archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hannele Ahti: Apurahat Intia-yhteistyöhön tulivat kreivin aikaan

Tutkijoilla on runsaasti yhteyksiä maiden välillä. Myös liikkuvuus on nyt kasvussa.

Julkaistu

Sitra Fellowship -apurahaohjelma herätti alusta alkaen suuren kiinnostuksen intialaisten tutkijoiden kutsumiseksi Suomeen, mikä osoittaa tutkijoilla olevan runsaasti yhteyksiä maiden välillä. Myös liikkuvuus on nyt kasvussa.    

Sitra osoitti Kansainvälisen henkilövaihdon keskukselle CIMOlle 200 000 euroa Sitra Fellowship -ohjelmaa varten tutkijoiden osaajavaihdon käynnistämiseksi Suomen ja Intian yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä vuoden 2007 alusta lähtien. Tämä osaajavaihto-ohjelma toimii pääpiirteissään samoilla periaatteilla kuin CIMOn oma Fellowship-rahoitus, mutta myös väitelleet tutkijat sekä maisteritason opiskelijat kuuluvat Sitran rahoituksen piiriin. Tutkijoiden liikkumiseen rahaa hakevat suomalaisten laitosten edustajat, jotka haluavat kutsua intialaisen tutkijan Suomeen tai lähettää suomalaisen tutkijan Intiaan.  

Intian parhaat yliopistot, mm. Indian Institute of Technology -oppilaitokset ja Indian Institute of Science ovat monella alalla maailman huipputasoa. Suomi ei ole kuitenkaan kuulunut niiden maiden kärkiryhmään, jonne näistä yliopistoista tohtoriopintoihin tai post doc -vaiheessa hakeudutaan tai jonne pääsystä kilpaillaan. Sitra Fellowship -ohjelman toivotaan osaltaan johtavan muutokseen myös tässä.  

Ohjelman tärkeäksi tukitoimeksi ensimmäisen vuoden aikana osoittautui Sitran Intia-ohjelman vetäjän läsnäolo Intiassa. Hän vieraili lukuisissa maan tärkeimmistä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista tehden Suomea ja Sitra Fellowship -ohjelmaa tunnetuksi sikäläisille tutkijoille. Runsas yhteydenottojen määrä vierailujen tuloksena on osoitus siitä, että Suomi on kiinnostava, mutta kiinnostus ei syty itsestään ilman kipinää.  

Suomessa Sitran pilottirahoitus osaajavaihtoon on osoittanut hämmästyttävän laaja-alaisen kiinnostuksen Intia-yhteistyötä kohtaan. Vaikkakin Sitra Fellowshipin hakijoina ovat toistaiseksi vilkkaimmin toimineet eksaktien luonnontieteiden, bio- ja molekyylilääketieteen, informaatioteknologian sekä muiden teknisten tieteiden edustajat, on joukossa myös mm. useita ympäristöalan edustajia sekä talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä.   

Hakemuksia alkoi tulla tiuhaa tahtia heti ohjelman alettua, mikä oli merkki jo monin paikoin olemassa olevasta tutkimusyhteistyöstä sekä siitä, että myös laitosten vireillä olleet hankkeet alkoivat konkretisoitua Intia-rahan tultua tunnetuksi. Hakemuksia saapui vuoden 2007 aikana yhdestätoista yliopistosta ja valtion tutkimuslaitoksista yhteensä 80 kpl, ja vuoden 2008 ensimmäisen kolmen kuukauden aikana niitä on tullut 20. Suurimmissa yliopistoissa kuten Helsingin yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa Intia-yhteistyötä on useilla laitoksilla, mutta myös pienemmissä, esim. Jyväskylän ja Kuopion yliopistoissa yhteistyösuhteita on useammilla eri tahoilla.  

Vuoden 2007 aikana Sitra Fellowship -rahaa haettiin hieman yli 1 330 000 euroa. Apurahan saajia oli 13, joista tohtoriopiskelijoita 6, post doc -tutkijoita 6 ja yksi suomalainen maisteriopintojensa kenttätyötä Intiassa suorittava. Lisäksi CIMO Fellowship -apuraha myönnettiin viidelle  erinomaiselle Sitran Fellowship -rahan hakijalle, joille kovan kilpailun takia ei aivan riittänyt Sitran rahaa. Näin ollen viime vuonna yhteensä18 hakijaa 80:stä sai rahoitusta.  

Sitran pilottirahoituksella on saatu hyvä alku intialaisten tutkijoiden liikkuvuudelle Suomeen, mutta monin paikoin yliopistoilla ja tutkimuslaitoksissa yhteistyön rakentaminen on vasta alkutekijöissään. Jotta nyt pilottina liikkeelle lähteneen ohjelman tarkoitus osaajien kiinnittämiseksi Suomi-­Intia-yhteistyöhön pidemmälläkin aikavälillä toteutuisi, olisi ohjelman rahoituspohja saatava pysyvämmäksi esimerkiksi opetusministeriön Aasia-selvityksen mukaisesti.      

Hannele Ahti
Vastaava asiantuntija
Kansainvälisen henkilövaihdonkeskus CIMO  

Mistä on kyse?