Arvioitu lukuaika 1 min

Kylä, jossa ihmisillä on dementtia, mutta myös hauskaa

Ikääntyvän yhteiskunnan ei tarvitse olla pelottava ajatus. Amsterdamissa on ymmärretty erilaisuuden sallimisen voima, myös ikääntyneiden ihmisten parissa.

Kuva: Saana Säilynoja

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Ikääntyvän yhteiskunnan ei tarvitse olla pelottava ajatus. Amsterdamissa on ymmärretty erilaisuuden sallimisen voima, myös ikääntyneiden ihmisten parissa.

Aiheet

Luonto ja terveys

Luonnolla on monia hyvinvointia parantavia vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää hyvinvointimatkailun, kestävien rakennettujen ympäristöjen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Myös teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville. Tämä tuo uudenlaista liiketoimintaa hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Mistä on kyse?