LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Uusien menestystarinoiden syntymiseen tarvitaan toimiala- ja teknologiarajat ylittäviä ekosysteemejä ja liiketoimintamalleja.

AJANKOHTAISTA

Yksittäisistä toimialoista ekosysteemeihin

Elinkeinorakenteen uudistuminen edellyttää aloitteita ja toimia, jotka vaativat uutta näkemystä sekä rohkeita kansallisia valintoja. Yksittäinen toimiala on perinteisesti tuonut Suomeen talouskasvua – aiemmin metsäteollisuus ja myöhemmin ICT-ala. Tämä pätee vain harvoin nykyisessä avoimessa ja globaalissa taloudessa. Liiketoimintaa on kehitettävä yli toimialarajojen ja uusia ekosysteemejä luoden.

Sitra liiketoiminnan kehittäjänä

Etsimme uudenlaisia liiketoimintamalleja ja tulevaisuuden liiketoiminta-alueita, joiden varaan uutta liiketoimintaa syntyy. Haemme myös Suomen talouskasvua haittaavia rakenteellisia esteitä ja työskentelemme markkinaehtoisesti niiden poistamiseksi.

Teemme kokeiluja ja pilottihankkeita, joiden avulla toimintaa ja toimintamalleja voidaan testata ja kehittää markkinatarpeiden mukaisiksi. Pilottien tarkoitus on luoda pohja jatkuvalle ja kestävälle toiminnalle.

Sitra on:

  • koollekutsuja, joka tunnistaa ongelman ja ratkaisuun tarvittavat tahot
  • fasilitaattori ja vastuunkantaja
  • kokeiluhankkeiden omistaja ja käynnistäjä
  • pääomasijoittaja, joka rahoittaa ekosysteemin keskeisiä yrityksiä

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?