TALTIONI

Taltioni edustaa uudenlaista, kansalaiskeskeistä ajattelua, joka kannustaa suomalaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista.

AJANKOHTAISTA

Taltioni – suomalaisten terveystaltio

Kansalaisen terveystiedot yksiin kansiin

Sitran johtama Terveystaltio-hanke (2010-2012) perustettiin edistämään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä kansalaisen sähköistä terveyskansiota ja ekosysteemiä.

Sähköisten palvelujen kehittyminen luo työpaikkoja ja antaa Suomelle mahdollisuuden globaaliin edelläkävijyyteen terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa. Yhteiskunnan näkökulmasta keskeinen hyöty on kehittyneiden palveluiden kautta terveydenhuollon tuottavuuden kasvu, painopisteen siirtyminen enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin – ja kansalaisten terveyden koheneminen.

Terveystaltio-hankkeen tuloksena syntyi Taltioni, terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteinen tietovarasto ja palvelualusta, jonne voidaan tallentaa suomalaisten terveys- ja hyvinvointitiedot. Palvelu pyrkii kattamaan niin sairaudenhoidon, terveydenedistämisen kuin hyvinvoinninkin eri ulottuvuudet ja tarjoamaan mahdollisuuden entistä ennakoivampaan terveydenhoitoon.

29. maaliskuuta 2012 perustettiin Taltioni-osuuskunta, jonka tehtävänä on kehittää palveluiden tekninen alusta ja toiminnallinen ympäristö. Perustajajäsenistön 27 organisaatiota edustavat laajasti ja monipuolisesti terveydenhuollon palvelunkehittäjiä, käyttäjäorganisaatioita ja ICT-toimijoita.

Taltioni-osuuskunta on itsenäinen ja Sitrasta erillinen osuuskunta, jonka tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja kehittää Taltioni-alustaratkaisua ja tietovarastoa sekä tarjota näihin liittyviä palveluja. Sitra ei ole osuuskunnan jäsen.

Mitä hyötyä sähköisestä terveystaltiosta on kansalaisille?

Suomalaisten terveys- ja hyvinvointitiedot ovat pirstaloituneet useaan eri paikkaan. Osa tiedoista on tallessa terveydenhoitotoimijoiden potilastietojärjestelmissä, osa on paperilla piirongin laatikossa ja iso osa on aikojen myötä hävinnyt.

Taltionin ansiosta kansalaiset saavat konkreettisia ja entistä yksilöllisempiä työkaluja oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitoon. Sen avulla suomalaiset voivat tallentaa, kerätä, tuottaa, käyttää ja jakaa omaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tieto on yhdistettävissä ja hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Terveystiedot ovat varmassa tallessa

Kansalaista koskevat tiedot säilyvät hänen hallinnassaan riippumatta siitä, onko hän vaihtanut työpaikkaa, päättänyt opintonsa tai vaihtanut paikkakuntaa. 

Kansalainen omistaa itseään koskevat tiedot, ja hän voi halutessaan jakaa toisille käyttäjille tai terveydenhuollon ammattilaisille valitsemiaan tietoja. Jaettua tietoa voi hyödyntää esimerkiksi läheisten hyvinvoinnin seurannassa.

Esimerkkeinä Taltionin palveluista ovat mm. kroonisten sairauksien hallinta, terveys- ja liikuntapäiväkirjat, terveysvalmennus, laboratoriotulosten välitys jne.

Taltionin avoin ekosysteemi

Tietovarasto on kuitenkin vain yksi osa Taltionia. Tietovaraston ympärille rakentuu ekosysteemi, joka mahdollistaa monia asioita:

  • julkiset ja yksityiset toimijat voivat luoda uusia palveluja kansalaiselle
  • kansalainen saa palveluiden avulla uusia mahdollisuuksia hyödyntää omia terveystietojaan
  • palvelut mahdollistavat terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ja seuraamisen oma-aloitteisesti

Ekosysteemissä toimijat noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja työskentelevät toinen toistaan täydentäen. Ekosysteemin avulla yritykset ja yhteisöt voivat luoda uusia liiketoimintaratkaisuja ja ajattelu- ja toimintatapoja terveydenhoitoon. Jäseniä voivat olla esimerkiksi terveydenhuollon julkiset ja yksityiset toimijat, hyvinvointipalvelujen tuottajat, tietotekniikkayhtiöt, työnantajat, potilasjärjestöt, sponsorit, laitevalmistajat, jne.

Laaja ja elinvoimainen ekosysteemi tukee myös muita tietoyhteiskuntahankkeita.

Tutustu osuuskuntaan osoitteessa taltioni.fi!

Taltioni-osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma ja säännöt on katsottavissa alla olevista linkeistä.

Taltioni sosiaalisessa mediassa

Taltionin esitykset Slidesharessa
Taltionin esittelyvideo YouTubessa suomeksi ja englanniksi
Taltionin ekosysteemin kehitysfoorumi LinkedInissä

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?