Poiminnat
Arvioitu lukuaika 1 min

Lukiolaiset pohtivat kirjoituskilpailussa luovuutta megatrendien valossa

Lukiolaisille suunnattu kirjoituskilpailu kannustaa pohtimaan luovuuden merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Yhtenä aineistona osallistujat voivat käyttää Sitran megatrendimateriaaleja.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Jo 16. kertaa järjestettävä Suomalainen kirjoituskilpailu on käynnistynyt. Teemana on tänä vuonna ”Suomalainen luovuus”. Kilpailua tukee Sitra.

”Toivomme, että kilpailu herättää osallistujia ajattelemaan tulevaisuutta ja soveltamaan tulevaisuustietoa eri tilanteisiin. Näemme, että tulevaisuusajattelun juurruttaminen opetukseen kasvattaa myös nuorten valmiuksia paitsi vastassamme olevien haasteiden kohtaamiseen niin myös toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Tulevaisuus tarjoaa myös rajaamattoman pelikentän luovuudelle ja kuvittelulle. Koska tulevaisuus ei ole ennalta määrätty tai vääjäämätön, tulevaisuus kutsuu kysymään Mitä jos?”, sanoo Sitran ennakoinnin asiantuntija Lilli Poussa

Lukiolaisille suunnattu kirjoituskilpailu kannustaa pohtimaan luovuuden merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Luovuutta voi tarkastella monesta näkökulmasta.

Osallistujien pitää hyödyntää kirjoituksessaan erilaisia aineistoja. Yhtenä aineistona kirjoituskilpailussa on Sitran Megatrendit 2023 -sivusto.

Kirjoituskilpailun järjestää Helsingin Suomalainen Klubi ry yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Rosebud kirjakaupan ja Suomen Kuvalehden kanssa.

Kilpailu kestää itsenäisyyspäivään saakka, ja palkinnot jaetaan keväällä 2024.

Mistä on kyse?