archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hankevauhdituksilla haetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Kirjoittaja

Kalle Nieminen

Johtaja, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Julkaistu

Uusi demokratia -foorumin yhtenä tavoitteena oli löytää ja kannustaa suomalaista demokratiaa edistäviä ideoita ja hankkeita. Lopputulos on helppo kiteyttää: Demokratiaa todellakin tehdään! Hankekuulutuksella löydettiin yli 100 hanketta ja ideaa. Näistä ja foorumilaisten omista ideoista toteutettiin 12 kokeilua. Keväällä päättyneen Uusi demokratia -foorumin loppumetreillä valittiin vielä rahoitettavaksi neljä demokratiaa edistävää hanketta: Avoin ministeriö, Datavaalit, Osallistuva budjetointi ja Sosiaalinen Hub.

Hankevauhditusrahoituksen tarkoituksena on edistää jo käynnissä olevaa toimintaa tai auttaa uuden toiminnan käynnistämisessä, Sitra ei siis toimi hankkeiden pysyvänä rahoittajana. Neljän valitun hankkeen kanssa on käyty neuvottelut kevään aikana. Näin on haluttu varmistaa vauhditusrahalla tavoiteltava yhteiskunnallinen vaikuttavuus yksilöllisesti jokaisen hankkeen osalta. Alla on lyhyesti kerrottu jokaisesta vauhditettavasta hankkeesta.

 

Osallistuvan budjetoinnin hankkeen toteuttavat ovat Emobit Oy, Avanto insight Oy sekä Helsingin Kaupunginkirjasto. Hankkeessa Helsingin kaupunginkirjaston käyttäjät voivat osallistua tulevan  keskustakirjaston kehittämiseen ehdottamalla käyttökohteita ja päättämällä 100 000 euron osuudesta syksyllä 2012. Sitra rahoittaa hankkeen valmisteluja, joihin kuuluu esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kartoitusta maailmalta, Helsingin kaupungin budjetin visualisointia ja kaupunginkirjaston hankkeen budjetoinnin suunnittelu. Hankkeessa on jo avattu sivusto, johon on kerätty tietoa osallistuvasta budjetoinnista. Lisäksi sivustolta voi seurata Helsingin kaupunginkirjaston osallistuvan budjetoinnin prosessin etenemistä. (www.osallistuvabudjetointi.fi)

Avoimen ministeriön idea on kansalaisaloitelakia hyödyntäen mahdollistaa yksityisten ihmisten tekemät lakialoitteet. Toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja ideoita lakialoitteiksi on tullut lukuisia. Avoin ministeriö toimii pitkälti vapaaehtoistyön pohjalta ja Sitran vauhditusrahoituksen tarkoituksena onkin auttaa toiminnan kehittämisessä ja vakauttamisessa. (www.avoinministeriö.fi)

Sosiaalinen hubin ideana on tarjota yritytoimintaan keskittyneiden hubien rinnalle työtila, jossa yhteiskunnalliseen toimintaan keskittyneet tahot voivat kohdata. Ideaa kokeiltiin menestyksekkäästi foorumin aikana ja samalla löydettiin toiminnalle jatkajaksi Voimayhdistys. Sitran vauhditusrahoituksella Sosiaalisen hubin toiminta on tarkoitus saada liikkeelle ja toiminta vakiinnutettua. Kokeilun aikana Helsingin kaupunki lähti rohkeasti mukaan ja  mahdollisti hubin toiminnalle tarvittavat ”hukkatilat”. Sosiaalien hubin ideana on toimia käyttämättömissä tyhjillään olevissa tiloissa. Katso Sosiaalisen hubin facebook-sivut täältä.

Datavaalit hankkeessa tullaan julkaisemaan kunnallisvaalien alla sivusto, joka tarjoaa journalistien käyttöön dataa, liittyen esimerkiksi kuntien talouteen. Vauhditusrahan turvin on tarkoitus laukaista käyntiin pitkäjänteinen toiminta jolle selvästi on kysyntää. Esimerkiksi Helsingin Sanomien taannoin perustama datajournalismin ryhmä toimii hyvänä osoituksena siitä, että datajournalismin kenttä on nousussa.

Vauhditettavien hankkeiden lisäksi Sitra on mukana rahoittamassa toista kertaa jaettavaa demokratiapalkintoa. Tänä vuonna palkinnolla halutaan palkita lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien toteutumista edistävää toimintaa. Lisää Oikeusministeriön demokratiapalkinnosta täällä.