KESTÄVÄ TALOUS -FOORUMI

Kestävä talous perustuu maapallon kantokykyyn. Talous on väline, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ihmisille, ympäristön kestävyyden asettamissa rajoissa, tulevat sukupolvet huomioon ottaen.

AJANKOHTAISTA

archived

Oppiminen muuttuu, millaista on uusi koulutus?

Poiminnat

Carbon Tracker on muuttanut tapaa puhua ilmastonmuutoksesta finanssimaailmassa

Poiminnat

YM: Suomi uudistuu murrosten kautta

artikkelit

Suomi tarvitsee kunnianhimoisen vision kestävästä taloudesta

archived

Sivuvirtaa – resurssiviisaat ratkaisut ovat teollisuuden tulevaisuus

Ruokahävikki-hanke
archived

Sivuvirtaa – ruoka on rahaa

Teräksen kierrätystä
archived

Sivuvirtaa – Kierrätyksellä materiaalitehokkuutta

archived

Sivuvirtaa – Uutta bisnestä ja maailmanluokan ratkaisuja teollisilla symbiooseilla

Olli Rehn
uutiset

Rehn: Jätämme aikamoisen velan tulevien sukupolvien maksettavaksi

Jätteiden lajittelupiste
archived

Sivuvirtaa – poltetaanko vai otetaanko hyötykäyttöön?

Peloton Club -tapahtuma
archived

Resurssiviisaat markkinat luodaan yhdessä

Jätekasa
archived

Sivuvirtaa – asenne ratkaisee

archived

Sivuvirtaa – Kaatopaikoista ekoteollisuuspuistoja

Vuosaaren satama
uutiset

Sitra perustaa teollisiin symbiooseihin keskittyvää uutta eurooppalaista järjestöä

uutiset

Mitä on uusi turvallisuus?

uutiset

Haaste: Nuoret kehittämään businessideoita

Kestävä talous

Kestävä talous -foorumi kokosi yhteen 29 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä on kestävä talous. Samalla foorumi hahmotti, mitä aiheesta pitäisi suomalaisille päättäjille kouluttaa Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskursseilla. Lue foorumin loppujulkaisu 10 teesiä kestävään talouteen!

Kestävän talouden perustana on maapallon ekologinen kantokyky. Talous on väline, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ihmisille, ympäristön kestävyyden asettamissa rajoissa, tulevat sukupolvet huomioon ottaen.

Ilmastonmuutos, sosiaalinen eriarvoistuminen ja toistuvat talouskriisit osoittavat, ettei nykyinen talous ole kestävällä pohjalla. Toimettomuus myös maksaa. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin ja tuhoisin markkinahäiriö. Mitä kauemmin siis odotamme toimettomina, sitä kalliimman laskun maksamme.

Kestävä talous edellyttää hyvinvointivaltion tehtävien ja palveluiden tuottajien uudelleenmäärittelyä, sillä hyvinvoinnin maksajia on entistä vähemmän. Kestävä talous mahdollistaa merkityksellisen ja elämäntilanteiden mukaan joustavan työn kaikille, jotka töitä pystyvät tekemään. Kestävässä taloudessa ympäristö ja luonnonvarat otetaan osaksi poliittista päätöksentekoa. Uudessa kestävässä talouspolitiikassa ympäristöä tuhoavasta toiminnasta tehdään niin kallista, ettei se enää kannata. Monimutkaiseksi ja vaikeasti hallittavaksi karannut finanssitalous pitää taas saada palvelemaan reaalitaloutta. Tarvitsemme myös vaihtoehtoja luonnonvarojen kulutukseen perustuvalle talouskasvulle

Kestävä talous – kaikkien asia

Muutos kestävään talouteen koskee kaikkia ja yhteiskunnan jokaista tasoa. Yksittäisten ihmisten pitää radikaalisti muuttaa asumis-, liikkumis- ja ruokailutottumuksiaan. Se ei kuitenkaan pakottamalla onnistu, vaan yritysten ja poliittisten päättäjien pitää mahdollistaa muutos. Kestävien vaihtoehtojen pitää olla haluttavia ja helposti saatavilla. Tulevaisuuden menestyjäfirmat tekevätkin massiivisten ja väistämättömien ekologisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemisesta liiketoimintaa – maailman pelastamisesta tulee bisnestä. Vertaistaloudessa ihmiset taas tuottavat ja jakavat tuotteita sekä palveluita yhdessä. Toimintaa motivoi esimerkiksi yhdessä tekeminen tai paremman arjen tavoittelu – rahaa vertaistaloudessa ei välttämättä liiku olleenkaan. Julkinen sektori voi verotuksen kaltaisten ohjauskeinojen lisäksi myös itse olla esimerkillinen kestävän talouden edistäjä. Hinku-kunnat ovat tästä hyvä esimerkki.

Isot muutokset ovat mahdollisia

Isot muutokset ovat mahdollisia. Ne vaativat kuitenkin pitkänäköisyyttä ja rohkeutta – vain katsomalla kauas ymmärrämme, miten linkittyneitä ja riippuvaisia toisistaan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen hyvinvointi itse asiassa ovatkaan. Isojen muutoksien aikaansaaminen vaatii avointa ja kunnioittavaa yhteistyötä yli siilojen ja kuppikuntien. Politiikan teossa pitää hyödyntää nykyistä laajemmin niin tiedeyhteisön asiantuntemusta kuin tavallisten kansalaisten joukkojen viisautta. Avoimuus, läpinäkyvyys ja osallistavuus ovat tänä päivänä politiikan teon vaatimuksia.

Kestämätön käy kalliiksi. Mitä nopeammin hyväksymme muutoksen välttämättömyyden, sitä kukoistavamman maan rakennamme Suomesta.

Miten foorumilla konkreettisesti työskenneltiin? Mistä siellä puhuttiin? Katso video niin tiedät!

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

JULKAISUT

julkaisut

Kestämätön käy kalliiksi

julkaisut

Kuplia, kuohuntaa ja utopioita

Ota yhteyttä

ihmiset
Eeva Hellström
Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus
ihmiset
Hannele Laaksolahti
Johtava asiantuntija, Koulutus
ihmiset
Hanna Häppölä
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Kalle Nieminen
Johtava asiantuntija, Koulutus
ihmiset
Jenni Sarolahti

Mistä on kyse?