Arvioitu lukuaika 1 min

Elina Pylkkänen: Kotitalousvähennyksen korotus pienentäisi kestävyysvajetta

Photo: Kunta-tv

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Vanhusten sosiaali- ja terveydenhuollon kysynnän vähentäminen on ratkaisevaa Ikääntymisestä johtuvan kestävyysvajeen pienentämisessä, arvioi finanssineuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä. Yksi ratkaisu on kotitalousvähennyksen korottaminen yli 75-vuotiaille, joka voisi edistää terveyttä ja vähentää julkisten palvelujen kysyntää. Pienituloisille vanhuksille on suunnitteilla käänteinen kotitalousvähennys , joka olisi suoraa tukea niille, jotka eivät voi vähennystä veroistaan tehdä. Haastattelu kuvattiin Sitran Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa -tapahtumassa 3.6.2015.

Aihe

Ikäihmiset

Eläkeläiset ovat voimavara. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää palveluistaan itse. Sitra toteutti vuosina 2013-2015 projekteja liittyen ikäihmisille suunnattuihin palveluihin.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Mistä on kyse?