archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lisää turvallisuutta asiakaslähtöisyydellä

Kilpailulla selvitettiin palvelumuotoilun soveltamismahdollisuuksia valtionhallinnossa.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Sitran Uusi turvallisuus -foorumi järjesti yhteistyössä sisäministeriön kanssa Palvelumuotoilua julkishallintoon -kokeiluun liittyvän kilpailun maanantaina 3.3.2014. Kokeilun tarkoituksena oli selvittää palvelumuotoilun sekä käyttäjälähtöisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia valtionhallinnossa.

Palvelumuotoilukilpailuna toteutetun kokeilun esimerkki-case oli sisäministeriön toimeksianto rasististen rikosten ilmoittamismenettelyn selkeyttämiseksi. Kilpailuun osallistui kuusi palvelumuotoilutiimiä, joista kolme oli korkeakoulujen opiskelijatiimejä, kaksi palvelumuotoiluyritysten muodostamia tiimejä ja yksi alan tutkijoiden tiimi.

Kilpailupäivän aluksi sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen esitteli osallistujille kilpailun toimeksiannon taustaa: viime vuosina poliisille ilmoitettujen rasististen rikosten lukumäärä on laskenut. Voidaan kysyä, onko rikosilmoitusten määrän laskun taustalla se, että rikoksia tehdään vähemmän, vai se, että rikoksista ei enää ilmoiteta poliisille yhtä usein kuin ennen.

Selkeämpi ja käyttäjälähtöisempi rikosten ilmoittamisprosessi edistäisi osaltaan rikosten tulemista poliisin tietoon. Rikosten ilmi tuleminen ei ollut kuitenkaan ainoa asia, jota voitaisiin edistää menettelyjä selkeyttämällä. Turvallisuuden kannalta yksi tärkeimmistä seikoista on ihmisten luottamus viranomaisiin.

– Yhteiskunnalle on iso voimavara, jos ihmiset kokevat, että arki on turvallista, Mankkinen kertoi.

Kilpailutehtävän esittelyn jälkeen päivä jatkui draamallisella osiolla, jonka tarkoituksena oli havainnollistaa, mitä rasistisen rikoksen ilmoittaminen vaatii uhrilta ja miltä se hänestä tuntuu. Uhrien lisäksi esimerkiksi silminnäkijöiden on mahdollista tehdä rikosilmoitus poliisille.

Tehokasta tiimityöskentelyä

Ratkaisujen työstämisen aikana tiimeillä oli mahdollisuus tutustua rikosten ilmoittamisprosessiin myös poliisin näkökulmasta. Poliisista vähän aikaa sitten sisäministeriöön sisäisen turvallisuuden sihteeristön ylitarkastajaksi siirtynyt Elina Katajamäki vastasi osallistujien kysymyksiin. Katajamäen mukaan kaikki osallistujatiimit keskittyivät oleellisiin seikkoihin pari tuntia kestäneen työskentelyvaiheen ajan.

– Mielestäni kaikista terävimmin haasteessa kiinni ovat ne tiimit, jotka ovat keskittyneet siihen, kuinka rikosten uhrit saataisiin ottamaan poliisiin ensimmäinen kontakti, Katajamäki arvioi päivän aikana.

Työntäyteisen päivän päätteeksi nähtiin kuusi hyvää ratkaisuehdotusta. Osallistujien ratkaisuja arvioivassa paneelissa työskentelivät Tarja Mankkisen lisäksi muotoilija Katriina Lahtinen Jyväskylän yliopistosta ja Sitran hallinnosta vastaava asiamies Tapio Anttila.

Kilpailun voiton vei ABC-tiimi, jonka jäsenet ovat tutkijoita Aalto-yliopiston Media Lab Helsingissä. Toisella kunniasijalla palkittiin Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiimi, ja kolmannella kunniasijalla Solita Oy:n tiimi.

Voittajana palkittu ABC-tiimi oli vahvistanut käsitystään aiheesta muiden kilpailijatiimien tavoin haastattelemalla käyttäjiä ja palvelua tuottavia toimijoita. Arviointipaneelin mukaan voittajatyön ratkaisuehdotuksessa oli keskitytty siihen, miten palvelun käyttäjän ja tuottajan välistä ymmärrystä ja luottamusta voitaisiin tukea rasistisen rikoksen ilmoittamisessa, ottaen huomioon aiheen herkkäluonteisuus.

– Voittajatyössä ratkaisuehdotus oli kohdistettu yhteen palvelutilanteeseen ja -ympäristöön, jossa palvelun käyttäjä ja tuottaja kohtaavat palvelukokonaisuuden kannalta yhden tärkeimmistä vaiheista, Lahtinen kertoi.

Palvelumuotoilulle on paljon mahdollisuuksia julkishallinnossa

Osallistujien mukaan kokeilussa oli haastavaa se, että tiukalla aikataululla ja rajatulla määrällä tietoa oli yritettävä muodostaa kuva aiheen kontekstista ja rikosten ilmoittamisprosessiin liittyvistä käyttäjäkokemuksista. Haasteista huolimatta osallistujat kykenivät ehdottamaan toimivia ratkaisua ja päivän päätteeksi nähtiin, että palvelumuotoilun keinot sopisivat julkisten palveluiden haasteiden ratkaisemiseen yleisemminkin.

Palveluiden kehittämisestä hyötyisi koko yhteiskunta, sillä asiakaslähtöisemmät julkiset palvelut hyödyttäisivät kaikkia Suomessa asuvia.

Katso kilpailun osallistujien ajatuksia ja ratkaisuja alla olevasta videosta:

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Lisätietoja kokeilusta:

Blogikirjoitus: Palvelumuotoilulla oikeutta rasististen rikosten uhreille 

Hannele Sirkkanen, asiantuntija, yhteiskunnallinen koulutus,
hannele.sirkkanen@sitra.fi, 040 836 7036

Palvelumuotoilua julkishallintoon -kokeilu on yksi Sitran Uusi turvallisuus -foorumin kokeiluista. Kokeilujen avulla selvitetään uusia turvallisuuteen liittyviä haasteita ja tutkitaan, kuinka turvallisuutta voidaan parantaa käytännössä.

Lue kokoava artikkeli Uusi turvallisuus -foorumin työstä täältä.

Mistä on kyse?