archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kokeiluista eteenpäin

Kirjoittaja

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Julkaistu

Elinvoima-foorumi I tavoitteena oli pohtia uuden työn haasteita ja löytää ratkaisuja viemään suomalaista työtä eteenpäin. Ohjelman puitteissa tehtiin 16 kokeilua. Kokeiluiden avulla pyrittiin vastaamaan uutta työtä koskevien ideoiden haasteisiin. Samalla pyrittiin edistämään kokeilukulttuuria Suomessa. Kokeiluihin voi tutustua tarkemmin täällä.

Osaa ideoista jatkettiin kokeilun jälkeen hankkeina ja projekteina. Sitra vauhditti näistä kahdeksaa. Jatkoon valikoituivat ideat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, omistajuuden ja foorumin osallistujien mielipiteiden perusteella. Foorumin osallistujat näkivät potentiaalia esimerkiksi eläkeläisten osaamista hyödyntävässä ideassa ja siitä päätettiin tehdä jatkoselvitys.

Alta löytyvät esittelyt kahdeksasta jatkoon valitusta ideasta ja niiden kokeiluista.

Avoin verkostojohtamisen ohjelma

Kokeilun tavoitteena oli kehittää kokeiluluontoinen prototyyppi avoimesta verkostojohtamisen valmennusohjelmasta. Kokeilu toteutettiin asiantuntijatyöpajana sekä kolmena kokeilutyöpajana. Kokeilun tulokset osoittivat selvästi, että idealle on kysyntää ja sitä tulee jatkaa. Idean kehittelyä jatkaa Hub Helsinki, joka suoritti myös kokeilun.

Hub Helsingin kotisivut

Elämänpeli

Elämänpeli on palvelumuotoilupeli, jonka avulla pyritään ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka edistävät tai hidastavat yksilön valintoja ryhtyä yrittäjäksi eri elämäntilanteissa ja – vaiheissa. Kokeilu osoitti, että alkuperäinen hypoteesi toimii. Hub Helsinki jatkaa idean eteenpäin viemistä.

Hub Helsingin kotisivut

Epäonnistumiskampanja

Foorumin osallistujat totesivat, että yrittäjämäisen asenteen suuri este on epäonnistumisen pelko. Epäonnistumiskampanja pyrkii vaikuttamaan siihen, että epäonnistuminen nähtäisiin luontaisena yrittäjyyteen kuuluvana asiana ja siitä tulisi pystyä oppimaan. Kokeilu järjestettiin osana epäonnistumiskampanjaa. Kokeilulla pyrittiin lisäämään kampanjan verkkonäkyvyyttä.

Kokeilu onnistui erittäin hyvin saaden runsaasti huomiota. Kokeilun tuloksena todettiin, että teeman esille nostaminen suomalaisessa yhteiskunnassa on tärkeää. Sitra päätti jatkaa epäonnistumiskampanjan tukemista pitämällä teemaa esillä kevään aikana. Konkreettisena toimena tuettiin Kantapään kautta –kirjan julkaisua ja markkinointia.

Eläkeläisten osaamisen hyödyntäminen

Kokeilu nähtiin tärkeänä avauksena isommalle kokonaisuudelle. Ideaa viedään eteenpäin jatkoselvityksellä ja mahdollisesti muutamalla pidempikestoisella kokeilulla. Tavoitteena on selvittää, minkälaiset edellytyksen vanhuuseläkkeellä olevilla henkilöllä on osallistua työelämään, sekä selvittää ja kuvata tähän liittyviä konkreettisia kehitystoimenpiteitä.

Neuvontapaikka

Kokeilussa vauhditettiin markkinointituella Neuvontapaikka Pop Up Storea Lasipalatsin näyttelytila Akkunassa elokuussa 2011. Neuvontapaikka tarjosi nuorille konkreettisen paikan kuulla opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. Neuvontapaikka tavoitti kokeilun aikana yli 200 nuorta, heidän vanhempaansa ja aikuisiällä opiskelusta kiinnostunutta. Kokeilu osoitti Neuvontapaikalle olevan kysyntää. Opiskelupaikka oy toteuttaa Neuvontapaikan uudestaan vuoden 2012 elokuussa. Sitra on mukana tukemassa toimintaa.

Opiskelupaikka oy

 Kokeilukulttuurin edistäminen peruskoulussa

Idean tavoitteena on kokeilukulttuurin aktivoiminen peruskoulussa. Kokeilussa etsittiin paikallisesti tapoja aktivoida kouluyhteisöjä muuttamaan toimintaa kokeilevampaan ja yrittäjämäisempään suuntaan. Kokeilun suoritti Aalto yliopiston MIND-tutkimusryhmä. Kokeilu osoitti, että kokeileminen ei näyttäydy tiedostettuna ja systemaattisena tapana lähestyä haasteita tai opetustehtävää. Lapsia ei pääsääntöisesti oteta mukaan ongelmien ratkaisuun. Ideaa päätettiin viedä eteenpäin yhdessä Opiskelupaikka oy:n kanssa.

Opiskelupaikka oy

Mentorointi projekti

Haluttiin rakentaa uudenlainen mentorointimalli, jossa työelämässä menestyneet henkilöt tukevat ja ohjaavat valmistuneita nuoria, jotta he eivät putoa työelämän kyydistä kokonaan, vaan pääsevät työelämään kiinni mentorin tukemana. Ajatuksena oli myös, että nuoret opettavat samalla mentoreilleen uusia taitoja.

Kokeilu opetti, että tarvetta tämän kaltaiselle mentorointimallille selkeästi on. Tarve tuli esille aktoreiden hakemuksista sekä palautekyselyn tuloksista. Kokeilu opetti myös sen, että verkostoilla on yhä tärkeä merkitys työllistymisessä. Lisäksi esille nousi tärkeitä kysymyksiä projektin jatkon kannalta. Projektia jatkaa eteenpäin Opiskelupaikka oy yhdessä nimetyn ohjausryhmän kanssa, jonka puheenjohtajana toimii Raija Kemiläinen.

Opiskelupaikka oy

Uuden työn keskus

Hankkeen ideana oli, että erilaisten yrittäjyyden muotojen tuki ja neuvonta löytyisi samasta paikasta. Liikeidean saanut henkilö voisi tällöin saada apua toimintansa käynnistämiseen yhden neuvontapalvelun kautta. Uuden työn keskus pitää sisällään myös ajatuksen tiedon keräämisestä yhteen osaamiskeskuksen avulla. Hanketta jatketaan Tampereella osana Monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskusta.