1. Skeittareita

  Vaikuttavuusinvestoiminen

  yhdistää yhteisen hyvän ja taloudellisen tuoton

 2. Polkupyöriä

  Vaikuttavuusinvestoiminen

  on keino lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Ongelmien hoito on mahdollista nähdä investointina, johon voidaan saada myös yksityistä pääomaa.

 3. Rakennusmiehet voimistelevat

  Julkinen sektori

  maksaa vain saavutetuista, mitatuista tuloksista. 

 4. Opiskelijoita

  Sijoittajan näkökulmasta

  vaikuttavuusinvestoiminen asettuu perinteisen sijoittamisen ja lahjoittamisen välille.

Ajankohtaista

  1. Julkisia hankintoja...

   Uutiset 0

   Suomen talouteen olisi saatavissa lisää tehoja ja uutta vauhtia, jos edes osa kuntien ja valtion hankinnoista tehtäisiin tulosperusteisesti.

   1 viikko sitten
  2. SIB-opas julkiselle sektorille

   Julkaisut 0

   Tulosperusteinen rahoitussopimus käytännössä

   Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus mahdollistaa yksityisen pääoman käytön yhteisen hyvän edistämiseen...   → Lataa PDF

   10 kuukautta sitten kirjoittajalta Petri Hilli, Marja Karttunen, Taru Keltanen, Mika Pyykkö, Sari Rautio (työryhmä)

Mitattua hyvinvointia ja taloudellista tuottoa

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kansainvälisesti mallia on hyödynnetty esimerkiksi nuorisotyöttömyyden ja kodittomuuden vähentämisessä, lasten kouluvalmiuksien lisäämisessä sekä vankien tuomioiden ehkäisyssä.

Sitran tavoitteena on tuoda vaikuttavuusinvestoimisen toimintamalli Suomeen: rakentaa sitä varten tarvittavaa ekosysteemiä, tuoda yhteen eri sidosryhmät – julkinen sektori, palveluntuottajat ja sijoittajat – ja kokeilla mallin toimivuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävää hoitaa Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen tiimi, joka aloitti työnsä toukokuussa 2014.

Yhteistyötä hyvinvoinnin lisäämiseksi

Suomessa julkinen ja yksityinen sektori toimivat monilta osin liian erillään toisistaan. Yhteistyölle on kuitenkin kasvava tarve: Yhteiskunnallisista ongelmista aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset jäävät suurelta osin julkisen talouden kannettaviksi, vaikka valtion ja kuntien kyky selviytyä niistä on merkittävästi heikentynyt. 

Samanaikaisesti yhä useammat sijoittajat haluavat sijoituksiltaan muutakin kuin tuottoa eli monilla yrityksillä, säätiöillä ja yksityisillä sijoittajilla on halu edistää ”yhteistä hyvää”. Lisäksi on yrityksiä ja muita toimijoita, joilla on aitoa halua ja innovatiivisia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen.

Vaikuttavuusinvestoiminen tuo edellä mainitut toimijat yhteen siten, että kaikki hyötyvät.

Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden hoito voidaan nähdä yksityisellä sektorilla tai järjestökentässä haasteena ja investointikohteena. Jos työttömille tarjottu uudentyyppien tuki parantaa kohderyhmän työllisyyttä, siitä hyötyy taloudellisesti niin yksilö, yhteiskunta kuin sijoittajakin: työtön löytää tulonlähteen, kunnan verotulot kasvavat ja sosiaalimenot pienenevät ja sijoittaja saa investoinnilleen maltillisen tuoton.

Tuloksellisuus mahdollistaa tuoton

Sijoittajan näkökulmasta mahdollisia rahoitusinstrumentteja on useita lainoista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin, mutta seuraava periaate pätee niihin kaikkiin: ensisijainen tavoite on vaikuttavuus eli investoinnille maksetaan tuottoa vain, jos ennalta asetetut tavoitteet saavutetaan. Tällaisessa toimintamallissa tavoitteiden asettaminen ja tuloksellisuuden todentaminen on ensisijaisen tärkeää.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus eli ns. Social Impact Bond (SIB). Siinä sijoittaja kantaa hankkeen taloudellisen riskin ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista. Malli antaa julkiselle sektorille työkaluja kulujen kasvun hillintään ja mahdollistaa säästöjä. Sen avulla voidaan kanavoida varoja myös ehkäisevään toimintaan, johon liittyvät investoinnit ovat tavallisesti hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn.

Kokeilujen laajempi vaikuttavuus taas syntyy vuosien mittaan, kun kerätyt opit ja parhaat käytännöt jaetaan eteenpäin siten, että muutkin voivat hyötyä niistä. 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Työelämän myytinmurtajat

Tuottaako henkilöstön hyvinvointiin panostaminen yritykselle kuusinkertaisesti tai jopa 20-kertaisesti? Haluatko parantaa yrityksesi kilpailukykyä satsaamalla ihmisiin? Työhyvinvoinnin myytinmurtajat haastaa pohtimaan, kyseenalaistamaan ja toimimaan ja on startti strategisen työhyvinvoinnin kehittämispoluille.  Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Aalto-yliopisto, Jyväskylän...

5 päivää sitten

Julkaisut Vaikuttavuuden hankinta

Julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoriteperusteisesta tarkastelusta kohti vaikuttavuuden ostamista. Tulosperusteisessa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Käsikirjan kuvaa vaikuttavuuden hankintaan...

Jussi Pyykkönen

Julkaisut Vaikuttavuuden hankinta

Julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoriteperusteisesta tarkastelusta kohti vaikuttavuuden ostamista. Tulosperusteisessa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Käsikirjan kuvaa vaikuttavuuden hankintaan...

Jussi Pyykkönen

Muualla verkossa Kauppalehti: Sijoittaisitko yhteiseen hyvään? Toisten työllistyminen voi tarjota tuottoja

Voitaisiinko yhteiskunnallisia ongelmia ratkaista sijoittajien rahoilla tuottoa tavoitellen? Pystyisivätkö sijoittajat esimerkiksi edesauttamaan pakolaisten nopeaa työllistymistä? Vaikuttavuusinvestoimisessa on kyse nousevasta trendistä, jossa yhteiskunnallisia hankkeita rahoitetaan sijoittajien rahalla tuloshakuisesti, kirjoittaa Kauppalehden toimittaja Hanna Eskola.

Yksi kuukausi sitten sivustolta www.kauppalehti.fi

Blogit Vaikuttavuusinvestoiminen etenee Euroopassa

Euroopan komissio haluaa nostaa aktiivisesti esille uusia yhteiskunnan ja talouden kehityksen toimintamalleja, kuten myös EU-puheenjohtajana tammi-kesäkuussa toiminut Hollanti. Yksi näistä toimintamalleista on vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact investing). Sain kutsun Den Haagissa järjestetyn Impact Startup Fest -tilaisuuden avajaispaneelin jäseneksi ja kansainvälisen Expert...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Pauli Marttila

Tapahtuma Vaikuttavuudesta yrityksen kilpailuetu - kiihdyttämöjen rooli

Sitra on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana osaltaan ensimmäisiä ”impact investing” eli vaikuttavuusinvestoimisen markkinan avauksia Suomessa. Vaikuttavuusinvestoiminen tarkoittaa sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia, jolla halutaan saada aikaan mitattavia, myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä positiivista taloudellista tuottoa . Sitran painopiste on tähän mennessä...

3 kuukautta sitten

Blogit Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain sinistä

Ensi- ja turvakotien liiton Neuvokeskuksen Salla Frisk ja Päivi Hietanen bloggaavat liitostaan yhteiskunnallisen markkinoinnin kanssa.  Aika on nykypäivän markkinatavaraa. Siitä kilpailevat työ, perhe, ystävät, vapaaehtoistoiminta, harrastukset ja uni. Valitsenko illalla kotisohvan, kuntosalin vai legoleikit lapsen kanssa? Oma hyvinvointi vaatisi kuntosalia, lapsen legoleikkejä....

3 kuukautta sitten

Tapahtuma ESMA-konferenssi: Yhteiskunnallinen markkinointi vaikuttavuuden työkaluna

Yhteiskunnallinen markkinointi tarjoaa kustannustehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä ratkaisuja. Maailmalla sen avulla on onnistuttu vähentämään nuorten tupakointia, lisäämään kondomin käyttöä ja vähentämään alkoholista johtuvia liikennekuolemia sellaisissa ryhmissä, joita on vaikea tavoittaa pe­rinteisin keinoin. Yhteiskunnallisen markkinoinnin tavoitteena on muutos, josta...

3 kuukautta sitten

Tapahtuma Vaikuttaa hyvältä!

Vaikuttavuus yrityksen valttikorttina: Miten tuotetaan hyvinvointia vaikuttavasti ja tuloksellisesti?   Kysyntä vaikuttavalle toiminnalle kasvaa. Onko yrityksesi valmis vastaamaan siihen? Miten toiminta olisi mahdollisimman ennakoivaa, vaikuttavaa ja kauaskantoista? Miten tuloksellisen toiminnan lähtökohdat voidaan mallintaa ja onnistumista mitata?   Yhä useampi toimija on...

3 kuukautta sitten

Blogit Kuntoutuksen uusi aalto

HealthFoxin Kimmo Korhonen pohtii kuntoutuksen merkitystä työurien pidentämisessä. Digitaalisuus tarjoaa tähän uusia keinoja.

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Kimmo Korhonen

Julkaisut Vaikuttavuus yrityksen kilpailuetuna

Sitra rakentaa vaikuttavuusinvestoimiselle toimintaympäristöä Suomeen, ja Vaikuttavuuskiihdyttämö on osa tätä työtä. Ideana on tukea yritysten kehitystä aiempaa vaikuttavammiksi toimijoiksi. Millaisia vaikuttavuusketjuja ovat tunnistaneet ensimmäiseen Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuneet yritykset Elffe, Innokampus, Kuka, Merikratos, Minduu, Palveluksessa, Protekto, TeamPlanet ja...

Anna Tonteri, Heidi Humala

Julkaisut Vaikuttavuus yrityksen kilpailuetuna

Sitra rakentaa vaikuttavuusinvestoimiselle toimintaympäristöä Suomeen, ja Vaikuttavuuskiihdyttämö on osa tätä työtä. Ideana on tukea yritysten kehitystä aiempaa vaikuttavammiksi toimijoiksi. Millaisia vaikuttavuusketjuja ovat tunnistaneet ensimmäiseen Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuneet yritykset Elffe, Innokampus, Kuka, Merikratos, Minduu, Palveluksessa, Protekto, TeamPlanet ja...

Anna Tonteri, Heidi Humala

Tapahtuma Arctic15 - Vaikuttavuus­investoiminen esittäytyy!

Sitra tuo vaikuttavuusinvestoimisen tänä vuonna Arctic15 -tapahtuman agendalle. Mistä oikein on kyse ja millaisia uusia mahdollisuuksia vaikuttavuusinvestoiminen tarjoaa sijoittajille? Torstai 2.6. klo 14.40 - 16.00 (Stage 2) : Why Invest in Social Impact Lavalle nousevat muun muassa CEO Rodney Schwartz ( Clearly So ) ja CEO Ruth Brännvall ( Impact Invest Scandinavia ). Puhujien...

4 kuukautta sitten

Blogit SIB! Mieluummin duuo kuin sooloo, ajatellaan Brysselissä

”Hyvissä jutuissa saadaan aikaan asioita, jotka ovat kaikkien etu”, toteavat Duo for a Job -yhdistyksen vetäjät Frédéric Simonart ja Matthieu Le Grelle . Brysselin alueen nuorisotyöttömyys on 28 prosenttia, ja maahanmuuttajanuorilla vielä korkeampi. Syyt ovat yleiseurooppalaisia: syrjintä, verkostojen, osaamisen tunnistamisen tai tutkintojen puute. Taustalla vaikuttavat myös...

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Sari Rautio

Muualla verkossa Kuntalehti: Sijoittaja tunnistaa kotoutuksen investoinniksi

Kuntalehden jutussa pohditaan vaikuttavuusinvestoimisen mahdollisuuksia: Lyhytnäköinen ja osaoptimointiin perustuva politiikka näkee hyvinvointipalvelut taloudellisesti kireinä aikoina menoina, joista pitää leikata. Sijoittajat sen sijaan näkevät palvelut investointina.

4 kuukautta sitten sivustolta kuntalehti.fi

Tapahtuma Toivotaan, toivotaan - vai tehdäänkö fiksummin vaikuttavuutta?

Haluatko tehdä vaikuttavaa työtä ja saada aikaan tulosta? Haluatko edistää yhteiskunnallista muutosta? Onko tavoitteenasi vaikuttaa kohderyhmän käyttäytymiseen? Näillä kysymyksillä aloitimme yhteiskunnallisen markkinoinnin vuoden tammikuussa. Tule jatkamaan keskustelua, jakamaan kokemuksia ja oppimaan lisää. Seminaarissa kuulemme yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilusta...

5 kuukautta sitten

Artikkelit Uusi työelämä ja kestävä talous

Työelämä ja työmarkkinat ovat valtavassa muutoksessa, joka saa vauhtinsa muun muassa digitalisaatiosta, kansainvälisestä kilpailusta sekä elinkeinorakenteen muutoksesta.

5 kuukautta sitten

2016 Sitra | käyttöehdot