TYÖELÄMÄN LAATU

Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -toimintamallilla innostetaan henkilöstö uudistamaan työkulttuuria. Tuloksena asiakkaat saavat parempaa palvelua, vähennetään kustannuksia ja henkilöstö voi hyvin. LATU on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa.

AJANKOHTAISTA

archived

Onko toiminnallisuus hukassa maakunta- ja sote-uudistuksessa?

archived

Kulttuurinmuutoksesta 9–

Poiminnat

LATU – henkilöstölähtöinen tuloksellisuuden kehittäminen

uutiset

Lupatehdatoisin.fi-portaalista vauhtia työyhteisöjen kehittämiseen

Poiminnat

Lupa tehdä toisin

artikkelit

LATU-opit käytännössä

Hoitaja ja potilas työpöydän ääressä
archived

Kuntatuottavuuden kanssa painiva, lue tämä!

archived

Henkilöstölähtöisellä kuntakehittämisellä tuottavuustuloksiin

Yleisöleikki
uutiset

Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

archived

Vanhuspalvelujen uusi toimintakulttuuri

Työpajaan osallistujat ryhmätöiden parissa
archived

Maskun muutos tapahtuu arjessa!

Ideamarkkinat Lieksassa
archived

Lieksan LATU-ideamarkkinat 3.6.2013

LATU tarina Punkalaidun
archived

Punkalaitumen sisäiset uudistajat ja esimiehet luonnon helmassa

Palkinnonjakotilaisuus
uutiset

Koukkuniemen Havula sai Tampereen kehittäjäpalkinnon

Työpajatyöskentelyä
artikkelit

LATU-kuntien esimiehet kokoontuivat Johtoryhmä-WALIMO:ssa

LATU-messut Hollolassa 2013
artikkelit

LATU-messut toivat henkilöstölähtöisiä kehittämisideoita esiin Hollolassa

Tuloksellisuus syntyy yhteistyöllä ja alhaalta ylöspäin

Uusien rakenteellisten haasteiden edessä niin kuntien kuin muidenkin työyhteisöjen ja toiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Työelämän laatu ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä. Avainasemassa ovat työyhteisöjen sisäiset uudistajat, jotka valmennetaan tuottavuuden kehittäjiksi oman henkilöstön keskuudesta. He voivat olla niin työntekijöitä, luottamusmiehiä kuin esimiehiäkin.

”Tuloksellisuutta kehitetään tehokkaimmin, kun mukana ovat kaikki kunnan henkilöstöryhmät. Tuloksellisuus paranee silloin alhaalta ylöspäin. Työelämää kehittävät innovaatiot syntyvät suoraan asiakasrajapinnassa ja parhaassa tapauksessa ne palvelevat kuntalaista suoraan. Johtamisen on oltava mahdollisuuksia tarjoavaa ja valmentavaa, jolloin jokainen henkilöstön edustaja tietää olevansa oman työnsä ja sen kehittämisen paras asiantuntija. Luottamuksen avulla tuottavuus kasvaa pienistä yhteisistä oivalluksista isoiksi teoiksi”, toteaa Sitran johtava asiantuntija Mervi Porevuo.

LATU antaa luvan tehdä toisin

Sitran rahoittaman Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen avulla parannettiin kuntien työelämän laatua, vaikuttavuutta ja kuntatuottavuutta. LATU-hankkeessa kuntiin luotiin henkilöstölähtöinen jatkuvan uudistumisen kehittämismalli ja toimintakulttuuri. LATU antoi luvan tehdä asioita toisin. Ei toistettu vanhaa vaan toimittiin uudella tavalla. Vaikka LATU-toimintamalli on kehitetty kuntien kanssa, voi työkaluja soveltaa myös muissa työyhteisöissä.

LATU-hankkeessa olivat mukana Lieksan, Hollolan, Punkalaitumen, Maskun ja Siikajoen kuntien koko henkilöstö. LATU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Dazzle Oy ja Rondo Training Oy.

Hankkeessa syntynyt LATU-toimintamalli ja sen arviointityökalut auttavat arvioimaan tuottavuushyötyjä, palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta. Nämä työkalut ovat kaikkien työyhteisöjen käytettävissä jatkossa. Kuntatyönantajat ovat sitoutuneet hankkeessa tehtyjen työkalujen ja menetelmien kehittämiseen ja levittämiseen kuntiin. Yhteistyössä ovat mukana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö, Kunta-alan Unioni ja Sitra. Työkalut ja toimintamalli on kuvattu Sitran julkaisussa Lupa tehdä toisin (PDF).

Lupa tehdä toisin -portaali avattiin 25.5.2016 tukemaan työyhteisöjä ottamaan LATU-toimintamalli käyttöön. Toimintamallia levittää KunTeko 2020.

Kun kehittämisen kytkös strategiaan ja päätöksentekojärjestelmään on vahva, ovat tulokset henkilöstön ja talouden kannalta hyviä ja pysyviä. Hankkeen arviointi osoittaa, että suuri merkitys onnistumisen kannalta oli myös kokonaisvaltaisuus – toimintaa kehitettiin koko kunnan tasolla, ei esimerkiksi yksittäisellä toimialalla.

 

JULKAISUT

julkaisut

Lupa tehdä toisin

julkaisut

Tuottavuutta laatua parantamalla?

Ota yhteyttä

ihmiset
Mervi Porevuo
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?