TALTIONI

Taltioni edusti uudenlaista, kansalaiskeskeistä ajattelua ja kannusti suomalaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Hanke on päättynyt.

AJANKOHTAISTA

Omahoito edistää ihmisten mahdollisuuksia parantaa omaa hyvinvointiaan esimerkiksi terveysteknologian avulla.
artikkelit

”Terveys ei synny vain sotessa, vaan myös ihmisen itse määrittämänä”

uutiset

Terveydenhoitoon uusi omahoitoa edistävä palveluinnovaatio – Taltioni

Poiminnat

Taltioni uutiskirje 23.04.2012

Taltionin osuuskunnan perustivat 27 organisaatiota
uutiset

Taltioni osuuskunta edistämään sähköisiä omahoitoratkaisuja

Poiminnat

Taltionin uutiskirje 11.1.2012

Poiminnat

Taltionin uutiskirje 16.3.2012

Poiminnat

Taltionin uutiskirje 1.2.2012

uutiset

Taltionin alustaksi esitetään Medixinen terveystietokantaratkaisua

Taltioni – suomalaisten terveystaltio

Kansalaisen terveystiedot yksiin kansiin – Hanke on päättynyt

Sitran johtama Terveystaltio-hanke (2010-2012) perustettiin edistämään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä kansalaisen sähköistä terveyskansiota ja ekosysteemiä.

Sähköisten palvelujen kehittyminen luo työpaikkoja ja antaa Suomelle mahdollisuuden globaaliin edelläkävijyyteen terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa. Yhteiskunnan näkökulmasta keskeinen hyöty on kehittyneiden palveluiden kautta terveydenhuollon tuottavuuden kasvu, painopisteen siirtyminen enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin – ja kansalaisten terveyden koheneminen.

Terveystaltio-hankkeen tuloksena syntyi Taltioni, terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteinen tietovarasto ja palvelualusta, jonne pystyi tallentamaan suomalaisten terveys- ja hyvinvointitietoja. Palvelu pyrki kattamaan niin sairaudenhoidon, terveydenedistämisen kuin hyvinvoinninkin eri ulottuvuudet ja tarjoamaan mahdollisuuden entistä ennakoivampaan terveydenhoitoon.

29. maaliskuuta 2012 perustettiin Taltioni-osuuskunta, jonka tehtävänä oli kehittää palveluiden tekninen alusta ja toiminnallinen ympäristö. Perustajajäsenistön 27 organisaatiota edustivat laajasti ja monipuolisesti terveydenhuollon palvelunkehittäjiä, käyttäjäorganisaatioita ja ICT-toimijoita.

Taltioni-osuuskunta toimi itsenäisenä ja Sitrasta erillisenä osuuskuntana, jonka tarkoituksena oli jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja kehittää Taltioni-alustaratkaisua ja tietovarastoa sekä tarjota näihin liittyviä palveluja. Sitra ei ollut osuuskunnan jäsen.

Mitä hyötyä sähköisestä terveystaltiosta oli kansalaisille?

Suomalaisten terveys- ja hyvinvointitiedot ovat pirstaloituneet useaan eri paikkaan. Osa tiedoista on tallessa terveydenhoitotoimijoiden potilastietojärjestelmissä, osa on paperilla piirongin laatikossa ja iso osa on aikojen myötä hävinnyt.

Taltionin ansiosta kansalaiset saivat konkreettisia ja entistä yksilöllisempiä työkaluja oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitoon. Sen avulla suomalaiset pystyivät tallentamaan, keräämään, tuottamaan, käyttämään ja jakamaan omaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tieto oli yhdistettävissä ja hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Terveystiedot varmassa tallessa

Kansalaista koskevat tiedot säilyivät Taltionissa hänen hallinnassaan riippumatta siitä, oliko hän vaihtanut työpaikkaa, päättänyt opintonsa tai vaihtanut paikkakuntaa.

Kansalainen omisti itseään koskevat tiedot, ja hän pystyi halutessaan jakamaan toisille käyttäjille tai terveydenhuollon ammattilaisille valitsemiaan tietoja. Jaettua tietoa pystyi hyödyntämään esimerkiksi läheisten hyvinvoinnin seurannassa.

Esimerkkeinä Taltionin palveluista olivat mm. kroonisten sairauksien hallinta, terveys- ja liikuntapäiväkirjat, terveysvalmennus, laboratoriotulosten välitys jne.

Taltionin avoin ekosysteemi

Tietovarasto oli vain yksi osa Taltionia. Tietovaraston ympärille rakentui ekosysteemi, joka mahdollisti monia asioita:

Ekosysteemissä toimijat noudattivat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja työskentelivät toinen toistaan täydentäen. Ekosysteemin avulla yritykset ja yhteisöt pystyivät luomaan uusia liiketoimintaratkaisuja ja ajattelu- ja toimintatapoja terveydenhoitoon. Jäseniä olivat terveydenhuollon julkiset ja yksityiset toimijat, hyvinvointipalvelujen tuottajat, tietotekniikkayhtiöt, työnantajat, potilasjärjestöt, sponsorit, laitevalmistajat, jne.

Taltioni osuuskunnan toiminta on päättynyt

Taltioni osuuskunta on myynyt liiketoimintansa 1.1.2016 Hyvis-ICT Oy:lle ja osuuskunnan toiminta on päättynyt. Lisätietoja: selvitysmies Lauri Saikkonen, Alder & Sound, www.aldersound.fi, etunimi.sukunimi@aldersound.fi.

Myös Hyvis-ICT Oy päätti lopettaa Taltioni-palvelun 31.8.2017. Syynä palvelun päättymiseen on Hyvis-ICT:n tiedotteen mukaan ollut sen vähäinen käyttö ja Kelan toteuttama Omakannan Omatietovaranto.

 

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä

Mistä on kyse?