archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hankintamenettelyt uusiksi Tampereen vanhusten palvelussa

Julkaistu

Hankintalaki määrittelee tiukasti kilpailutusprosessin toteuttamistavat. Lain mukaiset linjaukset mahdollistavat kuitenkin huomattavasti laajemman liikkumavaran, kuin yleisesti ajatellaan. Hankintojen tulee olla entistä vaikuttavampia ja niiden tulee jopa heijastaa arvovalintoja. Hankintamenettelyjä uudistetaan muun muassa osana Sitran rahoittamaa Koukkuniemi 2020 -hanketta.

Tampereen kaupungin tavoitteena on uudistaa hankintamenettelyä siten, että saadaan entistä vaikuttavampia hankintoja, ja sopimuksia, jotka kannustavat palvelujen kehittämiseen myös sopimuskauden aikana. Kun aikaisemmin on hankittu hoitovuorokausia, mitataan nyt tuottajien onnistumista palveluntuottajina sillä kuinka toimintakykyisiä ja elämäänsä tyytyväisiä heidän hoitamansa tamperelaisvanhukset ovat.

Kaupunki ei määrittele mitä ”hyvä vanhuus” sisältää, vaan antaa tilaa tuottajille. Nämä puolestaan kuuntelevat kunkin asukkaan tarpeita ja määrittelevät asukkaan palvelun yhdessä asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Tämä on samalla johtanut siihen, että kriteerit poikkeavat aikaisempien tehtyjen kilpailutusten kriteereistä. Tämä on mahdollistanut pienehkön paikallisen toimijan pääsyn palvelujen tuottajaksi. Ensimmäisenä kohteena ovat Tampellan ja Härmälän kaupunginosiin tarjotut palvelut.

Bonus-sanktiomalli kannustaa kehittämään palveluja myös sopimuskauden aikana

Yhtenä hankintojen ongelmana on yleisesti pidetty sitä, että palvelut ovat niin yksityiskohtaisesti ja tarkasti määriteltyjä, ettei sopimuskauden aikana juurikaan ole kannustimia kehittää palveluita – päinvastoin. Kun hankinta on tiukasti sidottu ennalta sovittuihin suoritteisiin, se tekee palvelujen kehittämisen mahdottomaksi. Riittää, kun palveluntuottaja yltää minimitavoitteisiin.

Nyt käyttöön otettu sopimus kannustaa seuraamaan asiakastyytyväisyyttä ja kehittämään palveluita myös sopimuskauden aikana (bonus). Se jopa rankaisee palveluntuottajaa, mikäli tämä ei yllä tavoiteltavaan tulokseen (sanktio). Bonus-sanktio-mallia kokeillaan vuonna 2013 osittain myös kaupungin oman Koukkuniemen vanhainkodin palvelutuotannossa.

Vanhukset mukana arvioimassa palveluntarjoajia

Koukkuniemen vanhusneuvoston jäsenet ovat päässeet mukaan pisteyttämään kilpailutukseen osallistuneita tarjouksia. Näin on haluttu toteuttaa asiakaslähtöisyyttä uudella tavalla ja sen avulla varmistaa, että hankitut palvelut vastaavat aidosti paikallisiin asiakastarpeisiin.

Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö Anniina Tirronen, Tampereen kaupunki, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Projektipäällikkö Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki, etunimi.sukunimi@tampere.fi

 

Mistä on kyse?