-based economy/Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation) kertoo Hollannin biopohjaisen talouden kehittämisen toimintamallista. Miten ko....

4 vuotta sitten kirjoittajalta Sanna Ylä-Lyly

Facebook Maamerkit

Maamerkit-uutiskirjeessä kootusti uusimmat blogit, uutiset ja artikkelit mm. Kokeilujen maaseutu -hankkeen tuloksiin, luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä hajautettuun energiantuotantoon liittyen.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Maamerkit

Facebook Maamerkit

Kasvun vauhdittaminen haastaa luomaan uusia toiminta- ja kannustusmalleja. Kannustava hallinto -kokeilussa hyödynnettiin palvelumuotoilun keinoja sähköisen asioinnin kehittämisessä. Uutta sähköistä asiointiliittymää vietiin eteenpäin mm. viiden erilaisen käyttäjäryhmän tunnistamisen ja haastattelujen pohjalta.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Maamerkit

Blogit Maaseutuviraston kokeilu palvelumuotoilun käytöstä sähköisen asiointipalvelun kehittämisessä

Kasvun vauhdittaminen haastaa luomaan uusia toiminta- ja kannustusmalleja niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.  Mitä kannustava hallinto voi olla esim. EU-ohjelmiin liittyen? Entä mitä lisäarvoa palvelumuotoilun keinojen hyödyntäminen voi tuoda? Muun muassa näillä kysymyksillä lähestyttiin sähköisen asioinnin kehittämistä Sitran Kokeilujen maaseutu -hankkeessa, kun...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuija Riukulehto


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot