archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Inno-Vointi – innovaation uusi määritelmä

Tim Bird kirjoittaa Inno-Vointi-tutkimusprojektista, joka edistää innovaatioita julkisen sektorin toiminnassa.

Julkaistu

Merkittävä suomalainen tutkimusprojekti on paljastanut teorian ja käytännön välisen kuilun julkisen sektorin innovaatioissa.

On luultavasti vain hyvä asia, etteivät aivan kaikki ole yhtä innostuneita hyvinvointipalvelujen innovaatioista kuin erikoistutkija Mervi Hasu. Jos näin olisi, ehtisimme tuskin vetää henkeä ideatulvan keskellä. Samasta syystä on kuitenkin hyvä asia, että Hasu johtaa Inno-Vointi-tutkimusprojektien konsortiota Suomessa.

Konsortio koostuu 16 jäsenorganisaatiosta ja sen toteuttajia ovat Työterveyslaitos (Hasun työnantaja), Aalto-yliopisto ja VTT. Tekes, Sitra ja projektissa tutkittavat seitsemän julkisen sektorin toimijaa ovat rahoittaneet projektia. 

“Inno-Vointi on tutkimusprojekti, joka keskittyy innovaatioihin, palvelujen uudistamiseen ja innovaatiojohtamiseen julkisen sektorin organisaatioissa”, Mervi Hasu kertoo. “Projektin painopisteessä ovat ‘innovaatiokäytännöt ja innovaatiojohtaminen’ julkisen sektorin organisaatioissa. Olemme hyödyntäneet laadullista tutkimustietoa: syväluotaavia haastatteluja ja toiminnan havainnointia. Kysyimme haastateltavilta, miten he olivat osallistuneet uudentyyppisten ratkaisujen kehittämiseen, kenen kanssa he olivat tehneet yhteistyötä, mitä he olivat saavuttaneet käytännössä ja miltä innovointi sekä uuden ratkaisun johtaminen heistä tuntui.”

Kuulostaa hyvältä, mutta yhden Hasun tekemän yleisen päätelmän mukaan Suomessa on aika määritellä innovaation merkitys uudelleen. “Innovaatioista puhutaan usein yleisenä ratkaisuna kaikkiin ongelmiin. Huomiota ei kuitenkaan ole juuri kiinnitetty siihen, mitä ihmiset käytännössä tekevät ja tuntevat innovoidessaan jokapäiväisissä työtilanteissa. Julkisuudessa ei juuri keskustella työntekijäportaan innovoijien toiminnasta ja roolista.”

Teot puhuvat sanoja enemmän

Innovointi sanana on Hasun mielestä menettänyt merkityksensä monien mielessä. “Sanomme mielellämme elävämme ‘innovaatioiden aikakautta’, vaikka meidän tulisi olla kriittisempiä ja kysyä, hyödynnämmekö innovaatioita todella nykyisen ja tulevan yhteiskunnan parhaaksi vai käytämmekö aikamme vain niistä puhumiseen ja kirjoittamiseen?”

Hasu ei piilottele turhautumistaan, joka johtuu julkisen sektorin innovatiivisuuteen liittyvistä kielteisistä näkemyksistä, mutta Inno-Vointi-tutkimus on antanut aihetta toivoon. “Tutkimuksemme tulokset ovat rohkaisevia. Esimerkiksi terveydenhuoltoalan ja vanhuspalveluiden henkilöstö osaa innovoida ja uudistaa käytäntöjä, mutta heidän työnsä ja saavutuksensa eivät välttämättä näy monimutkaisissa organisaatiorakenteissa ja jatkuvan ylikuormituksen keskellä. Ihmiset eivät usein huomaa tehneensä jotakin innovatiivista, jolla saattaa olla laajempaa vaikutusta,” Hasu toteaa.

 “Viestimme on: te hyvät naiset – sillä suurin osa julkisen sektorin linjajohtajista ja työntekijöistä on naisia – olette taitavia innovoijia. Katsokaa mitä kaikkea olette jo saaneet aikaan! Nyt teidän täytyy vain olla ylpeämpiä työstänne, pukea se luvuiksi ja saada pomotkin tajuamaan saavutuksenne.” 

Käytännössä Inno-Vointi-projekti on auttanut innovatiivisten palvelujen kehittämisessä lyhyellä aikavälillä. “Ammattilaiset testasivat ja kommentoivat tutkimustulostemme pohjalta tuotettuja sisältöjä projektin aikana,” Hasu sanoo. “Palaute oli rohkaisevaa ja osoitti, että organisaatiot olivat jo alkaneet hyödyntää projektin tuloksia ja sisältöjä.”

Projektissa laadittiin myös verkkosivut ja innovaatio-opas ruohonjuuren työntekijöille ja tiimeille. “Verkkosivujen ja työkirjan käyttäjät saavat itse määritellä, kuinka he niiden sisältöjä käyttävät; he toisin sanoen uudelleeninnovoivat sisällön – ja näin sen pitääkin olla. Emme voi tietää, kuinka sisältöjä käytetään tulevaisuudessa; se nähdään myöhemmin.”

Hasu pitää mahdollisena sitä, että sisältöjen perusteella suunniteltaisiin kehitysprojekteja ja jopa palveluja, jotka auttavat julkisen sektorin organisaatioita soveltamaan verkkosivuilla ja työkirjassa kuvattua innovatiivista ajattelua ja johtajuutta. “Työ, niin tutkimus kuin käytännön kehityskin, jatkuu nyt uusilla areenoilla. Jatkamme myös perusviestintää tutkimustulosten levittämiseksi. Saamme siihen tukea Sitralta.”

Käännös Tim Birdin artikkelista

Lisätietoja

Inno-Vointi: Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille:
Projektin tulokset julkaistu! 
Inno-Vointi-blogi

Mistä on kyse?