Julkaistu 05.06.2018

Kokemuksia ja havaintoja henkilö­kohtaisesta budjetoinnista

Henkilökohtainen budjetointi – yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin -julkaisu kuvaa Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hankkeen ensimmäisen toimintavuoden kokemuksia,

havaintoja ja pohdintoja asiakastyön käynnistämisessä.

Henkilökohtaisessa budjetoinnissa (HB) asiakkaan rooli vahvistuu hänen tarpeisiinsa soveltuvien palvelujen ja tukimuotojen valintojen tekijänä ja niiden järjestämisessä.

Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan henkilökohtaista budjetointia (HB) kuudella pilottialueella, jotka ovat:

Hämeenlinna, Porin yhteistoiminta-alue, Tampere, Vantaa, Eksote ja Kainuun sote.

Näiden alueiden väestöpohja on yhteensä 810 000 asukasta. Tietoa tuotetaan HB-toimintamallin valinneiden asiakkuuksista, eli mm. siitä, keille se näyttäisi soveltuvan, millaisia palveluja asiakkaat ovat valinneet sekä mistä ja miten palveluvalinnat ovat toteutuneet.

Samalla arvioidaan vaikutuksia sekä pyritään hahmottamaan myös toimintamallin kustannusvaikuttavuutta

nykyiseen toimintatapaan verrattuna. Julkaisun löydät täältä.

Ota yhteyttä
 
Johanna Perälä

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?