archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Mobidiag Oy: Virukset ja bakteerit selville kohta myös kotikonstein

Suomalainen Mobidiag Oy kehittää jokaiseen kotiin pienikokoista laitetta, joka osaa kertoa mikä bakteeri tai virus elimistöäsi kiusaa. Sitra on rahoittanut ja toiminut aktiivisesti yrityksen hallituksessa vuodesta 2001 lähtien.

Julkaistu

DNA-työkalu paljastaa virukset ja bakteerit nopeammin

Jokaisesta kodista löytyvä kuumemittari kertoo onko sinulla kuumetta. Suomalainen Mobidiag Oy kehittää jokaiseen kotiin pienikokoista laitetta, joka osaa kertoa myös mikä bakteeri tai virus elimistöäsi kiusaa. Tällä hetkellä sairaalakäytössä oleva diagnoosityökalu osaa tunnistaa yhdestä näytteestä jo 64 erilaista bakteeria. Sitra on rahoittanut ja toiminut aktiivisesti yrityksen hallituksessa vuodesta 2001 lähtien.

Molekyylibiologiaan liittyvä tutkimus ja tuotekehitys eivät sovi hätäisille tutkijoille tai rahoittajille. Matka ideasta valmiiksi tuotteeksi on pitkä. Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kanssa tekemisissä olevat tuotteet on lisäksi testattava ja hyväksyttävä monessa maassa ennen niiden markkinoille pääsyä.

– Mobidiagin synnyn taustalla ovat lasten korvatulehduskierteitä jo 1990-luvulla tutkineet Jukka Ylikoski ja Mart Saarma. Diagnoosityökalumme kehitystyö on nyt siinä vaiheessa, että se on jo käytössä useissa yliopistollisissa keskussairaaloissa. Seuraava vaihe on saada laitteitamme yksittäisten lääkärien vastaanotoille ja lopulta myös koteihin, hahmottelee Mobidiagin toimitusjohtaja ja osaomistaja Jaakko Pellosniemi.

DNA-tunnistukseen perustuva työkalu analysoi näytteen aikaisempaa nopeammin ja osaa erottaa yhdestä ja samasta näytteestä 64 erilaista bakteeria. Perinteinen bakteerien kasvatukseen perustuva tunnistus on paljon hitaampaa ja hankalampaa. DNA-tunnistus on lisäksi perinteistä tunnistusta luotettavampaa.

Tarkempi diagnoosi tuottaa täsmähoitoja

Mobidiag Oy:tä voi hieman näkökulmasta riippuen kuvata suomalaiseksi molekyylibiologia-, molekyylidiagnostiikka-, bioteknologia- tai nanoteknologiayritykseksi. Yrityksen nimessä oleva ”mobi” ei siis viittaa mobiilisuuteen vaan molekyylibiologiaan.

– Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää selvittää ihmisten sairauksien aiheuttajat hyvissä ajoin. Antibiootteja ja muita lääkkeitä ei kannata syöttää ihmisille vain varmuuden vuoksi. Ainoastaan todennettuihin sairauksiin on syytä määrätä tehokkaita täsmälääkkeitä. Luotettavan diagnoosityökalun avulla ihmiset voivat tulevaisuudessa itse ottaa enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Lääkärinvastaanotolla ei tarvitse jokaisen pienen vaivan vuoksi  juosta, jolloin terveydenhoitosektori voi keskittyä vakavampiin sairauksiin, kertoo Pellosniemi.

Pellosniemen mukaan heidän diagnoosityökalunsa suurimpia vahvuuksia ovat nopeus, helppokäyttöisyys sekä hyvin toimiva tietotekniikkaratkaisu. Vuonna 2003 tietotekniikka-alalta molekyylibiologiaan sukeltaneen Pellosniemen omaa koodaustakin näkyy yrityksen nykyisessä tuotteessa jonkin verran.

– Meidän tuotteemme kliininen suorituskyky on tutkitusti poikkeuksellisen korkea. Nopeus ja tarkkuus ovat erittäin tärkeitä esimerkiksi verenmyrkytystapausten diagnosoinnissa, sillä 48 tunnin kuluessa aloitettu oikea hoito puolittaa potilaiden kuolleisuuden. DNA-työkalumme iskee juuri tähän aikaikkunaan, huomauttaa Pellosniemi.

Asiakaspalaute auttaa jaksamaan vaikeuksien yli

Mobidiagin 22 henkilöä työskentelee Helsingin Meilahdessa Biomedicum-keskuksessa, aivan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan naapurissa. Toimitilat hohtavat uutuuttaan ja ne palvelevat yritystä hyvin.

– Diagnoosityökalun kehitystyö kestää pitkään. Kun on jossain asiassa aivan ensimmäisenä liikkeellä, niin väistämättä tulee tehneeksi myös virheitä. Meillä on kuitenkin tiukka asenne ja usko tähän tuotteeseen. Olemme myös osanneet ottaa erehdyksistämme opiksi. Asiakaspalaute on ollut niin kannustavaa, että sen voimalla jaksaa yli vaikeampien aikojen, sanoo Pellosniemi.

Talouslama ei ole Mobidiagia juurikaan kolhinut. Terveydenhuollossa etsitään nyt säästöjä ja se saattaa olla yritykselle pikemminkin mahdollisuus kuin uhka.

– Sairaaloiden määrärahat ovat kyllä aikaisempaa tiukemmalla. Joissain Etelä-Euroopan maissa on uusien terveydenhoitoinnovaatioiden kokeilu laitettu lähes täysin jäihin ja se näkyy jollain viipeellä varmasti meillä Suomessakin, arvelee Pellosniemi.

Nano- ja energiayritysten verkottamisella uutta liiketoimintaa

Sitra on ollut mukana Mobidiagin toiminnassa yrityksen alusta alkaen. Aktiivinen hallitustyöskentely sekä erilaiset bioteknologiaan liittyneet tapahtumat, aivoriihet ja työpajat ovat Pellosniemen mielestä olleet Sitran tärkein anti yritykselle. Pääomasijoittajan taloudellista panostusta toki unohtamatta.

– Kaiken liiketoiminnan ydin on yrittäminen. Sitä pitää Suomessa tukea ja se on Sitrassa hyvin ymmärretty. Diagnoosityökalun kehittäminen vaatii aivan erilaista pitkäjännitteisyyttä kuin monet nopeasti syntyvät ja tuotteistettavat keksinnöt. Juuri tällaiseen liiketoiminnan kehitystyöhön tarvitaan julkisia pääomasijoittajia, sanoo Pellosniemi.

Tulevaisuudessa Sitra voisi Pellosniemen mielestä yhdistää ja verkottaa nanoteknologia- ja energia-alan yrityksiä vielä entistä enemmän. Alojen risteyskohdista voi löytyä paljon sellaisia ideoita, joista kehittyy uutta liiketoimintaa Suomeen.

– Maanpuolustuskurssien rinnalle kaivattaisiin yrityspuolustuskoulutusta. Suomi pärjää kyllä virallisissa kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa erinomaisesti, mutta kovin vähän niitä kansainvälisiä sijoittajia täällä kuitenkaan näkyy. Olisiko meillä tässä oppimisen paikka?, kysyy Pellosniemi.

Mistä on kyse?