Julkaistu 02.11.2018

Avoimet Erätauko-keskustelut

Tervetuloa mukaan kaikille avoimiin Erätauko-dialogeihin! Osallistumalla dialogiin saa parhaiten käsityksen siitä, mistä dialogissa ja Erätauossa on kyse.
Kirjoittaja
Asiantuntija, verkostot, Sitra
Maikki Siuko koordinoi Sitran Erätauko -kokonaisuutta. Ota yhteyttä Maikkiin, jos haluat järjestää Erätauko-keskustelun tai mietit, miten organisaatiosi voisi taipua paremmin dialogiin.

Rakentava keskustelu on taito, jonka voi oppia. Dialogiin osallistuminen on oiva keino lisätä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta, eri näkökulmista sekä muista ihmisistä. Samalla osallisuus vahvistuu sekä keskusteluryhmän kesken että yhteiskuntaan laajemmin. Parhaimmillaan dialogi johtaa ennalta-arvaamattomiin oivalluksiin ja uuteen ajatteluun.

Katso avoimet Erätauko-keskustelut alta ja ilmoittaudu mukaan!

Lista päivittyy suunnitelmien tarkentuessa keskusteluista.

Erätauko-keskustelut

 15.11.

Erätauko Suomalaisen saunomiskulttuurin puolesta. 

Tervetuloa pureutumaan siihen mitä urbaanista saunomiskulttuurista olisi hyvä kirjata Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listauksen viralliseen hakemukseen. Mukaan mahtuu 40 henkeä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

21.11. ja 12.12.

IMPROVment-dialogi

Tervetuloa kokemaan ja osallistumaan dialogiin Erätauon menetelmillä 21.11. ja 12.12. klo 18-21. Teema päätetään osallistujien kesken. Mukaan mahtuu 12 ilmoittautunutta/keskustelu. Fasilitaattorina toimii Jani Turku. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

20.11.

Keskustelu hyvästä elämästä Lapin maaseudulla.

Tervetuloa pureutumaan hyvään elämään maaseudulla vuonna 2030. Keskustelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaisia odotuksia ja arvoja maaseutuun kohdistuu ja siitä, miten maailman muutokset ja eri tahoilla tehtävät päätökset vaikuttavat eri ihmisiin maaseudulla. Mukaan mahtuu 30 osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Mistä on kyse?

Erätauko-keskustelu

  • Rakentava ja tasavertainen keskustelu, joka tähtää aiheen ja muiden ihmisten ymmärtämiseen, muttei yksimielisyyteen tai ratkaisuihin.
  • Keskustelun fasilitaattori pitää huolta aikataulusta ja on vastuussa keskustelun tasavertaisuudesta ja rakentavuudesta
  • Keskustelu perustuu aidolle tarpeelle ja sille on määritelty tavoitteet
  • Keskusteluun kutsuttavat ryhmät on määritelty, ja heidän kutsumiseensa on panostettu. Keskustelun suunnittelussa on myös mietitty, ketkä yleensä eivät osallistu vastaavanlaisiin keskusteluihin ja paikalle on kutsuttu myös heidät.
  • Keskusteluun virittäytymisen avulla luodaan luottamuksellinen ja tasavertainen ilmapiiri
  • Keskustelua ohjaa rakentavan keskustelun pelisäännöt: kuuntele, liity, puhu omasta kokemuksesta, ole läsnä ja kunnioita, etsi ja kokoa. Fasilitaattori vastaa pelisääntöjen noudattamisesta.
  • Keskustelun päätteeksi on yhteinen reflektio
  • Mahdollisuuksien mukaan tuolit ringissä ja pöydät pois tieltä
  • Keskustelun jatkosta on sovittu, jotta saadaan aikaan vaikuttavuutta

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?