archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Elintarvike- ja ravitsemusohjelman aikajana

Kirjoittaja

Karoliina Luoto

Johtava asiantuntija, verkko, Avainaluekehitys

Julkaistu

Elintarvike- ja ravitsemusohjelman vaiheet

Ohjelma käynnistyy – helmikuu 2005

31.1.2005 Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelman johtajaksi valittiin filosofian tohtori, MBA Anu Harkki.

Ohjelma aloitettiin yhteisellä strategiaprosessilla, jossa oli mukana noin 30 toimijaa. Ensimmäistä kertaa ala oli näin laajasti yhteistyössä rakentamassa tulevaisuuden kilpailukykyä. Strategiatiimi työskenteli työpajoissa ja teki kaksi yhteistä opintomatkaa.  

Elintarvike- ja ravitsemusalan strategia julkistetaan – toukokuu 2006

Elintarvike- ja ravitsemusalan strategia julkistetaan: ”Suomesta terveellisen ravitsemuksen edelläkävijä”.

Suomen elintarvike- ja ravitsemusalan yhdessä laatima strategia loi aiemmin hajallaan toimiville organisaatiolle yhteisen vision ja lisäsi synergiaa. Strategia julkistettiin Elintarvikepäivässä Helsingissä 9.5.2006.

Strategia perustuu alan yhteiseen päätökseen nostaa Suomi kilpailukykyiseksi terveellisen ravitsemuksen edelläkävijäksi vuoteen 2015 mennessä.

Järkipalaa – Koululaisten terveyden edistämisen hanke alkaa – syyskuu 2006

Terveyden edistäminen on tehokkainta kun se aloitetaan lapsuudesta. Järkipalaa-hanke kokosi toimijat yhteen selvittääkseen, missä mennään ja millä toimilla voidaan vaikuttaa lasten ruokailutottumuksiin.

Sitra rahoitti hanketta yli 1,5 miljoonalla eurolla 2 – 3 vuoden aikana. Arvokkaan lisäpanoksen toi monien toimijoitten samaan tavoitteeseen tähtäävä työ. 

Ensimmäinen pääomasijoitus ja mentorointi – joulukuu 2006

Ohjelma teki joulukuussa 2006 ensimmäisen pääomasijoituksen yhdessä Juustoportti Oy:n kanssa Kyrönmaan Juustomestarit Oy:öön. Voimavaroja yhdistämällä yhtiöt ovat nyt onnistuneet parantamaan markkina-asemiaan tiukassa kilpailussa.

Juustoportti oli mentorointia kehittäneen Heikki Kauppisen ensimmäinen mentorointikohde.

T&K&K-raportti ja SHOK-hanke julkistetaan – toukokuu 2007

T&K&K-raportti tehtiin tutkimuslaitosten ja yritysten tutkijoiden yhteistyönä. Siinä määriteltiin tutkimuksen focusalueet. Raportissa esiteltiin myös malli elintarvikealan huippuosaamisen keskittymäksi (SHOK).

Keskustelu aiheesta tiivistyi vuonna 2007. Ala ei kuitenkaan ollut valmis SHOK:n vaatimiin satsauksiin.

Sen sijaan T&K&K-hanke käynnisti ns. mini-SHOK-hankkeita, jotka alkoivat vuosina 2008–2009

Fintorus Oy perustetaan – heinäkuu 2007

Elintarvikkeiden Venäjän vienti oli aiemmin vaikeaa erityisesti pk-sektorin yrityksille. Logistiikkaa ja markkinointia helpottamaan perustettiin uusi vientiyritys. Logistiikkaan keskittyvän Fintorus Oy:n perustajina olivat mm. Sitra, Luoteis-Venäjä Rahasto ja Tradeka Oy. Vuonna 2008 osakkaina oli 20 elintarvikealanyritystä.

Vuoden terveysteko -tunnustus Järkipalaa-hankkeelle – huhtikuu 2008

Terveyden edistämisen keskus myönsi tunnustuspalkinnon Järkipalaa-hankkeelle. Perusteena oli, että Sitran hankkeessa tehdään hyvää yhteistyötä ja kehitetään ympäristöä, joka tukee lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä.

ERA-ohjelman päätös – marraskuu 2008

Ruokamuutos-seminaari 4.12. oli ERAn päätösseminaari. Se kokosi elintarvikealan vaikuttajat yhteen pohtimaan välttämättömiä muutoksia, joilla voidaan vaikuttaa ruokaketjun toimivuuteen ja ruoan riittävyyteen tulevaisuudessa.

ERAn päätöseminaarissa esitellyt muutostekijät antavat hyvän pohjan myös hallituksen käynnistämälle Ruokastrategia 2020 -työlle. Päätösvaiheessa julkistettiin pk-sektorin kehittämisen toimintamalleista kertova raportti sekä Järkipuheita ruoasta -kirja sekä Ruokamuutos 2030 -raportti ja Uutiset 2030.

Järkipalaa-hankkeen tulokset – joulukuu 2008

Järkipalaa-hankkeen tuloksena syntyi paljon uusia terveellisiä tuotteita ja tietoa siitä, mitkä asiat ovat  lasten ja nuorten terveydessä kunnossa ja millä keinoilla terveyttä voidaan parantaa. Tulokset ja materiaalit on tehty helposti käytäntöön vietäviksi käsikirjoiksi ja nettiaineistoiksi.

Yhteinen päätelmä oli, että järki palaa koulun ja kotienkin arkeen, jos aikuisten vastuu ja huolenpito toteutuvat.

Hanke yhdisti toimijoita tekemään vuosina 2006–2008 laajaa yhteistyötä tutkimuksen, tuotekehityksen ja viestinnän saralla. Hankkeen aikana alkanut yhteistyö jatkuu joidenkin toimijoiden välilllä.

Yhteistyö jatkuu

Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn aikana käynnistynyt yhteistyö elintarvikealan kehittämiseksi jatkuu. Hallituksen käynnistämän ja maa- ja metsätalousministeriön johtaman Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman tavoitteena on suomalaisen ruoan arvostuksen kohottaminen. Ohjelma toimii hallituskauden 2007–2011.

Suomalaisen ruoan imagon nostamisen lisäksi ohjelmassa viedään eteenpäin muun muassa kouluruokailun kehittämistä, Makukoulu- ja Hygieniapassi-hankkeita. Järkipalaa-tuotemerkki siirtyi Sydänliitolle ja myös sen viestintä jatkuu Sydänliitossa.  

 

Mistä on kyse?