Arvioitu lukuaika 1 min

EEMontti videokokoelma

EnergiarEMontti – EEMontti on Sitran ja Tekesin rahoittama kehityshanke, jossa kilpailun keinoin etsitään innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi kohtuukustannuksin. Kilpailun neljä kohdekiinteistöä edustavat 500 000 suomalaista pientaloa, joissa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää.

Greennet Finland, Sitra ja Tekes

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

EnergiarEMontti – EEMontti on Sitran ja Tekesin rahoittama kehityshanke, jossa kilpailun keinoin etsitään innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi kohtuukustannuksin. Kilpailun neljä kohdekiinteistöä edustavat 500 000 suomalaista pientaloa, joissa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Kilpailun nimi tulee sanasta EnergiarEMontti.
Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä pelkästään asuintalojen lämmittämiseen kuluu lähes viidennes kaikesta energian loppukäytöstä Suomessa. Tähän saakka kodin energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen hankkiminen tarjolla olevien korjauspalveluiden viidakosta on ollut tavalliselle omakotiasujalle työlästä, joten EEMontti-kilpailun tavoittelemille uusille, helposti hankittaville kokonaispalveluratkaisuille on akuutti tarve.  

Aihe

Rakentaminen

Rakennukset suurimpana energian loppukäytön kulutuseränä tarjoavat suurimman mahdollisuuden parantaa energiatehokkuutta kustannustehokkaasti.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Mistä on kyse?