1. Työelämän taitekohdat

    Monimuotoistuva työelämä ja merkityksellinen työ suomalaisten hyvinvoinnin lähteinä.

Ajankohtaista


Uusia työkaluja uuden työelämän tarpeisiin

Työelämä ja työmarkkinat ovat nopeassa muutoksessa, jolle vauhtia antavat muun muassa digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutosTyön määrä vähenee vääjäämättä tietyillä aloilla ja tietynlaisissa tehtävissä. Myös uutta työtä syntyy, mutta vaarana on, ettei avoimiin työpaikkoihin löydy sopivia työntekijöitä, vaikka työttömiä työnhakijoita on markkinoilla enemmän kuin aikoihin.

Työelämän taitekohdat -avainalueen keskeisenä tavoitteena on uudistaa työelämän toimintamalleja siten, että ne vastaavat paremmin työn ja työmarkkinoiden muutoksen tuomiin haasteisiin. Uusia työkaluja tarvitaan esimerkiksi työllistämispalveluihin ja työelämäkoulutukseen, jotta niistä on enemmän hyötyä työelämän taitekohdissa, olipa kyse ensimmäisestä työpaikasta opintojen jälkeen, alan vaihdosta, itsensä työllistämisestä tai vaikkapa osa-aikaisesta työskentelystä eläkkeellä.

Tavoitteenamme on parantaa suomalaisten työelämävalmiuksia ja kykyä omaksua muita työn tekemisen muotoja kuin kokopäiväinen palkkatyö. Näitä ovat muun muassa yrittäjyys, ammatinharjoittaminen tai osa-aikatyö. Käytännön piloteissa kohderyhmiä on kaksi: pitkän asiantuntijauran tehneet työnhakijat ja opintojensa loppuvaiheessa olevat korkeakouluopiskelijat. Arvokasta osaamispääomaa menee hukkaan, jos työelämästä sivuun joutuneet, kokeneet ammattilaiset eivät löydä uutta, mielekästä tekemistä tai korkeakoulusta valmistuvat nuoret eivät löydä paikkaansa työelämässä.  On merkkejä siitä, että näiden ryhmien asema työmarkkinoilla on viime vuosina heikentynyt.

Testaamme myös uudenlaisia, tavoitteellisia työllistämispalveluja, jotta työn kohtaanto paranisi eli työ löytäisi helpommin tekijänsä ja tekijä työnsä. Lisäksi nostamme julkiseen keskusteluun työelämää, työmarkkinoita ja niiden pelisääntöjä koskevia uudistustarpeita.

Pitkällä aikavälillä pyrimme vaikuttamaan siihen, että tehdyn työn määrää Suomessa kasvaa ja että monimuotoistuva työelämä ja merkityksellinen työ lisäävät suomalaisten taloudellista ja koettua hyvinvointia.

Työelämän taitekohdat -tiimi aloitti työnsä kevään 2015 aikana ja projekti jatkuu vuoden 2017 elokuun loppuun. 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa seuraavaerä.fi

Mikä kaikki muuttuu, jos työ muuttuu? Puheenvuoroja, näkemyksiä ja kiteytyksiä keskustelun pohjaksi!

4 päivää sitten sivustolta https:

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Lipunkantajat

Lipunkantajat ovat ihmisiä, jotka jakavat Tulevaisuuden työpaikka -muutosliikkeen tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä. Lipunkantajat yhdessä kanssamme haluavat rohkaista Suomen työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Kuukausittaiset Lipunkantajien tapahtumat antavat meille mahdollisuuden tavata toisiamme, keskustella, uudistaa ja...

1 viikko sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Lipunkantajat

Lipunkantajat ovat ihmisiä, jotka jakavat Tulevaisuuden työpaikka -muutosliikkeen tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä. Lipunkantajat yhdessä kanssamme haluavat rohkaista Suomen työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Kuukausittaiset Lipunkantajien tapahtumat antavat meille mahdollisuuden tavata toisiamme, keskustella, uudistaa ja...

1 viikko sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Lipunkantajat

Lipunkantajat ovat ihmisiä, jotka jakavat Tulevaisuuden työpaikka -muutosliikkeen tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä. Lipunkantajat yhdessä kanssamme haluavat rohkaista Suomen työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Kuukausittaiset Lipunkantajien tapahtumat antavat meille mahdollisuuden tavata toisiamme, keskustella, uudistaa ja...

1 viikko sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Lipunkantajat

Lipunkantajat ovat ihmisiä, jotka jakavat Tulevaisuuden työpaikka -muutosliikkeen tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä. Lipunkantajat yhdessä kanssamme haluavat rohkaista Suomen työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Kuukausittaiset Lipunkantajien tapahtumat antavat meille mahdollisuuden tavata toisiamme, keskustella, uudistaa ja...

1 viikko sitten

Hankkeet Kasvun Osaajat

Kasvun Osaajat -ohjelma on kokeilu ratkaista pk-yritysten ja osaajien välinen kohtaanto-ongelma.

Maaliskuu 2016 - Maaliskuu 2017

Blogit Pyöriikö Suomi mokkapaloilla?

Onko käsityksemme järjestökentällä kertyvästä osaamisesta ajan tasalla, kysyy Perttu Jämsén.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Perttu Jämsén

Tapahtuma Kasvun Osaajat -verkostoitumis­seminaari

Ole mukana liikkeessä, jossa käännämme kiviä ja kantoja, jotta kasvuyritykset ja kokemusosaajat löytäisivät toisensa!   Miksi näin? Työtä syntyy erityisesti kasvuhakuisiin yrityksiin, joista valtaosa on pieniä tai keskisuuria.  Mutta ilman osaamista hyväkään strategia ei tuo kasvua. Siksi yrityksissä tarvitaan Kasvun Osaajia – eri taustoista tulevia...

2 kuukautta sitten

Artikkelit Pk-yritykset parrasvaloissa

Ovatko kasvuhakuiset pk-yritykset taantuvan talouden pelastajat? Onko avain kasvuun sopiva osaaminen?

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Liisa Poussa

Blogit Ideakuulutuksen satoa: Verkostoja mentoroinnista?

Opiskelijoilla on monesti ajatuksia siitä, minkä tyyppiset tehtävät heitä saattaisivat kiinnostaa valmistumisen jälkeen. Harva kuitenkaan tietää oikeasti, millaista työ on käytännössä. Mitä sinulle tulee mieleen verkostoitumisesta? Se tuntuu olevan kaikkien huulilla. Ymmärrämme, että verkostoituminen on yksi tärkeä keino edetä työurallamme, mutta kukaan ei oikein tunnu...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Minna Kanniainen

Tapahtuma Kasvun osaajat Kasvu Open -finaalissa

Ensimmäistä kertaa järjestetty Sitran Kasvun Osaajat -ohjelma on osa Kasvu Open -kilpailua. Kilpailu huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin 26.-27.10.2016 Jyväskylässä. Sitra julkistaa Jyväskylässä Kasvun Osaajat -ohjelmaan osallistuneet parhaat oppijajoukkueet ja palkitsee heidät päivällä huippumentoreiden sparrausta . Lisäksi järjestämme Kasvun Osaajat -ohjelmaan osallistujille...

3 kuukautta sitten

2017 Sitra | käyttöehdot