archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Intia-ohjelman aikajana

Kirjoittaja

Karoliina Luoto

Johtava asiantuntija, verkko, Avainaluekehitys

Julkaistu

Intia-ohjelman elinkaari

Intia-ohjelma alkaa – 12/2004

Intia-ohjelman alkaessa sen tavoitteita kuvattiin seuraavasti:

”Vaikka Intian kasvava merkitys tiedostetaan, Intian talous, kulttuuri ja yhteiskunta ovat Suomessa yhä melko tuntemattomia tai niistä on yksipuolinen kuva. Sitran Intia-ohjelma keskittyy aluksi tiedon tuotantoon ja verkostojen rakentamiseen. Intiaa käsitteleviä raportteja tuotetaan monesta eri näkökulmasta, ja myöhemmin tavoitteena on luoda yhteistyötä, josta sekä Suomi että Intia hyötyvät.”

Taustaselvitys ”Intia-ilmiö ja Suomi” ilmestyy – 06/2005

Intia-ilmiö ja Suomi oli perusselvitys Intia taloudesta ja yhteiskunnasta. Siinä kuvattiin seuraavia asioita:

  1. Mikä on Intian talouden ja yhteiskunnan nykytila ja todennäköinen kehityssuunta sekä tämän merkitys Suomen kannalta.
  2. Mitä erilaiset kotimaiset toimijat ovat tekemässä Intian suhteen. Mitä siis yritykset ja julkisen sektorin toimijat tekevät ja aikovat jatkossa tehdä Intian suhteen.
  3. Mitä kansainväliset, suomalaisen Intia-kiinnostuksen kannalta merkittävät tietoa tuottavat toimijat ovat tehneet tai suunnittelevat tekevänsä Intian suhteen.
  4. Minkälaisia jatko- tai erityisselvityksiä ja jatkotoimia Sitran kannattaa selvityksen jälkeen Intia-teemaan liittyen aloittaa.  

Raportti julkaistiin myös englanninkielisenä.

Sitran hallitus ja hallintoneuvosto Intiaan – 02/2006

Sitran hallitus ja hallintoneuvosto tekivät yhteisen matkan Intiaan. He tutustuivat kiihkeässä kasvuvauhdissa olevaan maahan ja erityisesti Intian tutkimus- ja kehitystoimintaan. Matkan aikana syntyi pohja päätökselle keskittyä Intia-ohjelmassa Intian ja Suomen välisen osaajavaihdon edistämiseen. Matkan ansiosta syntyivät erinomaiset päättäjätason Intia–Suomi -verkostot.

Suomalaisten Intiat -kirjasarja ilmestyy – 10/2006

Kirjasarjaan kuului neljä kirjaa, Nokian Intia, It-alan Intia, Vaateostajan Intia ja Kiven ja raudan Intia. Ne tuottivat tietoa niistä Intian alueista, kasvukeskuksista, väestöryhmistä ja toimialoista, jotka ovat suomalaisten kannalta mielekkäitä ja kiinnostavia.

Kirjasarja auttaa Intiasta kiinnostuneita yrityksiä ja organisaatioita menestymään yhteistyössään intialaisten kanssa. Kirjat myös tarjoavat konkreettista tiedollista apua intialaisten kanssa toimiville tai toimintaa suunnitteleville suomalaisyritysten työntekijöille. Lisäksi kirjat kertovat uusimmasta globalisaatiokehityksestä havainnollisella tavalla, elävien yritysesimerkkien ja henkilöiden kautta.

Verkostoitumista Intiassa kahdeksan kuukauden ajan 01/2007

Sitra Fellowships -apurahaohjelman tärkeäksi tukitoimeksi vuoden 2007 aikana osoittautui Sitran Intia-ohjelman vetäjän läsnäolo Intiassa. Hän vieraili lukuisissa maan tärkeimmistä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista tehden Suomea ja Sitra Fellowship -ohjelmaa tunnetuksi sikäläisille tutkijoille. Runsas yhteydenottojen määrä vierailujen tuloksena on osoitus siitä, että Suomi on kiinnostava, mutta kiinnostus ei syty itsestään ilman kipinää.

Ensimmäinen Sitra Fellowship -tutkija aloittaa stipendikautensa Suomessa – 05/2007

Sitra käynnisti tutkijoiden osaajavaihdon Suomen ja Intian yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä vuoden 2007 alusta lähtien. Se osoitti Kansainvälisen henkilövaihdon keskukselle CIMOlle 200 000 euroa Sitra Fellowship -ohjelmaa varten.

Tutkijoiden liikkumiseen rahaa hakevat suomalaisten laitosten edustajat, jotka haluavat kutsua intialaisen tutkijan Suomeen tai lähettää suomalaisen tutkijan Intiaan. Suomessa Sitran pilottirahoitus osaajavaihtoon on osoittanut hämmästyttävän laaja-alaisen kiinnostuksen Intia-yhteistyötä kohtaan.

Vaikkakin Sitra Fellowshipin hakijoina ovat toistaiseksi vilkkaimmin toimineet eksaktien luonnontieteiden, bio- ja molekyylilääketieteen, informaatioteknologian sekä muiden teknisten tieteiden edustajat, on joukossa myös mm. useita ympäristöalan edustajia sekä talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä.

Intialainen erityisavustaja Sitran palvelukseen – 06/2007

Intialainen Ramchandra Kulkarni oli 11 kuukautta Sitran palveluksessa edistämässä Suomen ja Intian välistä verkostoitumista. Hänen päätyönään oli neliosaisen Intia-seminaarisarjan toteuttaminen. Seminaarien sivutuotteena toteutui mm. Intian entisen presidentin Dr. Kalamin ja pääministeri Matti Vanhasen tapaaminen.

Intia-seminaarit – 01-04/2008

Intia-ohjelma järjesti keväällä 2008 sarjan seminaareja otsikolla “The Essence of India”. Seminaarit loivat katsauksen kahdenvälisen vuorovaikutuksen sosiaaliseen ulottuvuuteen sekä kartoittivat konkreettisesti sen taloudellisia mahdollisuuksia.

Ohjelma päättyy

Sitran Intia-ohjelman päättyessä suomalaisen median kiinnostus Intiaa kohtaan on merkittävästi suurempi kuin ennen ohjelmaa. Intiaa käsittelevien artikkelien ja juttujen määrä on kasvanut ja julkisen Intia-keskustelun laatu on noussut. Tämän takana ovat Intia-ohjelman korkeatasoiset julkaisut ja tiedon tarjoaminen Intiasta kirjoittaville toimittajille. Lisäksi erinomaisia intialaisia tutkijoita on saatu suomalaisiin yliopistoihin. Ohjelman aikana on luotu hyvä pohja yhteistyölle terveydenhuollon ja ympäristöteknologian aloilla. Tästä yhteistyöstä hyötyvät sekä intialaiset että suomalaiset – se on kestävää globalisaatiota.

Suomelle ympäristöteknologian osasto Intiaan – syyskuu 2008

Finpro vastaa ympäristöteknologian osaston perustamisesta Euroopan Kaupan ja Teknologiayhteistyön Edistämiskeskukseen Intiaan. Osasto vastaa Euroopan ympäristöteknologian liiketoiminnan ja tutkimusyhteistyön edistämisestä Intiassa yhteistyössä muiden Intiassa toimivien Euroopan maiden kansallisten organisaatioiden kanssa. Tämän rinnalla Finpro kehittää Cleantech Finland-brändiä.

Mistä on kyse?