1. Skeittareita

  Vaikuttavuusinvestoiminen

  yhdistää yhteisen hyvän ja taloudellisen tuoton

 2. Polkupyöriä

  Vaikuttavuusinvestoiminen

  on keino lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Ongelmien hoito on mahdollista nähdä investointina, johon voidaan saada myös yksityistä pääomaa.

 3. Rakennusmiehet voimistelevat

  Julkinen sektori

  maksaa vain saavutetuista, mitatuista tuloksista. 

 4. Opiskelijoita

  Sijoittajan näkökulmasta

  vaikuttavuusinvestoiminen asettuu perinteisen sijoittamisen ja lahjoittamisen välille.

Ajankohtaista

  1. SIB! Mieluummin duuo kuin...

   Blogit 0

   ”Hyvissä jutuissa saadaan aikaan asioita, jotka ovat kaikkien etu”, toteavat Duo for a Job -yhdistyksen vetäjät Frédéric Simonart ja ...

   2 päivää sitten kirjoittajalta Sari Rautio
  2. Mikä ihmeen...

   Artikkelit 0

   Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB tuo uudella tavalla yhteen julkisen sektorin, työhyvinvoinnin ammattilaiset ja sijoittajat.

   Yksi kuukausi sitten
  3. Tampere kehittää...

   Artikkelit 0

   SIB-mallinnuksesta saatu data on haastanut käsityksiä tehokkaista lastensuojelun toimenpiteistä ja niiden ajoituksesta.

   Yksi kuukausi sitten
  4. SIB-opas julkiselle sektorille

   Julkaisut 0

   Tulosperusteinen rahoitussopimus käytännössä

   Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus mahdollistaa yksityisen pääoman käytön yhteisen hyvän edistämiseen...   → Lataa PDF

   6 kuukautta sitten kirjoittajalta Petri Hilli, Marja Karttunen, Taru Keltanen, Mika Pyykkö, Sari Rautio (työryhmä)

Mitattua hyvinvointia ja taloudellista tuottoa

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kansainvälisesti mallia on hyödynnetty esimerkiksi nuorisotyöttömyyden ja kodittomuuden vähentämisessä, lasten kouluvalmiuksien lisäämisessä sekä vankien tuomioiden ehkäisyssä.

Sitran tavoitteena on tuoda vaikuttavuusinvestoimisen toimintamalli Suomeen: rakentaa sitä varten tarvittavaa ekosysteemiä, tuoda yhteen eri sidosryhmät – julkinen sektori, palveluntuottajat ja sijoittajat – ja kokeilla mallin toimivuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävää hoitaa Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen tiimi, joka aloitti työnsä toukokuussa 2014.

Yhteistyötä hyvinvoinnin lisäämiseksi

Suomessa julkinen ja yksityinen sektori toimivat monilta osin liian erillään toisistaan. Yhteistyölle on kuitenkin kasvava tarve: Yhteiskunnallisista ongelmista aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset jäävät suurelta osin julkisen talouden kannettaviksi, vaikka valtion ja kuntien kyky selviytyä niistä on merkittävästi heikentynyt. 

Samanaikaisesti yhä useammat sijoittajat haluavat sijoituksiltaan muutakin kuin tuottoa eli monilla yrityksillä, säätiöillä ja yksityisillä sijoittajilla on halu edistää ”yhteistä hyvää”. Lisäksi on yrityksiä ja muita toimijoita, joilla on aitoa halua ja innovatiivisia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen.

Vaikuttavuusinvestoiminen tuo edellä mainitut toimijat yhteen siten, että kaikki hyötyvät.

Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden hoito voidaan nähdä yksityisellä sektorilla tai järjestökentässä haasteena ja investointikohteena. Jos työttömille tarjottu uudentyyppien tuki parantaa kohderyhmän työllisyyttä, siitä hyötyy taloudellisesti niin yksilö, yhteiskunta kuin sijoittajakin: työtön löytää tulonlähteen, kunnan verotulot kasvavat ja sosiaalimenot pienenevät ja sijoittaja saa investoinnilleen maltillisen tuoton.

Tuloksellisuus mahdollistaa tuoton

Sijoittajan näkökulmasta mahdollisia rahoitusinstrumentteja on useita lainoista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin, mutta seuraava periaate pätee niihin kaikkiin: ensisijainen tavoite on vaikuttavuus eli investoinnille maksetaan tuottoa vain, jos ennalta asetetut tavoitteet saavutetaan. Tällaisessa toimintamallissa tavoitteiden asettaminen ja tuloksellisuuden todentaminen on ensisijaisen tärkeää.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus eli ns. Social Impact Bond (SIB). Siinä sijoittaja kantaa hankkeen taloudellisen riskin ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista. Malli antaa julkiselle sektorille työkaluja kulujen kasvun hillintään ja mahdollistaa säästöjä. Sen avulla voidaan kanavoida varoja myös ehkäisevään toimintaan, johon liittyvät investoinnit ovat tavallisesti hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn.

Kokeilujen laajempi vaikuttavuus taas syntyy vuosien mittaan, kun kerätyt opit ja parhaat käytännöt jaetaan eteenpäin siten, että muutkin voivat hyötyä niistä. 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Arctic15 - Vaikuttavuus­investoiminen esittäytyy!

Sitra tuo vaikuttavuusinvestoimisen tänä vuonna Arctic15-tapahtuman agendalle. Mistä oikein on kyse ja millaisia uusia mahdollisuuksia vaikuttavuusinvestoiminen tarjoaa sijoittajille? Torstai 2.6. klo 14.40 alkaen (Stage 2) : Why Invest in Social Impact Lavalle nousevat muun muassa CEO Rodney Schwartz ( Clearly So ) ja CEO Ruth Brännvall ( Impact Invest Scandinavia ). Perjantai...

1 päivä sitten

Blogit SIB! Mieluummin duuo kuin sooloo, ajatellaan Brysselissä

”Hyvissä jutuissa saadaan aikaan asioita, jotka ovat kaikkien etu”, toteavat Duo for a Job -yhdistyksen vetäjät Frédéric Simonart ja Matthieu Le Grelle . Brysselin alueen nuorisotyöttömyys on 28 prosenttia, ja maahanmuuttajanuorilla vielä korkeampi. Syyt ovat yleiseurooppalaisia: syrjintä, verkostojen, osaamisen tunnistamisen tai tutkintojen puute. Taustalla vaikuttavat myös...

2 päivää sitten kirjoittajalta Sari Rautio

Muualla verkossa Kuntalehti: Sijoittaja tunnistaa kotoutuksen investoinniksi

Kuntalehden jutussa pohditaan vaikuttavuusinvestoimisen mahdollisuuksia: Lyhytnäköinen ja osaoptimointiin perustuva politiikka näkee hyvinvointipalvelut taloudellisesti kireinä aikoina menoina, joista pitää leikata. Sijoittajat sen sijaan näkevät palvelut investointina.

6 päivää sitten sivustolta kuntalehti.fi

Tapahtuma Toivotaan, toivotaan - vai tehdäänkö fiksummin vaikuttavuutta?

Haluatko tehdä vaikuttavaa työtä ja saada aikaan tulosta? Haluatko edistää yhteiskunnallista muutosta? Onko tavoitteenasi vaikuttaa kohderyhmän käyttäytymiseen? Näillä kysymyksillä aloitimme yhteiskunnallisen markkinoinnin vuoden tammikuussa. Tule jatkamaan keskustelua, jakamaan kokemuksia ja oppimaan lisää. Seminaarissa kuulemme yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilusta...

Yksi kuukausi sitten

Artikkelit Sijoitustoiminta

Sitran tulevaisuustyö rahoitetaan peruspääoman tuotoilla. Vuonna peruspääoman markkina-arvo oli 771 miljoonaa euroa ja tuotto 5,7 %.

Yksi kuukausi sitten

Artikkelit Uusi työelämä ja kestävä talous

Työelämä ja työmarkkinat ovat valtavassa muutoksessa, joka saa vauhtinsa muun muassa digitalisaatiosta, kansainvälisestä kilpailusta sekä elinkeinorakenteen muutoksesta.

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma Vaikuttavuuskiihdyttämön koulutuspäivä: Investointistrategiat

Investointistrategiat -jaksolla selkiytetään omaa investointisuunnitelmaa sekä pureudutaan arvonmääritykseen, erilaisiin rahoitusmuotoihin (ml. vaikuttavuussijoittaminen ja joukkorahoitus) ja potentiaalisten rahoittajien tunnistamiseen ja tavoittamiseen. Koulutuspäivien aikana tunnistetaan oman liiketoiminnan vaikuttavuuden kasvattamisen keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia, kasvun...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma Impact business modelling -työpaja

Sitra järjestää yrityksille ja järjestöille Impact business modelling -työpajan, jossa liiketoimintamallia on mahdollisuus kiihdyttää päivän mittaisessa tehokkaassa koulutuspäivässä. Impact business modelling -liiketoimintamallinnuksen työpajassa käsitellään yhteiskunnallisten yritysten ja vaikuttavuustoimijoiden liiketoimintamalleja sekä sitä, miten nämä mallit poikkeavat...

Yksi kuukausi sitten

Blogit Segmentoinnilla asiakkaan iholle

Segmentointi suuntaa rajalliset resurssit niihin asiakkaisiin, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jonna Heliskoski

Tapahtuma SIB-kuntatyöpaja 15.4.: Ikäihmiset

Kuntatyöpaja: SIB-malli ikäihmisille tarjottavan tuen työkaluna Tilaisuus on suunnattu kunnille, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tulosperusteisen rahoitusmallin eli SIB-mallin hyödyntämiseen ikäihmisten kotona pärjäämiseen tukena.  Tulosperusteisten pilottien tavoite ja tarpeet lähtevät kunnista. Työpajan tavoitteena on määrittää se muutos, jota rakennettavalla...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma SIB-kuntatyöpaja 12.4.: Työllisyys

Tilaisuus on suunnattu kunnille, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tulosperusteisen rahoitusmallin eli SIB-mallin hyödyntämiseen työllisyyden teemaan liittyen. Tulosperusteisten pilottien tavoite ja tarpeet lähtevät kunnista. Työpajan tavoitteena on määrittää se muutos, jota rakennettavalla SIB-hankkeella halutaan. Lisäksi mietimme mallintamista ja mittareiden valintaa. Ohjelma: ...

Yksi kuukausi sitten

Blogit Hyvinvointia tuloksia ostamalla – mikä ihmeen SIB-mallinnus?

Tuttu tilanne? Budjettineuvotteluissa ehdotus hyvinvointia edistävien palveluiden rahoittamiseksi saa rastin päälleen resurssien valuessa päälle kaatuvien ongelmien hoitamiseen. Ja näin käy, vaikka tiedetään, että ongelmien ehkäiseminen tulisi huomattavasti edullisemmaksi ja lisäisi hyvinvointia. Hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa: suoritteista tulee...

2 kuukautta sitten

Muualla verkossa HS:Oleskeluluvan saaneita yritetään työllistää nyt pikavauhtia

Helsingin Sanomat kertoo, miten oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia yritetään työllistää nopeasti ja tehokkaasti yrityksiin, joissa on työvoimatarpeita. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra valmistelevat yhtä tällaista hanketta, jossa hyödynnetään vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia. Siinä sijoittajat kantavat taloudellisen riskin ja valtio maksaa vain tuloksista. Työllistymisen kautta on mahdollista säästää valtion ja kuntien menoja kymmeniä, jopa satoja miljoonia euroja.

2 kuukautta sitten sivustolta www.hs.fi

Muualla verkossa Kauppalehti Optio - Me-säätiön Ulla Nord: Kaikkiin asioihin voi vaikuttaa

Supercellin omistajien perustama Me-säätiö jakaa tulevien vuosien aikana kymmeniä miljoonia euroja syrjäytyneiden lasten ja nuorten auttamiseen. Toimitusjohtaja Ulla Nord kertoo lehtihaastattelussa, että Me-säätiön raha menee sinne, missä se vaikuttaa eniten. Me-säätiö on yksi Suomen ensimmäisen SIB-hankken ankkurisijoittajista. Nord uskoo, että vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallille olisi Suomessa laajemminkin potentiaalia.

2 kuukautta sitten sivustolta www.kauppalehti.fi

Tapahtuma SIB-hankkeiden kick-off-tilaisuus kunnille

Sitran Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen kick-off-tilaisuus kunnille, jotka suunnittelevat tulosperusteisella rahoitussopimuksella (SIB-sopimus) toteutettavan hankkeen käynnistämistä. Tilaisuudessa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa hankehallinnointi, mallintaminen ja mittaaminen. Lisäksi tavoitteena on jokaisen kunnan oman hankkeen tavoitteiden ja muiden lähtökohtien...

4 kuukautta sitten

Tapahtuma Kohti tuloksellista työtä -aamiaisseminaari

Haluatko tehdä vaikuttavaa työtä ja saada aikaan tulosta? Haluatko tehdä yhteiskunnallista muutosta? Onko tavoitteenasi vaikuttaa kohderyhmän käyttäytymiseen? Tule käynnistämään viikkosi ja kuulemaan vaikuttavuusinvestoimisesta ja yhteiskunnallisesta markkinoinnista. Aamiaisseminaarissa kuulemme myös käytännön esimerkkejä, joissa on käytetty tuloksellisen työn elementtejä. ...

4 kuukautta sitten

2016 Sitra | käyttöehdot