archived
Arvioitu lukuaika 10 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hallintoneuvoston toimintakatsaus 1 / 2014

Julkaistu

1 Yleiskuva Sitrasta

Tammikuussa Sitrassa alkoi uusi talouteen painottuva Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit – teema. Uudessa teemassa etsitään malleja ja toimintatapoja, joiden avulla nykyistä suurempi osa väestöstä pääsisi joustavasti työelämään ja yrittäjyyteen eli mukaan mielekkääseen tekemiseen. Myös uudet rahoitusmallit, joilla edistetään yksityisen rahoituksen käyttöä yhteiskunnallisten ongelmien hoitoon, ovat teemassa keskeisesti mukana.

Sitran vaikuttavuustyö on siirtymässä vahvasti toiminnalliseen vaiheeseen, minkä johdosta Sitran näkyy nyt erityisen laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Julkisuuteen on nostettu muun muassa keskustelua ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydestä, ikääntyvän yhteiskunnan reunaehdoista, nuorten syrjäytymisen ehkäisyn keinoista ja Aasian talouden sekä poliittisen merkityksen kasvun heijastusvaikutuksista Suomeen.

Joulukuussa julkaistu Sitran teettämä ilmastoselvitys Miten Suomi selviää 4 astetta lämpimämmässä maailmassa, herätti laajaa kiinnostusta ja vilkasta keskustelua.

Tammikuussa järjestetty Voimaa-foorumi kartoitti puolestaan keinoja ikääntyvien hyvinvoinnin parantamiseksi ja samalla ratkaisuja ikääntymisen tuomien palvelu-, työvoima- ja rahoituspaineiden ratkaisemiseksi. Sitra ehdotti muun muassa negatiivisen kotitalousvähennyksen käyttöönottoa.

Itä-Aasian noususta maailmantalouden moottoriksi Sitra viritteli pohdintaa helmikuun alussa Sitra-Debatissa, jonne oli kutsuttu laajasti asiantuntijoita ja mediaa. Sitra-Debatti on Sitran tuottama avoin keskustelutilaisuus, jonka tarkoituksena on nostaa ajankohtaiseen keskusteluun kiinnostavia ja tärkeitä Suomen tulevaisuutta koskettavia aiheita.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukset ja Elinvoima-foorumit ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja nostaneet Sitran uudelleen yhteiskunnallisen koulutuksen aktiiviseksi toimijaksi.

Osana tätä toimintaa Sitra järjesti työmarkkina- ja yritysjohtajille työpajan Berliiniin 9.-12. helmikuuta. Työpajassa pureuduttiin erityisesti Saksan taloudelliseen kehitykseen sekä energia- ja työelämäuudistuksiin.

Alkuvuonna toteutui myös Sitran hallintoneuvoston delegaation matka Piilaaksoon, jossa perehdyttiin Sitran strategian kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten energiaratkaisuihin ja -tehokkuuteen, Piilakson start-up ja innovaatiotoimintaan sekä yhteistyöhön yliopistojen, yritysten ja julkishallinnon välillä.

2 Toimintakohtainen katsaus vaikuttavuustyöhön

2.1 Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta

Resurssiviisas alue       

Kohti resurssiviisautta -hanke on edennyt vauhdikkaasti. Kansallinen resurssiviisaus -foorumi kokosi joulukuussa täyden salin, yli 300 resurssitehokkuuden asiantuntijaa ja kuntapäättäjää, Finlandia-talolle kuulemaan resurssiviisauden eduista kunnille ja yrityksille. Foorumi sai valtakunnallista näkyvyyttä muun muassa Ylen Ykkösaamussa ja MTV3:n Huomenta Suomessa, kun hankkeesta haastateltiin Sitran ja Jyväskylän kaupungin edustajia.

Foorumissa toivotettiin myös muut suomalaiskaupungit tervetulleeksi mukaan kehittämään resurssiviisaan kaupungin toimintamallia. Hakuaika kaupungeille on auki parhaillaan, ja ensimmäinen työpaja yhteistyökaupungeille järjestetään Jyväskylässä 29.4.2014.

Sitra on valinnut viime vuonna toteutettujen resurssiviisaiden kokeiluhankkeiden perusteella kolme pilottihanketta, joissa laajennetaan ja kehitetään kokeiluissa alkanutta toimintaa Jyväskylässä. Valitut pilottihankkeet ovat maa-aineksen käyttöä järkevöittävä Massainfo, ekologisen asumisen ratkaisuja kehittävä Resurssiviisas asuminen ja joukkoliikenteen käytön lisäämiseen pyrkivä Bussiloikka. Hankkeita kehitetään ja toteutetaan tämän vuoden aikana Sitran rahoituksella ja yhteistyössä Sitran kanssa.

Sitran rahoittamasta resurssiviisaasta kokeilusta alkunsa saanut tähdelounaskäytäntö on jatkunut Vaajakummun koulussa ja levinnyt Jyväskylässä kokeiluna kahteen muuhun kouluun ja lisäksi Rovaniemelle, Karstulaan ja Imatralle. Parin viikon kokeilusta liikkeelle lähtenyt käytäntö osoittaa, että ruohonjuuritason pieni kokeilu voi laajeta valtakunnalliseksi.

Mikäli tähdelounaskäytäntö leviäisi Jyväskylän kaupungin kaikkiin ruokailupisteisiin, säästyisi 50 000 ateriaa vuodessa hävikiltä.

Teolliset symbioosit   

Sitra julkaisi tammikuussa Gaia Consultingilla teetetyn selvityksen, jossa tutkittiin kahden erilaisen, Länsirannikon kaupunkiseutujen jätemääriin mitoitetun jätehuoltoratkaisun taloudellisia vaikutuksia. Vertailussa olivat energiaratkaisu, eli niukkaan syntypaikkalajitteluun pohjautuva, uusinvestointina toteutettava jätteenpolttolaitos, ja materiaaliratkaisu, jossa jäte lajitellaan tehokkaasti syntypaikallaan ja hyödynnetään monipuolisesti kierrätysmateriaalina jalosteiksi ja polttoaineeksi. Selvityksen mukaan kierrätykseen pohjautuva jätehuolto tuottaa jätteenpolttoon verrattuna enemmän verotuloja, luo enemmän työpaikkoja ja parantaa vaihtotasetta. Selvitys ylitti uutiskynnyksen medioissa ympäri Suomen.

Sitra oli mukana tuomaristossa valitsemassa Neste Oilin Lars Peter Lindforsin Vuoden Teknologiajohtajaksi. Lisäksi avainalue oli loppuvuodesta mukana Uudistuminen-kiertueella, joka huipentui helmikuun alussa Vuoden Uudistajan valintaan.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Kaivosalaa ja sen keskeisiä sidosryhmiä edustava käynnistystiimi on kokoontunut kuukausittain ja sen toiminta on päässyt hyvin käyntiin. Käynnistystiimi on valinnut yhteistyöfoorumin nimeksi ”Kestävän kaivostoiminnan verkosto” ja hyväksynyt yhteistyösitoumusta koskevan lausekkeen sekä periaatteet. Avainalueella on hahmoteltu verkoston toimintamallia ja jäsenyyden tarjoamia etuja sekä mietitty tulevien ydinryhmän ja työryhmien välistä työnjakoa. Käynnistystiimi on aktivoitu avaamaan keskustelua vertaisjärjestöjensä kanssa verkoston käynnistymisen ja ydinryhmän perustamisen pohjustamiseksi.

Avainaluetta koskeva verkkosivu on julkaistu helmikuun alussa ja laadittu julkaisusuunnitelma blogisarjalle. Avainalue on tutkinut verrokkeja Suomessa ja kansainvälisesti sekä kerännyt vertailutietoa Suomessa käynnissä olevista kaivos­teollisuutta ja vastuullisuutta koskevista tutkimushankkeista, joita on lähes sata. Sidosryhmille on kerrottu avainalueen etenemisestä tapaamisissa, tapahtumissa sekä uutiskirjeellä.

Teollisuuden transformaatio hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Uusi avainalue käynnistyi helmikuussa 2014 alussa, kun avainalueen vetäjä Tiina Kähö aloitti työnsä. Avainalueen tavoitteena on luoda teollisuuden tiekartta vähähiilisyyteen. Avainalueessa 5-10 keskeistä suuryritystä sitoutuu kehittämään toimintansa, tuotantonsa ja tuotteensa vähähiilisiksi ja laatii transformaatio-ohjelman tavoitteeseen pääsemiseksi. Toimintamalli levitetään muihin yrityksiin.

Lisäksi laaditaan suosituksia sekä elinkeinopolitiikan kehittämistä varten että tukemaan transformaatiota hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Avainalueessa käynnistetään vähintään yksi kansallisen tason pilottiprojekti.

2.2 Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet

Hyvinvointia tiedosta  

Sitra on herättänyt keskustelua geenitiedon hyödyntämisestä suomalaisessa terveydenhuollossa. Avainalueen Taloustutkimuksella teettämä kyselytutkimus kuluttajien ja lääkärien suhtautumisesta geenitestien yleistymiseen julkaistiin alkuvuodesta kahdessa osassa. Geenitiedot yleistyvät – missä ohjeistus? ja Kyselytutkimus: Oman perimän tuntemus edistää elämäntapamuutosta otsikoidut tiedotteet saivat hyvin näkyvyyttä mm. Helsingin Sanomissa. Sitran, SPR:n Veripalvelun ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kokeiluhanke, jossa selvitetään koehenkilöiden perinnöllistä riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, sai vihdoin vihreää valoa HUS:n eettiseltä toimikunnalta, ja kokeilu pääsee käynnistymään maaliskuussa 2014.

Sidosryhmätyö terveysteknologia-alan toimijoiden kesken jatkuu vahvana. Sitra lanseerasi tammikuussa Health Tuesday -tapahtumakonseptin, joka kokoaa yritykset, sijoittajat, asiakkaat, ammattilaiset ja päättäjät kuukausittain yhteen. Yhteistyötä tarvitaan, sillä toiminnan pirstaleisuus on tunnistettu keskeiseksi haasteeksi alan ekosysteemin vahvistumisen kannalta.

Uusia omahoidon koekäyttöhankkeita käynnistyy alkuvuoden 2014 aikana. Esimerkiksi tammikuussa käynnistyneessä YTHS:n ja Sitran yhteishankkeessa selvitetään, millaisia vastaanottoja hoitajan ja etälääkärin yhteistyöllä on mahdollista järjestää.

Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä

Avainalueella tavoitellaan ikäihmisten palveluiden parantamista sekä heidän omilla ehdoillaan tapahtuvaa osallistumista edelleen työmarkkinoille ja vapaaehtoistyöhön.

Hankeissa selvitetään muun muassa vapaaehtoistyön esteitä ja luodaan edellytyksiä entistä paremmalle kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle. Tavoitteena on myös henkilökohtaisen budjetin kokeilu ja sen esteiden poistaminen.

Tietoyhteiskunnan mahdollistaminen

Sitra rahoittaa Espoossa ja Lahdessa toteutettavia palveluväylän käytännön kokeiluja, jotka tukevat valtiovarainministeriön kansallista it-palveluarkkitehtuurin suunnittelua. Sitra rahoittaa myös kuntien työpajoja, joissa perehdytään palveluväyläteknologiaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hankkeen tavoite on kehittää palveluväyläosaamista kunnissa ja tilaajaorganisaatioissa.

Sitran asiantuntijat tekevät yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa myös kansallisen tunnistamisratkaisun aikaansaamiseksi.

Tulorekisterin toteutusta varten on tehty esivalmistelua valtiovarainministeriön, Sitran, Verohallinnon ja Kelan yhteistyönä.

Palvelujohtamisen mahdollistaminen

Sitran nuorten syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet keskittyvät liputustoiminta­mallin kokeiluun ja Suunta-palveluun.

Liputustoimintamalli käynnistyi Mikkelissä tammikuun lopussa. Toimintamallissa nuorten syrjäytymistä ehkäistään mahdollistamalla paikallisten viranomaisten ja toimijoiden yhteistyö uudella tavalla. Mallin tarkoituksena on parantaa koulun, järjestöjen ja viranomaisten välistä tiedonkulkua, jotta nuorten ongelmiin voidaan tarttua ajoissa. Toiminta koskettaa kaikkia 13–29-vuotiaita Mikkelissä asuvia nuoria. Mukana ovat paikalliset viranomaiset ja toimijat, etsivä nuorisotyö sekä nuorten ohjaus- ja palveluyksikkö Olkkari.

Tavoitteena on yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa selvittää, miten liputusmalli toimii osana kattavaa nuorten palvelukonseptia. Olennaista rakennettavassa valtakunnallisessa konseptissa ovat yhden luukun -periaate ja matalan kynnyksen valtakunnalliset palvelut sekä ympärivuorokautinen tavoitettavuus. Liputustoimintamallia kokeillaan keväällä Espoossa.

Syksyllä 2013 käynnistynyt Suunta-ohjauspalvelu jatkaa verkkopalvelua nuorten tukemiseksi koulutus- tai työpaikan hankkimiseksi. Palvelussa päivystävät Pelastakaa Lapset ry:n kouluttamat tukihenkilöt.

2.3 Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit

Sitra valmistelee uudessa teemassa avainaluetta, jonka tavoitteena olisi niin sanottu vaikuttavuusinvestoimisen (impact investing) mallin tunnetuksi tekeminen Suomessa sekä mallin testaaminen käytännön projekteilla.

Vaikuttavuusinvestoimisen perusajatuksena on kanavoida yksityistä pääomaa yhteiskunnallisten ongelmien kuten nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Kohteena voivat periaatteessa olla myös energiatehokkuuteen tai kehitysyhteistyöhön liittyvät hankkeet, mutta ensivaiheessa mielenkiinnon kohteena ovat sosiaaliset ongelmat ja niiden hoitaminen uudenlaisella rahoitusmallilla.

Uusille rahoitusmalleille on ilmeinen tarve, koska julkisten varojen riittävyys erilaisten sosiaalisten ongelmien hoitamiseen on rajallinen ja koko julkinen talous selvästi alijäämäinen. Vaikuttavuusinvestoimisella voitaisiin luoda uudenlaista yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Samalla luotaisiin uusia kannusteita yhteiskunnallisten ongelmien hoitoon ja parannettaisiin näihin tähtäävien projektien vaikutusten mitattavuutta.

3 Liiketoiminnan kehitys

Sitra on allekirjoittanut 2 miljoonan euron sijoitussitoumuksen kansainvälistyviin teknologiayhtiöihin panostavaan Inventure Fund II -rahastoon. Sijoituksellaan Sitra on mukana edistämässä suomalaisen teknologiaosaamisen kaupallistamista ja kansainvälistymistä. Rahaston sijoittajia ovat Euroopan investointirahasto EIF, Kasvurahastojen Rahasto, Sandvik Eläkesäätiö, Suomen Teollisuussijoitus ja Sitra, joiden lisäksi mukana on yksityisiä instituutioita ja sijoittajia.

4 Strategia ja tutkimus

Sitran ennakoinnin julkaisema Sitran trendilista on osoittanut, että tulevaisuuskeskustelulle on kysyntää. Slideshare-palvelussa näkyvä esitys on katsottu verkossa yli 10 000 kertaa ja se on poikinut lukuisia lehtijuttuja ja esiintymisiä ympäri Suomea. Lisäksi Sitran ennakointi on osallistunut kansallisen ennakoinnin toimintamallin uudistamiseen tähtäävään valmisteluun, joka toteutuessaan olisi tärkeä askel kohti entistä tehokkaampaa ja laadukkaampaa yhteistyötä ennakoinnin kentässä.

Joulukuussa julkaistu Sitran teettämä ilmastoselvitys Miten Suomi selviää 4 astetta lämpimämmässä maailmassa, herätti laajaa kiinnostusta ja vilkasta julkista keskustelua. Itä-Aasian noususta maailmantalouden moottoriksi Sitra aloitteli keskustelua helmikuun alussa Sitra-Debatissa, jonne oli kutsuttu laajasti asiantuntijoita ja mediaa. Sitra-Debatti on Sitran tuottama avoin keskustelutilaisuus, jonka tarkoituksena on nostaa ajankohtaiseen keskusteluun kiinnostavia ja tärkeitä Suomen tulevaisuutta koskettavia aiheita.

Lisäksi yksikkö osallistuu Suomen elinkeinoelämän uudistumista vauhdittavaan SUUNTA – Tutkimus- ja innovaatiokartta Suomen elinkeinorakenteen uudistamiseksi –työryhmän strategiatyöhön. Sitran, Suomen Akatemian, Tekesin, VTT :n ja Finnveran muodostama yhteistyöfoorumi tekee vuonna 2014 yhteisen SUUNTA -strategiatyön, joka kohdistuu elinkeinoelämän uudistumista vauhdittaviin kansallisiin valintoihin täydentäen jo tehtyjä selvityksiä sekä rakentaen niiden varaan.

5 Yhteiskunnallinen koulutus

Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukset ja Elinvoima-foorumit ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja nostaneet Sitran uudelleen yhteiskunnallisen koulutuksen aktiiviseksi toimijaksi. Koulutustoiminnan roolia vahvistettiin Sitrassa vuoden alussa, kun koulutusosaaminen koottiin omaksi, asiamies Tapio Anttilan vetämäksi yksiköksi.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen 3. kurssi alkoi 21.1., ja päättyy 5.3. Vuoden 2014 aikana kursseja järjestetään yhteensä kolme. Aiheen tiimoilta järjestettiin Kiasmassa myös laajempi ”Kohti kestävää taloutta: Hyvinvointi haastaa talouspolitiikan” -seminaari, joka nosti keskusteluun koulutuksessa esiinnousseita tärkeitä talouspoliittisia ja yhteiskunnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Seminaarin pääpuhujana oli Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehn.

Lokakuussa alkanut Uusi turvallisuus -foorumi on edennyt kokeiluvaiheeseen: uutta turvallisuutta konkreettisesti parantavien ideoiden avoin haku päättyi tammikuun alussa, ja tuotti lähes 150 ideaa. Foorumilaiset valitsivat ideoista 12 jatkokehitettäväksi varsinaisiksi kokeiluiksi. Kokeilut toteutetaan pääosin helmi-maaliskuussa. Uusi turvallisuus -foorumin aktiivinen vaihe päättyy 13.3., ja sen tulokset julkaistaan loppukeväästä. Vuoden toinen foorumi järjestetään syksyllä 2014.

Mistä on kyse?