1. Kestävä talous -foorumi

  Kestävä talous perustuu maapallon kantokykyyn. Talous on väline, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ihmisille, ympäristön kestävyyden asettamissa rajoissa, tulevat sukupolvet huomioon ottaen.

 2. Isot haasteet

  Ilmastonmuutos, sosiaalinen eriarvoistuminen ja toistuvat talouskriisit osoittavat, ettei nykyinen talous ole kestävällä pohjalla.

   

 3. Kestävä talous

  Kestävä talous tarkoittaa luonnontalouden nostamista arvoonsa, hyvinvointipalveluiden uudelleenorganisoimista, mielekästä työtä kaikille ja vaihtoehtoja luonnonvarojen kulutukseen perustuvalle talouskasvulle.

   

 4. Kestävän talouden tekijät

  Yksilöillä, yhteisöillä, yrityksillä, julkisella sektorilla ja kansainvälisillä toimijoilla on kaikilla oma erityinen roolinsa kestävän talouden rakentamisessa.

 5. Kestävä talous -foorumi

  Kestävä talous -foorumi kokosi 29 hengen monialaisen joukon pohtimaan, mitä on kestävä talous ja kuinka sitä pitäisi kouluttaa päättäjille.

Ajankohtaista

  1. Katso video Kestävä talous...

   Artikkelit 0

   Mitä foorumilla käytännössä tehtiin? Mistä siellä puhuttiin? Katso video niin tiedät! Sitran koollekutsuma Kestävä talous -foorumi...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Julia Jousilahti
  2. Ideakilpailun voittajat...

   Uutiset 0

   Kestävä talous -foorumi valitsi kaikille avoimen ideakuulutuksen kautta tulleista yli 90 idean joukosta kolme, jotka parhaiten käytännössä...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Julia Jousilahti
  3. Kestämätön käy kalliiksi

   Julkaisut 0

   10 teesiä kestävään talouteen

   Julkaisu on yhteenveto Sitran Kestävä talous -foorumin viesteistä. Foorumissa taloutta hyvin eri näkökulmista katsovat ihmiset koottiin yhteen...   → Lataa PDF

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Miia Savaspuro, Julia Jousilahti (toim.)
  4. Helsinki itään

   Sitra aloittaa kestävän...

   Uutiset 1

   Mikko Kosonen: ”Talous on keskeinen väline, jonka avulla tulee sekä tavoitella ihmisten hyvinvointia että sopeuttaa toimintamme maapallon...

   3 vuotta sitten

Kestävä talous

Kestävä talous -foorumi kokosi yhteen 29 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä on kestävä talous. Samalla foorumi hahmotti, mitä aiheesta pitäisi suomalaisille päättäjille kouluttaa Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskursseilla. Lue foorumin loppujulkaisu 10 teesiä kestävään talouteen!

Kestävän talouden perustana on maapallon ekologinen kantokyky. Talous on väline, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ihmisille, ympäristön kestävyyden asettamissa rajoissa, tulevat sukupolvet huomioon ottaen.

Ilmastonmuutos, sosiaalinen eriarvoistuminen ja toistuvat talouskriisit osoittavat, ettei nykyinen talous ole kestävällä pohjalla. Toimettomuus myös maksaa. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin ja tuhoisin markkinahäiriö. Mitä kauemmin siis odotamme toimettomina, sitä kalliimman laskun maksamme.

Kestävä talous edellyttää hyvinvointivaltion tehtävien ja palveluiden tuottajien uudelleenmäärittelyä, sillä hyvinvoinnin maksajia on entistä vähemmän. Kestävä talous mahdollistaa merkityksellisen ja elämäntilanteiden mukaan joustavan työn kaikille, jotka töitä pystyvät tekemään. Kestävässä taloudessa ympäristö ja luonnonvarat otetaan osaksi poliittista päätöksentekoa. Uudessa kestävässä talouspolitiikassa ympäristöä tuhoavasta toiminnasta tehdään niin kallista, ettei se enää kannata. Monimutkaiseksi ja vaikeasti hallittavaksi karannut finanssitalous pitää taas saada palvelemaan reaalitaloutta. Tarvitsemme myös vaihtoehtoja luonnonvarojen kulutukseen perustuvalle talouskasvulle

Kestävä talous – kaikkien asia

Muutos kestävään talouteen koskee kaikkia ja yhteiskunnan jokaista tasoa. Yksittäisten ihmisten pitää radikaalisti muuttaa asumis-, liikkumis- ja ruokailutottumuksiaan. Se ei kuitenkaan pakottamalla onnistu, vaan yritysten ja poliittisten päättäjien pitää mahdollistaa muutos. Kestävien vaihtoehtojen pitää olla haluttavia ja helposti saatavilla. Tulevaisuuden menestyjäfirmat tekevätkin massiivisten ja väistämättömien ekologisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemisesta liiketoimintaa – maailman pelastamisesta tulee bisnestä. Vertaistaloudessa ihmiset taas tuottavat ja jakavat tuotteita sekä palveluita yhdessä. Toimintaa motivoi esimerkiksi yhdessä tekeminen tai paremman arjen tavoittelu – rahaa vertaistaloudessa ei välttämättä liiku olleenkaan. Julkinen sektori voi verotuksen kaltaisten ohjauskeinojen lisäksi myös itse olla esimerkillinen kestävän talouden edistäjä. Hinku-kunnat ovat tästä hyvä esimerkki.

Isot muutokset ovat mahdollisia

Isot muutokset ovat mahdollisia. Ne vaativat kuitenkin pitkänäköisyyttä ja rohkeutta - vain katsomalla kauas ymmärrämme, miten linkittyneitä ja riippuvaisia toisistaan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen hyvinvointi itse asiassa ovatkaan. Isojen muutoksien aikaansaaminen vaatii avointa ja kunnioittavaa yhteistyötä yli siilojen ja kuppikuntien. Politiikan teossa pitää hyödyntää nykyistä laajemmin niin tiedeyhteisön asiantuntemusta kuin tavallisten kansalaisten joukkojen viisautta. Avoimuus, läpinäkyvyys ja osallistavuus ovat tänä päivänä politiikan teon vaatimuksia.

Kestämätön käy kalliiksi. Mitä nopeammin hyväksymme muutoksen välttämättömyyden, sitä kukoistavamman maan rakennamme Suomesta.

Miten foorumilla konkreettisesti työskenneltiin? Mistä siellä puhuttiin? Katso video niin tiedät!

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Esitykset

2 vuotta sitten

Muualla verkossa Carbon Tracker on muuttanut tapaa puhua ilmastonmuutoksesta finanssimaailmassa

Brittilehti The Guardianin artikkeli kertoo, kuinka finanssialan kieli on kehittynyt. Carbon Tracker Initiative on raporteillaan kyseenalaistanut sitä, miksi yritykset ja sijoittajat syytävät niin paljon rahaa teknologioihin ja hankkeisiin, joilla yritetään päästä käsiksi uusiin fossiilisten polttoainevarantoihin, joita ei ehkä koskaan tulla hyödyntämään.

2 vuotta sitten sivustolta www.theguardian.com

Muualla verkossa YM: Suomi uudistuu murrosten kautta

Ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset keskusteluttivat kestävän kehityksen toimikuntaa. Ilmastonmuutoksesta puhutaan liian usein vain teknisenä asiana. Vaikutusten taloudellinen hallinta sekä sosiaaliset vaikutukset ovat jääneet keskusteluissa ja selvityksissä vähemmälle.  

2 vuotta sitten sivustolta www.ym.fi

Blogit Sivuvirtaa – resurssiviisaat ratkaisut ovat teollisuuden tulevaisuus

Tänä vuonna minulla oli ilo vastaanottaa Vuoden teknologiajohtaja -palkinto , joka myönnettiin nyt neljännen kerran. Palkinto on merkityksellinen minulle henkilökohtaisesti, mutta yhtä lailla kaikille niille henkilöille, jotka ovat osallistuneet uusiutuvien raaka-aineiden ja uuden biopolttoaineliiketoiminnan prosessien kehittämiseen. Perusteluina palkinnon saamiselle olivat, kuten...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Lars Peter Lindfors

Blogit Sivuvirtaa - ruoka on rahaa

Suomessa heitetään valtavasti ruokaa roskiin. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n arvion mukaan jokaista suomalaista kohti roskikseen päätyy vajaat 400 kiloa ruokaa vuodessa. Se tarkoittaa, että yli kymmenen prosenttia ruuasta päätyy roskiin. Ruokaketjussa, eli tarkasteltaessa ruuan matkaa tuotannosta kulutukseen, eniten heitetään ruokaa roskiin kotitalouksissa. Suomi ei...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Johanna Kirkinen

Blogit Sivuvirtaa - Kierrätyksellä materiaalitehokkuutta

Terästehtaan ja Ruukin näkökulmasta katsottuna kierrätys on paljon laajempi käsite, joka ei suinkaan ole vain talouksien kierrättämän metallin uudelleen käyttöä.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Marko Mäkikyrö

Blogit Sivuvirtaa - Uutta bisnestä ja maailmanluokan ratkaisuja teollisilla symbiooseilla

Sitran Teolliset symbioosit -hankekokonaisuus vauhdittaa kilpailukykyisten teollisten symbioosien muodostumista.  Luomme yrityksille parempia lähtökohtia päästä kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille sekä puramme toiminnan hallinnollisia esteitä. Keskeinen tehtävämme on tuoda Suomeen teollisten symbioosien toimintamalli, jossa yritykset pääsevät ohjatun työskentelyn...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jyri Arponen

Uutiset Rehn: Jätämme aikamoisen velan tulevien sukupolvien maksettavaksi

Talouskomissaari Olli Rehn on huolissaan Euroopan unionin alueen velkaantumisesta. ”Julkinen velka on lyhyessä ajassa hypännyt 30 prosenttiyksikköä. Se on aikamoinen taakka tulevien sukupolvien maksettavaksi”, sanoi Rehn, joka puhui aiheesta Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen kurssivuoden avajaisseminaarissa.

3 vuotta sitten

Blogit Resurssiviisaat markkinat luodaan yhdessä

Entä jos naapurin auto olisi vapaasti käytössäsi? Entä jos joku kävisi Ikeassa puolestasi? Entä jos seuraava Apple syntyy pitseriassa? Näitä ja monia muita kysymyksiä pyöritellään parhaillaan ajatushautomo Demos Helsingin Peloton Clubilla neljänsadan resurssiviisaasta yrittämisestä ja yhteiskehittämisestä kiinnostuneen ihmisen voimin. Peloton Club on osa...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Satu Lähteenoja

Blogit Sivuvirtaa – asenne ratkaisee

Amerikan intiaanit tekivät päätöksiä sellaisilla kriteereillä, että seuraava sukupolvi voisi tehdä vastaavan päätöksen samoilla kriteereillä. Tämä kestävän kehityksen periaate koki renessanssin 1987, kun se tuli poliittiseen tietoisuuteen Gro Harlem Brundtlandin toimesta. YK:n johdolla alettiin miettiä teollisen vallankumouksen ja kulutusyhteiskunnan kestävyysvajeita. Vaikka...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jorma Mikkonen

Uutiset Mitä on uusi turvallisuus?

Kolmenkymmenen asiantuntijan poikkiyhteiskunnallinen Uusi turvallisuus -foorumi kokoontuu päivittämään Suomen turvallisuuskäsitystä.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Uutiset Haaste: Nuoret kehittämään businessideoita

USA:n suurlähettiläs Bruce Oreck haastaa nuoret kehittämään businessideoita. Palkintona 999 euroa ja asiantuntija-apua idean jalostamiseen liiketoiminnaksi.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Artikkelit Kaikki keinot käyttöön matkalle kohti kestävää taloutta

Kestävä talous on tavoitteena niin monimutkainen ja laaja-alainen, että sen saavuttamiseksi on otettava kaikki keinot käyttöön: liikuttava ketterästi talouden eri tasoilla ja napsittava keinovalikoimaan kaikki soveltuva.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Uutiset Talouskasvun eväät eivät ole kadonneet

Jaakko Kiander kirjoitti Sitran pyynnöstä selvityksen, jossa tarkastellaan Suomen talouden tilannekuvaa ja talouspolitiikan vaihtoehtoja toimintaympäristössä, jota luonnehtii erityisesti eurooppalaisten kauppakumppaneiden pysyvästi hidastunut talouskasvu ja julkisen talouden ongelmat. Selvityksessä pohditaan sitä, millaisilla toimintatavoilla ja strategioilla Suomen olisi...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Uutiset Nopean kasvun lähteillä

Teolliset symbioosit tuovat yrityksille mahdollisuuksia nopeaan kasvuun globaaleilla markkinoilla.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Uutiset Sivuvirtaa – uusi blogisarja tuo teollisuuden äänen kuuluville

Yritysten liiketoiminnassa tarve resurssiviisaudelle kasvaa koko ajan raaka-aineiden käydessä entistä niukemmiksi. Kiristyvä kilpailutilanne myös pakottaa yritykset katsomaan paitsi maan rajojen, myös toimialarajojen ylitse kilpailuetua etsiessään. Sivuvirrat ovat paljon muuta kuin vain kustannuserä yrityksille. Ne voivat olla sekä arvokas raaka-ainelähde toisille yrityksille että...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma FIBS-aamukahvit

Miten suomalaiset keskisuuret yritykset yhdistävät kestävyyden ja strategisen kilpailuedun? Miten vastuullisuudesta tehdään uutta liiketoimintaa?

3 vuotta sitten

Tapahtuma Helsinki Climate Forum

Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency on korkean profiilin konferenssi. Ilmastonmuutosta käsittelevän tapahtuman järjestävät Helsingin Yliopiston oppilaat yhteistyössä Oxford Climate Forumin kanssa. Tapahtuma tuo yhteen innostavia ajattelijoita ja tekijöitä, joita yhdistää halu toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi eri lähestymiskulmista. Sitra on mukana tukemassa...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Koli Forum 17.-19.9.2013

Koli Forum kokoaa yhteen talouden, politiikan, tieteen ja kulttuurin huippuvaikuttajia ympäri maailmaa hakemaan parhaita luonnonvarat huomioon ottavan kehityksen linjauksia. Järjestyksessä kolmannen Koli Forumin teemoina ovat tänä vuonna metsät ja vesi – kestävän ja kilpailukykyisen biotalouden pääraaka-aineet. Sitra on mukana järjestelyissä ekologisen kestävyyden...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Energiakäänne – Aurinkosähköä maatilan katoilta

Energian pientuottajan kokemuksia Saksassa Maanviljelijöiden osuus sähköntuotannossa uusiutuvista energialähteistä oli Saksassa viime vuonna 11% (8.019 MW). Maatiloilla investoidaan biokaasulaitoksiin (57%) sekä aurinkosähkö- (38%) ja tuulivoimaloihin (5%). Itse maanviljelijöiden omistamien voimaloiden lisäksi maatilojen katoilta löytyy myös paljon yksityishenkilöiden omistamia...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Terhi Lignell


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot