Arvioitu lukuaika 1 min

Esite Mikä ihmeen E-luku?

Uudisrakentamista koskevat uuden energiamääräykset astuivat voimaan heinäkuussa 2012. Muuttuneiden energiamääräysten myötä uudisrakennuksille lasketaan kokonaisenergian käyttöä määrittelevä E-luku eli energialuku. Mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on kyseessä.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja SItra

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Uudisrakentamista koskevat uuden energiamääräykset astuivat voimaan heinäkuussa 2012. Muuttuneiden energiamääräysten myötä uudisrakennuksille lasketaan kokonaisenergian käyttöä määrittelevä E-luku eli energialuku. Mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on kyseessä. E-luku on laajasti esillä Asuntomessuilla Tampereella. E-luku esitellään messuilla Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Sitran yhteishankkeena.

Aihe

Rakentaminen

Rakennukset suurimpana energian loppukäytön kulutuseränä tarjoavat suurimman mahdollisuuden parantaa energiatehokkuutta kustannustehokkaasti.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?