Poiminnat
Arvioitu lukuaika 1 min

Allegra Lab Helsingin raportti kuvaa arvojen ja ihanteiden muutosta

Miten arvot muuttuvat? Ja miten arvojen muutos linkittyy yhteiskunnalliseen muutokseen? Allegra Lab Helsingin Arvot, ideaalit ja muutos -raportti tutkii tapausesimerkkien kautta arvojen ja ideaalien muutosta.

Julkaistu

Kuinka arvot, ideaalit ja niiden muutos kohtaavat yhteiskunnan kriisitilanteet? Mitä tapahtuu silloin, kun vallitsevat olosuhteet muuttuvat arvoja ja ideaaleja nopeammin? Kuinka voidaan varmistaa, että arvot ja ideaalit ovat mukana päätöksenteossa ja lainsäädännössä muuttuvissa olosuhteissa?

Allegra Lab Helsingin tutkimusta, tapausanalyysiä ja yhteiskunnallista keskustelua yhdistävä hanke käsittelee raportissaan arvoja, ihanteita ja muutosta. Erityisesti raportissa pohditaan, kuinka uudenlaisten ideaalien integroitumista voidaan edistää osaksi yhteiskunnan toimintaa.

Raportin ovat kirjoittaneet Allegra Lab Hkin puheenjohtaja Miia Halme-Tuomisaari sekä hankeen nuorempi asiantuntija Alina Rapin.

Sitran Sivistys+-projekti on ollut rahoittamassa hanketta.

Lue raportti tästä: Arvot, ideaalit ja muutos – tulevaisuuden jälleenrakennuspalikoita etsimässä.

Mistä on kyse?