archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kannanotto: Selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelystä

Kirjoittaja

Mari Pantsar

Julkaistu

”Pientuotannon pääsy sähkömarkkinoille tulee turvata, ja sähköenergian nettolaskutusmenettely on olennainen osa pientuotannon edistämistä. Selvityksen mukaan nettolaskutus voidaan toteuttaa”, sanoo Sitra kannanotossaan koskien työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaa ja KPMG Oy Ab:n laatimaa selvitystä sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä.

Sitra on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan energiatehokkuuden parantamiseen rakennetussa ympäristössä ja uusiutuvan energian käytön sekä energian pientuotannon eli lähienergian tuotannon lisäämiseen. Keskeisenä tavoitteena on ollut, että uusiutuvan energian pientuotannon käyttöönottoon muodostuu kansallisesti yhtenäinen ja loppukäyttäjälle helppo käytäntö. Olemme mm. tukeneet merkittävästi aurinkoenergiaan perustuvan lähes nollaenergiarakentamisen kehitystä Suomessa ja Energiateollisuutta sähkön verkkoon syötön ohjeiden yhtenäistämiseksi.

Tärkeinä pitämiemme energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelyn käyttöönotto on tärkeä ja kiireellinen asia. Se lisää myös kansalaisten kiinnostusta energiansäästöön, tuo markkinoille uusia palveluja, lisää työpaikkoja ja vauhdittaa energia-alan innovaatiotoimintaa.

Pientuotannon pääsy sähkömarkkinoille tulee turvata, ja sähköenergian nettolaskutusmenettely on olennainen osa pientuotannon edistämistä.

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä täydentää merkittävällä tavalla työ- ja elinkeinoministeriön teettämiä aikaisempia asiaa koskevia selvityksiä mahdollistaen päätösesitysten nopean eteenpäin viemisen. Selvityksen mukaan nettolaskutus voidaan toteuttaa.

Sähköenergian nettolaskutus tulisi olla markkinalähtöistä ja arvoperusteista, jolloin se edistää energiatehokkuutta ja kannustaa kysyntäjoustoon. Sähköjärjestelmän kannalta tuntinetotus, tuntiperusteinen spot-hintaan perustuva ostovelvoite on edullinen ja lisää pientuottajan hintatietoisuutta ja kiinnostusta energiatehokkuuteen sekä mahdollistaa kuluttajien tasapuolisemman kohtelun. Mikäli sähkön ostohinnasta vähennetään ostajalle aiheutuvia kustannuksia, on niiden kohtuullisuudesta huolehdittava ja varmistettava tietojen läpinäkyvyys. Pientuottajan tulee voida vapaasti sopia nettolaskutuksesta esimerkiksi sähkön myyntiyhtiön tai sähkön loppukäyttäjän kanssa, mikä edistää yleisesti markkinalähtöistä toimintatapaa.

Pientuotannon lisäämiseksi tulisi edelleen selvittää muitakin verotuksellisia keinoja kuten niihin liittyvien hankintojen arvonlisäveron alennus vaikka määräaikaisesti ja sähköverottoman tuotannon rajan nostaminen. Verotukseen ja paikalla tuotetun sähkön siirtoon liittyvät epäselvyydet ovat estämässä useampien innovatiivisten hankkeiden käynnistymistä. Pientuotannon tukien puuttuessa hankkeet eivät kestä mitään ylimääräisiä lisäkustannuksia ja epävarmuustekijöitä. Muun muassa Jyväskylän Kankaan alueen aurinkosähköhanke on peruuntumassa kokonaan. Siitä piti tulla pohjoismaiden suurin aurinkosähköä hyödyntävä kaupunginosa.

Sitra kannustaa työ- ja elinkeinoministeriötä toimimaan asiassa nopeasti ja määrätietoisesti sekä varautumaan käyttöön otettavan järjestelmän tarkistamiseen kokemusten karttuessa. Tämä olisi myös avaus kokeilukulttuurin kehittämisessä, mistä Sitralla on hyviä kokemuksia.

Mistä on kyse?