artikkelit
Arvioitu lukuaika 7 min

Kieli kehittyy: Internetin kolmannen kehitysvaiheen käsitteitä

Teknologia synnyttää uusia käsitteitä. Kokosimme yhteen internetin kolmanteen kehitysvaiheeseen liittyviä käsitteitä, jotka mielestämme kaipaavat määritelmiä.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kieli, teknologia ja kulttuuri kehittyvät rinta rinnan. Etenkin teknologiaan liittyvät aiheet synnyttävät uusia käsitteitä – usein ensin englanniksi. On tärkeää pystyä puhumaan aiheesta myös omalla äidinkielellään ja yhteisin määritelmin.

Kokosimme yhteen joukon internetin uuteen kehitysvaiheeseen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Lista ei pyri olemaan akateemisen tarkka eikä sitä ole tarkoitettu kaiken kattavaksi, mutta toivomme sen tarjoavan apua käsitteiden ymmärtämiseen.

Osana datatalouden Datatalous Talouden osa-alue, jossa datan kerääminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa toimintaa. Avaa termisivu Datatalous muutosta käynnissä on internetin kolmas kehitysvaihe eli web 3.0. Web 3.0 Internetin kehitysvaihe, jonka tavoitteena on tarjota hajautettua päätöksentekoa ja kaupankäyntiä mahdollistavia palveluja. Avaa termisivu Web 3.0 Aihe on tuottanut jo joukon käsitteitä, joita voidaan tulkita eri tavoin. Alla olevat määritelmät ovat meidän näkemyksiämme. Kaikki Sitran hankkeissa määritellyt käsitteet löytyvät Tulevaisuussanastostamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Päivitämme ja täydennämme tulevaisuussanastoa tarvittaessa. Jos mieleesi tulee lisää selitystä kaipaavia käsitteitä, vinkkaa niistä meille.

web 3.0; web3 Web 3.0 Internetin kehitysvaihe, jonka tavoitteena on tarjota hajautettua päätöksentekoa ja kaupankäyntiä mahdollistavia palveluja. Avaa termisivu Web 3.0

Internetin kehitysvaihe, jonka tavoitteena on tarjota hajautettua päätöksentekoa ja kaupankäyntiä mahdollistavia palveluja.

Hajautetussa päätöksenteossa voidaan hyödyntää esimerkiksi hajautettuja itsenäisiä organisaatioita Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO ja kaupankäynnissä kryptovaluuttoja tai digitaalisia hallintatodistuksia Digitaalinen hallintatodistus; NFT Todistus oikeudesta digitaaliseen kopioon, jonka nykyinen haltija ja hallinnan siirtohistoria on varmistettu lohkoketjuteknologian avulla. Avaa termisivu Digitaalinen hallintatodistus; NFT , jotka tyypillisesti varmistetaan lohkoketjujen Lohkoketju Jatkuvasti kertyvä hajautettu datakokonaisuus, jonka kaikki tapahtumat ovat aikajärjestyksessä, kaikkien osapuolten vahvistamia ja tallennettu niin, ettei mitään voi muuttaa tai väärentää. Avaa termisivu Lohkoketju avulla. Web 1.0 viittaa internetin alkuaikoihin, jolloin verkkosivuja pystyi vain lukemaan ja web 2.0 internetin nykyiseen kehitysvaiheeseen, jossa vuorovaikutteiset verkkopalvelut ovat valtavirtaa.

metaversumi Metaversumi Internetiä hyödyntävä, pysyvistä virtuaalitiloista muodostuva kokonaisuus, jossa vuorovaikutus on mahdollista virtuaalitilojen sisällä ja niiden kesken. Metaversumi tuo tilan tunteen ja hahmot internetiin ja luo virtuaalimaailmoja toisiinsa yhdistävän verkon. Metaversumia voidaan käyttää esimerkiksi viestintään, tapahtumien luomiseen ja kokoontumiseen. Avaa termisivu Metaversumi

Internetiä hyödyntävä, pysyvistä virtuaalitiloista muodostuva kokonaisuus, jossa vuorovaikutus on mahdollista virtuaalitilojen sisällä ja niiden kesken.

Metaversumi tuo tilan tunteen ja hahmot internetiin ja luo virtuaalimaailmoja toisiinsa yhdistävän verkon. Metaversumia voidaan käyttää esimerkiksi viestintään, tapahtumien luomiseen ja kokoontumiseen.

älysopimus Älysopimus Lohkoketjuteknologialla toteutettu ohjelma, joka mahdollistaa arvoa sisältävien kohteiden automaattisen vaihdannan ennalta määritettyjen ehtojen avulla. Avaa termisivu Älysopimus

Lohkoketjuteknologialla toteutettu ohjelma, joka mahdollistaa arvoa sisältävien kohteiden automaattisen vaihdannan ennalta määritettyjen ehtojen avulla.

Älysopimuksen toimintalogiikka ja tulokset ovat julkisia. Älysopimus poistaa prosessista välikäsiä ja tekee siitä luotettavan. Älysopimuksia hyödynnetään lukuisilla eri alueilla esimerkiksi hajautetun mallin rahoituspalveluissa.

hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO) Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO

Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina.

Hajautetun digitaalisen organisaation toiminta- ja päätöksentekosäännöt on tallennettu älysopimuksina, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Samaa teknologiaa käytetään myös organisaation päätösten tallentamiseen. Organisaatio toimii itse määrittämiensä sääntöjen mukaisesti, esimerkiksi organisaation jokainen jäsen voi tehdä päätösehdotuksia, joista äänestetään. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan käyttää esimerkiksi sijoittamiseen ja taiteen keräämiseen. Suomessa arvioidaan parhaillaan lainsäädäntöön liittyviä muutostarpeita, kuten sitä, luokitellaanko hajautetut itsenäiset organisaatiot oikeushenkilöiksi.

digitaalinen hallintatodistus (NFT) Digitaalinen hallintatodistus; NFT Todistus oikeudesta digitaaliseen kopioon, jonka nykyinen haltija ja hallinnan siirtohistoria on varmistettu lohkoketjuteknologian avulla. Avaa termisivu Digitaalinen hallintatodistus; NFT

Todistus oikeudesta digitaaliseen kopioon, jonka nykyinen haltija ja hallinnan siirtohistoria on varmistettu lohkoketjuteknologian avulla.

Hallinnan kohteeseen viitataan, yleensä verkkolinkillä. Hallinnan kohde voi olla esimerkiksi digitaalinen teos, kiinteistö, taideteos, rakennus, tutkinto tai yrityksen osakkeet. Haltijan nauttimat oikeudet riippuvat digitaalisen hallintatodistuksen myyjän ja ostajan välisestä sopimuksesta, joka voi sisältää esimerkiksi immateriaalioikeuksia kuten tekijänoikeuksia, omistusoikeuden tai hallintaoikeuden. Osa digitaalisista hallintatodistuksista, joita myydään keskitetyissä välityspalveluissa, eivät sisällä mitään lainsäädännössä tunnistettuja oikeuksia, mikä johtuu siitä, että niiden oikeudellinen asema on vielä epäselvä. Puhekielessä “nöftä”, joka on muodostettu NFT-lyhenteestä.

lohkoketju Lohkoketju Jatkuvasti kertyvä hajautettu datakokonaisuus, jonka kaikki tapahtumat ovat aikajärjestyksessä, kaikkien osapuolten vahvistamia ja tallennettu niin, ettei mitään voi muuttaa tai väärentää. Avaa termisivu Lohkoketju

Jatkuvasti kertyvä hajautettu datakokonaisuus, jonka kaikki tapahtumat ovat aikajärjestyksessä, kaikkien osapuolten vahvistamia ja tallennettu niin, ettei mitään voi muuttaa tai väärentää.

Lohkoketjuun muodostuu digitaalinen lokikirja tapahtumista (transaktioista). Lokikirjan tallenteet kopioidaan ja säilytetään hajautetusti ja julkisesti digitaalisissa verkostoissa ilman määräävää palvelinta. Ethereum (2014) on suurin ja tunnetuin lohkoketju. Lohkoketjun avulla voidaan luoda erilaisia web 3.0:n sovelluksia, palveluita ja tuotteita. Lohkoketjuun kirjattujen tapahtumien muuttaminen tai väärentäminen jälkikäteen on käytännössä mahdotonta, koska lohkoketjun kukin uusi lohko sisältää edellisen lohkon tiivisteen.

Lisää aiheeseen liittyviä määritelmiä löytyy Sitran Tulevaisuussanastosta

datayhteisö Datayhteisö Yhteenliittymä, jonka toiminnan tavoitteena on helpottaa yksilöiden datan hallintaa. Avaa termisivu Datayhteisö

Yhteenliittymä, jonka toiminnan tavoitteena on helpottaa yksilöiden datan hallintaa.

datatalous Datatalous Talouden osa-alue, jossa datan kerääminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa toimintaa. Avaa termisivu Datatalous

Talouden osa-alue, jossa datan kerääminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa toimintaa.

digitaalinen lompakko Digitaalinen lompakko Sovellus, joka mahdollistaa kaupankäynnin ja asioinnin digitaalisen laitteen tai verkkopalvelun kautta. Avaa termisivu Digitaalinen lompakko

Sovellus, joka mahdollistaa kaupankäynnin ja asioinnin digitaalisen laitteen tai verkkopalvelun kautta.

digitaalinen rahake Digitaalinen rahake Rahake, joka kuvaa eri tahojen välillä vaihdettavaa asiaa lohkoketjussa. Digitaalinen rahake voi edustaa arvoa (esim. kryptovaluutta), hallintaoikeutta (esim. digitaalinen hallintatodistus — NFT) tai sijoituksia (esim. osakkeita tai päätösvaltaa organisaatiossa). Muistuttaa mekanismiltaan reaalimaailman rahakkeita (poletteja). Avaa termisivu Digitaalinen rahake

Rahake, joka kuvaa eri tahojen välillä vaihdettavaa asiaa lohkoketjussa.

hajautetun mallin rahoituspalvelu (DeFI) Hajautetun mallin rahoituspalvelu; DeFi Lohkoketjuteknologiaa ja digitaalisia rahakkeita hyödyntävä rahoituspalvelu, joka toimii itsenäisesti älysopimusten avulla ilman välikäsiä. Esimerkiksi lainauspalveluja tai pörssejä voidaan tarjota hajautetun mallin rahoituspalveluna. Hajautetun mallin rahoituspalveluiille voi olla myös oma hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO), mutta tämä ei ole välttämätöntä. Avaa termisivu Hajautetun mallin rahoituspalvelu; DeFi

Lohkoketjuteknologiaa ja digitaalisia rahakkeita hyödyntävä rahoituspalvelu, joka toimii itsenäisesti älysopimusten avulla ilman välikäsiä.

konsensusalgoritmi Konsensusalgoritmi Algoritmi, jonka avulla tietokoneiden muodostaman verkon käyttäjien tietokoneet muodostavat yhteisymmärryksen siitä, mikä data on virheellistä ja mikä oikeaa. Avaa termisivu Konsensusalgoritmi

Algoritmi, jonka avulla tietokoneiden muodostaman verkon käyttäjien tietokoneet muodostavat yhteisymmärryksen siitä, mikä data on virheellistä ja mikä oikeaa.

osuuden varmenne Osuuden varmenne Konsensusalgoritmi, joka varmistaa transaktion lohkoketjuun kiinnitettävien kryptorahakkeiden avulla. Avaa termisivu Osuuden varmenne

Konsensusalgoritmi, joka varmistaa transaktion lohkoketjuun kiinnitettävien kryptorahakkeiden avulla.

tehdyn työn varmenne Tehdyn työn varmenne Konsensusalgoritmi, joka varmistaa transaktion koneellisen laskennan avulla. Avaa termisivu Tehdyn työn varmenne

Konsensusalgoritmi, joka varmistaa transaktion koneellisen laskennan avulla.

Mistä on kyse?