archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

LATU-messut toivat henkilöstölähtöisiä kehittämisideoita esiin Hollolassa

(Kirjoittaja: Jorma Kainulainen, Hollola) Hollolan kunnan ja peruspalvelukeskus Oivan yhteiset LATU-messut toivat henkilöstölähtöisiä kehittämisideoita esiin. Kävijöitä messuilla olikin ilahduttavan runsaasti ja henkilöstön osallistuminen sekä näytteilleasettajina että messuvieraina oli upean aktiivista.

Julkaistu

Hollolan virastotalolla pidettiin Hollolan kunnan ja peruspalvelukeskus Oivan yhteiset LATU-messut tammikuussa 2013. Ideana LATU-messuilla oli, että osa vuoden 2011 ja 2012 LATU-hankkeen aikana tuotetuista kehittämisideoista tuodaan vielä paremmin koko henkilöstön tietoisuuteen.  Kävijöitä messuilla olikin ilahduttavan runsaasti ja henkilöstön osallistuminen sekä näytteilleasettajina että messuvieraina oli upean aktiivista.

LATU-messuilla Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen esitteli LATU-toimintaa aina tasatunnein. Näin hän mahdollisti messuvieraille lähemmän tutustumisen kunnassa tapahtuvaan LATU-kehittämistoimintaan ja avasi monelle kuulijalle mitä, miksi ja miten tuottavuutta toteutetaan henkilöstölähtöisesti.

Näytteilleasettajia oli messuilla jokaiselta kunnan toimialalta ja kunkin toimialan ns. sisäiset uudistajat olivat tuoneet runsaasti erilaisia ideoita esille.

LATU messut Hollola 2013

Sivistyspalvelut esittelivät LATU-messuilla kehittämisideoitaan, joita olivat mm. perheiden tukeminen perhekahvilan, sylikkäin-ryhmän ja Kärkölän yhteistyön (Sivistyksen ja Oivan yhteishanke) kautta. Nuorisopalveluissa vietiin eteenpäin palautteenantojärjestelmää sekä nuorisotyön kehittämissuunnitelmaa.  

Teknisissä  palveluissa esiteltiin kiinteistöhoidon kehittämistä, mobiilia työnohjausta, rakentajan sähköistä tietopakettia sekä ruokatuotannon kehittämistä ruokapalveluissa. Siivouspalvelun kehittämishankkeissa edistettiin työn kierrätystä, tiimin toiminnan tehostamista ja tiedotuksen parantamista (esim. atk ja sähköinen viestintä). 

Konsernipalveluissa kehittämisideoina olivat Kuntarekryn (kuntarekry.fi) käyttöönotto sekä hallinnon kehittäminen. 

Peruspalvelukeskus Oiva esitteli perehdyttämiseen liittyen Oivan perehdyttämisprosessia, ohjeistusta ja tukimateriaalia. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä esiteltiin perheiden tukemisen kehittämistä jo aiemmin mainitun perhekahvilan, sylikkäin-ryhmän ja Kärkölän yhteistyön kautta.

 Koti- ja asumispalveluissa LATU-ideoina olivat mm. kotihoitokansio (samanlainen sisältö kaikissa Oivan kunnissa uusin Effica-lomakkein), koneellisen lääkkeiden annosjakelun laajentaminen, navigaattorin käyttöönotto kotihoidossa helpottamaan asiakkaiden osoitteiden löytymistä, kokouskäytäntöjen kehittäminen sekä pelisäännöt yhteisen työnteon kulttuuriin

 Hallinto- ja talouspalvelujen esiteltäviä LATU-ideoita olivatHyvä keskiviikko”, intra-tiedottamisen kehittäminen sekä videoneuvottelun käyttö.

LATU-messuista saatu palaute osoitti sen, että kehittämisideoiden esille tuominen kaikkien nähtäväksi oli hieno ja tärkeä kokemus. Hollolassa kehittämisideat ovat kerättynä sähköisesti dokumentoituna yhteiselle verkkoasemalle ja ne ovat sieltä kaikkien löydettävissä – toisaalta LATU-messut osoittivat, että parhaiten yksiköiden erilaiset kehittämisideat tulevat esille kun ne ovat aidosti elävästi esillä. 

Jorma Kainulainen
Hollola