1. Skeittareita

  Vaikuttavuusinvestoiminen

  yhdistää yhteisen hyvän ja taloudellisen tuoton

 2. Polkupyöriä

  Vaikuttavuusinvestoiminen

  on keino lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Ongelmien hoito on mahdollista nähdä investointina, johon voidaan saada myös yksityistä pääomaa.

 3. Rakennusmiehet voimistelevat

  Julkinen sektori

  maksaa vain saavutetuista, mitatuista tuloksista. 

 4. Opiskelijoita

  Sijoittajan näkökulmasta

  vaikuttavuusinvestoiminen asettuu perinteisen sijoittamisen ja lahjoittamisen välille.

Ajankohtaista

  1. Julkisia hankintoja...

   Uutiset 0

   Suomen talouteen olisi saatavissa lisää tehoja ja uutta vauhtia, jos edes osa kuntien ja valtion hankinnoista tehtäisiin tulosperusteisesti.

   2 kuukautta sitten

Mitattua hyvinvointia ja taloudellista tuottoa

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kansainvälisesti mallia on hyödynnetty esimerkiksi nuorisotyöttömyyden ja kodittomuuden vähentämisessä, lasten kouluvalmiuksien lisäämisessä sekä vankien tuomioiden ehkäisyssä.

Sitran tavoitteena on tuoda vaikuttavuusinvestoimisen toimintamalli Suomeen: rakentaa sitä varten tarvittavaa ekosysteemiä, tuoda yhteen eri sidosryhmät – julkinen sektori, palveluntuottajat ja sijoittajat – ja kokeilla mallin toimivuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävää hoitaa Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen tiimi, joka aloitti työnsä toukokuussa 2014.

Yhteistyötä hyvinvoinnin lisäämiseksi

Suomessa julkinen ja yksityinen sektori toimivat monilta osin liian erillään toisistaan. Yhteistyölle on kuitenkin kasvava tarve: Yhteiskunnallisista ongelmista aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset jäävät suurelta osin julkisen talouden kannettaviksi, vaikka valtion ja kuntien kyky selviytyä niistä on merkittävästi heikentynyt. 

Samanaikaisesti yhä useammat sijoittajat haluavat sijoituksiltaan muutakin kuin tuottoa eli monilla yrityksillä, säätiöillä ja yksityisillä sijoittajilla on halu edistää ”yhteistä hyvää”. Lisäksi on yrityksiä ja muita toimijoita, joilla on aitoa halua ja innovatiivisia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen.

Vaikuttavuusinvestoiminen tuo edellä mainitut toimijat yhteen siten, että kaikki hyötyvät.

Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden hoito voidaan nähdä yksityisellä sektorilla tai järjestökentässä haasteena ja investointikohteena. Jos työttömille tarjottu uudentyyppien tuki parantaa kohderyhmän työllisyyttä, siitä hyötyy taloudellisesti niin yksilö, yhteiskunta kuin sijoittajakin: työtön löytää tulonlähteen, kunnan verotulot kasvavat ja sosiaalimenot pienenevät ja sijoittaja saa investoinnilleen maltillisen tuoton.

Tuloksellisuus mahdollistaa tuoton

Sijoittajan näkökulmasta mahdollisia rahoitusinstrumentteja on useita lainoista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin, mutta seuraava periaate pätee niihin kaikkiin: ensisijainen tavoite on vaikuttavuus eli investoinnille maksetaan tuottoa vain, jos ennalta asetetut tavoitteet saavutetaan. Tällaisessa toimintamallissa tavoitteiden asettaminen ja tuloksellisuuden todentaminen on ensisijaisen tärkeää.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus eli ns. Social Impact Bond (SIB). Siinä sijoittaja kantaa hankkeen taloudellisen riskin ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista. Malli antaa julkiselle sektorille työkaluja kulujen kasvun hillintään ja mahdollistaa säästöjä. Sen avulla voidaan kanavoida varoja myös ehkäisevään toimintaan, johon liittyvät investoinnit ovat tavallisesti hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn.

Kokeilujen laajempi vaikuttavuus taas syntyy vuosien mittaan, kun kerätyt opit ja parhaat käytännöt jaetaan eteenpäin siten, että muutkin voivat hyötyä niistä. 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa HS: Voittoja hyvästä ja säästöstä

Sosiaalisen sijoittamisen – tai vaikuttavuussijoittamisen – idea on se, että yksityinen raha hoitaa omalla riskillään hankkeita, joilla pyritään pienentämään yhteiskunnan menoja, kirjoittaa Helsingin sanomien pääkirjoitustoimittaja Paavo Rautio.

2 viikkoa sitten sivustolta www.hs.fi

Tapahtuma Vauhtia vaikuttavuusinvestoi­miseen 3.0

- Visio ja miten siitä tehdään totta! Millainen olisi Suomi, jossa hyvinvointia luodaan vaikuttavasti ja tuloksellisesti? Millaisia tavoitteita kannattaa asettaa ja miten toiminnan tuloksellisuutta tulisi mitata? Miten voi sijoittajana edistää tärkeitä yhteisiä asioita? Vaikuttavuusinvestoiminen on pääoman tietoista suuntaamista toimintaan, joka saa aikaan sekä...

2 viikkoa sitten

Tapahtuma Slush Impact Day

Slush-viikon avaa maanantaina 28.11. järjestettävä Slush Impact Day, joka tuo yhteen vaikuttavan liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön tekijöitä, sijoittajia, rahoittajia ja päätöksentekijöitä. Iltapäivä alkaa eri kohderyhmille suunnatuilla rinnakkaisilla työpajoilla, jatkuu tämän jälkeen kaikille yhteisellä lavaohjelmalla ja päättyy verkottumistilaisuuteen. ...

3 viikkoa sitten

Julkaisut Vaikuttavuusinvestoimisen opas sijoittajille

Vaikuttavuusinvestoiminen yhdistää taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen hyvän tavoittelun. Sijoittajan näkökulmasta tuotto-riski-tarkastelun rinnalle nousee kolmas ulottuvuus: vaikuttavuus. Sijoitusinstrumenteiksi soveltuvat niin lainat ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset kuin uudet tulokkaat, kuten tulosperusteinen rahoitussopimus (Social Impact Bond, SIB). Miten vaikuttavuutta...

Harri Männistö

Muualla verkossa HS Vieraskynä: Pitkän aikavälin hyötyjä tuodaan investointeihin

Tavoitteelliset investoinnit ehkäisevät ja ratkaisevat yhteiskunnallisia ongelmia. Niiden avulla rakennetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää Suomea, kirjoittavat STM:n ylijohtaja Veli-Mikko Niemi ja Sitran johtava asiantuntija Mika Pyykkö Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla.

Yksi kuukausi sitten sivustolta www.hs.fi

Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Työllisyyden edistäminen

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

Yksi kuukausi sitten

Muualla verkossa FIM Lounge: Vaikuttavuussijoittaminen - win-win-win

Yksityinen pääoma ryntää apuun hyvinvointivaltion rahoituskriisissä. Vaikuttavuussijoittaminen on rahoitusmalli, josta parhaimmillaan hyötyvät niin avun tarvitsijat, julkinen talous kuin sijoittajatkin, todetaan FIM Loungen jutussa.

Yksi kuukausi sitten sivustolta https:

Julkaisut Hyvinvoinnin vaikuttavuusketjut esiin!

Sijoittajilla, jotka haluavat sijoituskohteiltaan muutakin kuin tuottoa, on kohta edessään visaisia päätöksiä. Sijoittaako nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ikäihmisten itsellisen elämän tukemiseen vai maahanmuuttajien kotouttamiseen? Vaikuttavuusinvestoimisessa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Useimmiten investointi kohdistuu yrityksen...

Anna Tonteri, Heidi Humala, Riina Kopola

Tapahtuma Ensi-ilta Sitrassa: Social Impact Bond ja hankehallinnoijan rooli

Vaikuttavuusinvestoiminen ( engl. Impact Investing ) yhdistää taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen hyödyn. Yksi sen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus eli Social Impact Bond (SIB) . Ideana on, että sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat niiden toteutukseen liittyvän taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden...

2 kuukautta sitten

Tapahtuma Työelämän myytinmurtajat

Tuottaako henkilöstön hyvinvointiin panostaminen yritykselle kuusinkertaisesti tai jopa 20-kertaisesti? Haluatko parantaa yrityksesi kilpailukykyä satsaamalla ihmisiin? Työhyvinvoinnin myytinmurtajat on startti strategisen työhyvinvoinnin kehittämispoluille. Tilaisuus haastaa pohtimaan, kyseenalaistamaan ja toimimaan. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Aalto-yliopisto,...

2 kuukautta sitten

Julkaisut Vaikuttavuuden hankinta

Julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoriteperusteisesta tarkastelusta kohti vaikuttavuuden ostamista. Tulosperusteisessa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Käsikirjan kuvaa vaikuttavuuden hankintaan...

Jussi Pyykkönen

Julkaisut Vaikuttavuuden hankinta

Julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoriteperusteisesta tarkastelusta kohti vaikuttavuuden ostamista. Tulosperusteisessa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Käsikirjan kuvaa vaikuttavuuden hankintaan...

Jussi Pyykkönen

Muualla verkossa Kauppalehti: Sijoittaisitko yhteiseen hyvään? Toisten työllistyminen voi tarjota tuottoja

Voitaisiinko yhteiskunnallisia ongelmia ratkaista sijoittajien rahoilla tuottoa tavoitellen? Pystyisivätkö sijoittajat esimerkiksi edesauttamaan pakolaisten nopeaa työllistymistä? Vaikuttavuusinvestoimisessa on kyse nousevasta trendistä, jossa yhteiskunnallisia hankkeita rahoitetaan sijoittajien rahalla tuloshakuisesti, kirjoittaa Kauppalehden toimittaja Hanna Eskola.

4 kuukautta sitten sivustolta www.kauppalehti.fi

Blogit Vaikuttavuusinvestoiminen etenee Euroopassa

Euroopan komissio haluaa nostaa aktiivisesti esille uusia yhteiskunnan ja talouden kehityksen toimintamalleja, kuten myös EU-puheenjohtajana tammi-kesäkuussa toiminut Hollanti. Yksi näistä toimintamalleista on vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact investing). Sain kutsun Den Haagissa järjestetyn Impact Startup Fest -tilaisuuden avajaispaneelin jäseneksi ja kansainvälisen Expert...

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Pauli Marttila

Tapahtuma Vaikuttavuudesta yrityksen kilpailuetu - kiihdyttämöjen rooli

Sitra on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana osaltaan ensimmäisiä ”impact investing” eli vaikuttavuusinvestoimisen markkinan avauksia Suomessa. Vaikuttavuusinvestoiminen tarkoittaa sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia, jolla halutaan saada aikaan mitattavia, myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä positiivista taloudellista tuottoa . Sitran painopiste on tähän mennessä...

5 kuukautta sitten

Blogit Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain sinistä

Ensi- ja turvakotien liiton Neuvokeskuksen Salla Frisk ja Päivi Hietanen bloggaavat liitostaan yhteiskunnallisen markkinoinnin kanssa.  Aika on nykypäivän markkinatavaraa. Siitä kilpailevat työ, perhe, ystävät, vapaaehtoistoiminta, harrastukset ja uni. Valitsenko illalla kotisohvan, kuntosalin vai legoleikit lapsen kanssa? Oma hyvinvointi vaatisi kuntosalia, lapsen legoleikkejä....

5 kuukautta sitten

2016 Sitra | käyttöehdot