archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Eero Vaissi: Terveydenhuollon toiminnan ja talouden läpinäkyvyys on kaikkien etu

Kuntien päättäjillä on oikeus ja vastuu läpinäkyvästi nähdä minkälaisia sosiaali- ja terveyspalveluita kunnissa tilataan ja tuotetaan sekä mikä on palveluiden laatu ja saatavuus.

Julkaistu

Kuntien päättäjillä on oikeus ja vastuu läpinäkyvästi nähdä minkälaisia sosiaali- ja terveyspalveluita kunnissa tilataan ja tuotetaan sekä mikä on palveluiden laatu ja saatavuus.

Sitran, Nordic Healtcare Groupin ja Raision kaupungin kanssa yhteistyössä tehdyn Maisema -selvityksen ydin oli etsiä hyviä terveydenhuollon käytäntöjä ja tukea niiden kehittämistä.

Maisema-hankkeessa vertailtiin Raisiossa kehitetyn tilaaja–tuottaja-mallin ja sen erilaisten työkalujen avulla terveydenhuollon ja vanhusten palveluja Vaasassa sekä Jämsän ja Turun seudulla; kaikkiaan yhdeksässä kunnassa.

Selvitys onnistui hyvin, sillä Raision mallin työkalut toimivat myös muissa vertailussa mukana olleissa kunnissa. Mallin työkalujen avulla saatiin näkyviin eri kuntien terveyspalvelujen kokonaisuudet ja niissä olevat toiminta- ja kustannuserot. Samalla voitiin myös todeta, mistä kustannuserot johtuvat.

Mallin käyttö ohjaa toimintaa

Raision tilaaja–tuottaja-mallissa valtuusto tilaa ja sosiaali- ja terveyslautakunta tuottaa palvelut. Molempien elinten päättäjien käytössä on omat taulukkonsa eli tilaajilla tilaus- ja tuottajilla resurssitaulukko. Näistä taulukoista käy läpinäkyvästi ilmi koko palvelukokonaisuus – myös sen mahdolliset vääristymät. Taulukoiden tietojen pohjalta päättäjät voivat todellisesti ohjata ja johtaa palveluja – myös korjata rakenteen vääristymiä, jotka ovat suurin syy kustannuskupruihin. Raisiossa katsotaan, että päättäjillä on oikeus läpinäkyvästi nähdä, mitä tilataan ja tuotetaan ja mikä on palvelujen laatu ja saatavuus.

Arvio asiakkaan palvelun tarpeesta on tärkeä

Tilaaja–tuottaja-malliin kytkeytyy vahvasti asiakkaan palvelutarpeen arvio. Kilpailutus ja ulkoistaminen antavat helposti yksikköhintoihin muutaman euron kustannussäästöjä, mutta jos sen kustannuksella menetetään hyvä ammattimainen palvelutarpeen arvio, kustannukset saattavat lisääntyä. Siksi Raisiossa mallissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös palvelutarpeen arvioprosesseihin.

Läpinäkyvyys on kehityksen edellytys

Raision malli tuo huomattavaa läpinäkyvyyttä palvelujen kokonaisohjantaan, päätöksentekoon ja kehityksen seurantaan. Talouden ja toiminnan rinnakkainen seuranta ja toiminnan jatkuva kehitys taas ovat välttämättömyyksiä, jos kunta haluaa selvitä terveydenhuollon tulevaisuuden haasteista. Mallin kehittäminen painottuu seuraavaksi laatumääreiden parempaan mukaan ottoon.

Kuntien itsenäisyys ja osaaminen kasvaa Maisema -selvityksen mukaan

Raision mallin tilaaja–tuottaja-ajattelu on yksinkertaisuudessaan helppo ottaa käyttöön muissakin kunnissa mm. niiden miettiessä Paras-hankkeen linjauksia. Mallissa on myös vahva kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen aidosta yhdistämisestä. Kaikki nämä asiat on kirjattu myös uuteen hallitusohjelmaan. Malli antaa kunnille ajelehtimisen sijaan osaamista itse ohjata sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausta ja tuottamista. 

Raision malli ei ole oikeaoppinen tilaaja–tuottaja-malli, jossa tilaaja ja tuottaja ovat eriytetty kokonaan erilleen. Malissa on ensin lähdetty tilaaja- ja tuottamisosaamisen opettelusta ja lapinnäkyvyydestä. Sen jälkeen on vasta tarvetta katsoa tuleeko tilaajaosaaminen eriyttää omaan organisaatioon. Siihen paineita luovat ainakin kunta- ja palvelurakenneuudistus ja isäntäkuntamalli. Maisemassa todettiin myös, että Paras-hankkeen uudistuksiin Raision malli sopii erinomaisesti.

Eero Vaissi

Mistä on kyse?