archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kokeilukulttuuri kouluissa – työelämäviikko

Kirjoittaja

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Julkaistu

Mediatalo Opiskelupaikka Oy toteutti vuonna 2012 Sitra tukemana kokeilukulttuurikouluissa hankkeen.  Hanke oli yksi vuoden 2011 Sitran Elinvoima-foorumin kokeiluista, jota jatkettiin.

Tavoitteena oli luoda selkeä ja yksinkertainen oppimismalli, jonka avulla koulut voivat lisätä oppilaiden osallisuutta ratkaisemalla nuorille itselleen tärkeitä teemoja. Projektissa etsittiin paikallisesti tapoja aktivoida kouluyhteisöjä muuttamaan toimintaansa osallistavampaan, kokeilevampaan ja yrittäjämäisempään suuntaan.

Nuorten työelämäviikko

Vuoden 2012 teemaksi valikoitui nuorten työelämätaidot ja konseptiksi luotiin ”nuorten työelämäviikko”. Viikossa oli kaksi kärkeä:

1)     Erilaiset osallisuutta ja kokeilukulttuuria lisäävät ryhmätehtävät kouluissa

2)     Kaikille avoin verkkovalmennus, josta jokainen valmennuksen suorittanut saa henkilökohtaisen diplomin

www.tyoelamaviikko.fi -sivustolla marraskuussa 2012 julkaistu verkkovalmennus on avoinna ympärivuotisesti.  Hankkeen kohderyhmä oli peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset sekä toisen asteen opiskelijat, mutta verkkovalmennus on avoinna kaikille. Jokainen valmennuksen hyväksytysti suorittanut saa henkilökohtaisen työelämädiplomin, jonka avulla voi todistaa tuntevansa työelämän pelisäännöt ja -käytännöt.

Konsepti ja valmennus saivat positiivista palautetta nuorilta sekä opettajilta. Ne koettiin hyvinä keinona lisätä työelämätaitoja ja osallisuutta. Nuorten työelämäviikko tullaan toteuttamaan myös vuonna 2013.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Antti Kasanen
Toimitusjohtaja
Mediatalo Opiskelupaikka Oy
antti.kasanen@opiskelupaikka.fi / puh. 0405801680

Sitra järjesti 2011 Elinvoima-foorumin I, jonka tavoitteena oli pohtia uuden työn haasteita ja löytää ratkaisuja viemään suomalaista työtä eteenpäin. Ohjelman puitteissa tehtiin 16 kokeilua. Kokeiluiden avulla pyrittiin vastaamaan uutta työtä koskevien ideoiden haasteisiin. Osaa ideoista jatkettiin kokeilun jälkeen hankkeina ja projekteina. Sitra vauhditti näistä kahdeksaa. Kokeilukulttuuri kouluissa oli yksi Sitran vauhdittamista hankkeista.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings