1. Työelämän taitekohdat

  Monimuotoistuva työelämä ja merkityksellinen työ suomalaisten hyvinvoinnin lähteinä.

Ajankohtaista

  1. Tietokone lattialla

   Haku päällä?

   Blogit 0

   Työnhaku mielessä? Tässä kolme käytännön vinkkiä.

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Henna Keränen

Uusia työkaluja uuden työelämän tarpeisiin

Työelämä ja työmarkkinat ovat nopeassa muutoksessa, jolle vauhtia antavat muun muassa digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutosTyön määrä vähenee vääjäämättä tietyillä aloilla ja tietynlaisissa tehtävissä. Myös uutta työtä syntyy, mutta vaarana on, ettei avoimiin työpaikkoihin löydy sopivia työntekijöitä, vaikka työttömiä työnhakijoita on markkinoilla enemmän kuin aikoihin.

Työelämän taitekohdat -avainalueen keskeisenä tavoitteena on uudistaa työelämän toimintamalleja siten, että ne vastaavat paremmin työn ja työmarkkinoiden muutoksen tuomiin haasteisiin. Uusia työkaluja tarvitaan esimerkiksi työllistämispalveluihin ja työelämäkoulutukseen, jotta niistä on enemmän hyötyä työelämän taitekohdissa, olipa kyse ensimmäisestä työpaikasta opintojen jälkeen, alan vaihdosta, itsensä työllistämisestä tai vaikkapa osa-aikaisesta työskentelystä eläkkeellä.

Tavoitteenamme on parantaa suomalaisten työelämävalmiuksia ja kykyä omaksua muita työn tekemisen muotoja kuin kokopäiväinen palkkatyö. Näitä ovat muun muassa yrittäjyys, ammatinharjoittaminen tai osa-aikatyö. Käytännön piloteissa kohderyhmiä on kaksi: pitkän asiantuntijauran tehneet työnhakijat ja opintojensa loppuvaiheessa olevat korkeakouluopiskelijat. Arvokasta osaamispääomaa menee hukkaan, jos työelämästä sivuun joutuneet, kokeneet ammattilaiset eivät löydä uutta, mielekästä tekemistä tai korkeakoulusta valmistuvat nuoret eivät löydä paikkaansa työelämässä.  On merkkejä siitä, että näiden ryhmien asema työmarkkinoilla on viime vuosina heikentynyt.

Testaamme myös uudenlaisia, tavoitteellisia työllistämispalveluja, jotta työn kohtaanto paranisi eli työ löytäisi helpommin tekijänsä ja tekijä työnsä. Lisäksi nostamme julkiseen keskusteluun työelämää, työmarkkinoita ja niiden pelisääntöjä koskevia uudistustarpeita.

Pitkällä aikavälillä pyrimme vaikuttamaan siihen, että tehdyn työn määrää Suomessa kasvaa ja että monimuotoistuva työelämä ja merkityksellinen työ lisäävät suomalaisten taloudellista ja koettua hyvinvointia.

Työelämän taitekohdat -tiimi aloitti työnsä kevään 2015 aikana ja projekti jatkuu vuoden 2017 elokuun loppuun. 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Boot Camp –työpajat

Tulevaisuuden työpaikka -projekti kokoaa 50 erilaista työpaikkaa yhteen kehittämään työkaluja organisaatioiden uudistumiseksi ja työntekijöiden osaamisen ajan tasalla pitämiseksi. Projekti kokoaa yhteen myös aktiivisia työelämän kehittäjiä, uudistumisen Lipunkantajia . Mikäli olet hakenut mukaan Tulevaisuuden työpaikka –projektiin ja sinut valitaan 50 organisaation...

2 viikkoa sitten

Julkaisut Työ 2040

Mihin suuntaan työelämä kehittyy seuraavien 20 vuoden aikana? Näkökulmia tähän kysymykseen tarjoaa Työ 2040 -raportti, joka piirtää kolme hyvin erilaista skenaariota tulevaisuuden työelämään. Tutkimukseen osallistuvat Ammattiliitto Pro, Demos Helsinki, Sitra, Tieto, Varma ja Verohallinto.

Julia Jousilahti, Johannes Koponen, Minea Koskinen, Juha Leppänen, Risto Lätti, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Johannes Nuutinen, Henrik Suikkanen

Blogit Haku päällä?

Työnhaku mielessä? Tässä kolme käytännön vinkkiä.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Henna Keränen

Tapahtuma #Kovaaosamista Educa-messuilla

Partiolaiset ja Sitra aloittivat viime syyskuussa yhteistyöhankkeen , jonka tavoitteena on tehdä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitusta osaamisesta tunnettua ja kiinnostavaa oppilaitoksille ja työelämälle. Educa-messuilla nostamme esiin konkreettisia tapoja, joilla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella kertynyttä osaamista on voinut hyödyntää partiossa sekä käymme...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Liisa Poussa

Muualla verkossa seuraavaerä.fi

Mikä kaikki muuttuu, jos työ muuttuu? Puheenvuoroja, näkemyksiä ja kiteytyksiä keskustelun pohjaksi!

Yksi kuukausi sitten sivustolta https:

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan lipunkantajat

Tulevaisuuden työpaikka -projekti kokoaa 50 erilaista työpaikkaa yhteen kehittämään työkaluja organisaatioiden uudistumiseksi ja työntekijöiden osaamisen ajan tasalla pitämiseksi. Projekti kokoaa yhteen myös aktiivisia työelämän kehittäjiä, uudistumisen ”lipunkantajia”. Lipunkantajat ovat ihmisiä ja tahoja, jotka jakavat projektin tavoitteet ja käsityksen systeemisestä...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan lipunkantajat

Tulevaisuuden työpaikka -projekti kokoaa 50 erilaista työpaikkaa yhteen kehittämään työkaluja organisaatioiden uudistumiseksi ja työntekijöiden osaamisen ajan tasalla pitämiseksi. Projekti kokoaa yhteen myös aktiivisia työelämän kehittäjiä, uudistumisen ”lipunkantajia”. Lipunkantajat ovat ihmisiä ja tahoja, jotka jakavat projektin tavoitteet ja käsityksen systeemisestä...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Lipunkantajat

Lipunkantajat ovat ihmisiä, jotka jakavat Tulevaisuuden työpaikka -muutosliikkeen tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä. Lipunkantajat yhdessä kanssamme haluavat rohkaista Suomen työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Kuukausittaiset Lipunkantajien tapahtumat antavat meille mahdollisuuden tavata toisiamme, keskustella, uudistaa ja...

Yksi kuukausi sitten

Hankkeet Kasvun Osaajat

Kasvun Osaajat -ohjelma on kokeilu ratkaista pk-yritysten ja osaajien välinen kohtaanto-ongelma.

Maaliskuu 2016 - Maaliskuu 2017

Blogit Pyöriikö Suomi mokkapaloilla?

Onko käsityksemme järjestökentällä kertyvästä osaamisesta ajan tasalla, kysyy Perttu Jämsén.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Perttu Jämsén

Tapahtuma Kasvun Osaajat -verkostoitumis­seminaari

Ole mukana liikkeessä, jossa käännämme kiviä ja kantoja, jotta kasvuyritykset ja kokemusosaajat löytäisivät toisensa!   Miksi näin? Työtä syntyy erityisesti kasvuhakuisiin yrityksiin, joista valtaosa on pieniä tai keskisuuria.  Mutta ilman osaamista hyväkään strategia ei tuo kasvua. Siksi yrityksissä tarvitaan Kasvun Osaajia – eri taustoista tulevia...

3 kuukautta sitten

Artikkelit Pk-yritykset parrasvaloissa

Ovatko kasvuhakuiset pk-yritykset taantuvan talouden pelastajat? Onko avain kasvuun sopiva osaaminen?

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Liisa Poussa

2017 Sitra | käyttöehdot