archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Muuttuvan työelämän muuttuva sanasto

Kun työ muuttuu, kieli muuttuu – mutta millaisiksi sanoiksi?

Kirjoittaja

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Miten kuvata ja sanallistaa työelämän muutosta? Asioita, joita on vaikea käsitteellistää, mutta jotka näyttäisivät jo vaikuttavan elämäämme? Millaisessa maailmassa elämme, sellaisia sanoja me tarvitsemme.

Työelämän kiihtyvä muutos ja työnteon muotojen monipuolistuminen uudistaa myös työelämän sanastoa. Kokoamme työelämän uudissanoja, joilla muutosta, erilaisia ilmiöitä, rooleja ja kokemuksia voidaan sanoittaa. Tämä päivittyvä sanasto ei pyri olemaan kaiken kattava tai tieteellisesti kurantti, vaan toivomme sen enemminkin herättelevän oivalluksia kielen ja työelämän muutoksen suhteesta.

Tuleeko mieleesi sellaisia työelämän sanoja tai ilmiöitä, joille et tunnista sopivaa sanaa, mutta jotka ansaitsisivat oman terminsä? Entä onko mielessäsi sellaisia työelämän sanoja, joiden merkitys on mielestäsi muuttunut? Lähetä meille oma ehdotuksesi tai vinkkaa kuulemastasi termistä meille. Käymme kaikki ehdotukset ja vinkit läpi, valitsemme niistä mielestämme osuvimmat ja julkaisemme ne tällä sivulla.

 

Kombityö

Työntekomuoto, jossa ihminen työskentelee rinnakkain erilaisilla statuksilla kuten esimerkiksi palkkatyösuhteessa, apurahalla, yrittäjänä tai freelancerina. Liittyy laajemmin työn pirstaloitumiseen, kun yhä useampi kokoaa toimeentulonsa yhdistämällä erilaisia tulonlähteitä.

Työn tarjoaja

Taho, jolla on korvauksellista työtä tarjottavana ja etsii sille tekijää. Eroaa perinteisesti käytössä olevasta termistä työnantaja siinä, että työn tarjoaja voi tarjota työtä eri tavoin mm. työsuhteen kautta, mutta myös esimerkiksi ostamalla työpanoksen vaikkapa toiselta yritykseltä tai toiminimiyrittäjältä.

Työn etsijä

Työtä etsivä henkilö, joka voi olla työtön, työsuhteessa, yrittäjä tai opiskelija. Työn etsijä voi etsiä päätyön oheen itselleen myös sivutyötä, keikkatyötä, projektityötä tai työtä, jossa oppia uusia taitoja. Termi pyrkii laajentamaan mielikuvaa työn kysynnästä moniulotteisempana ilmiönä kuin mihin termit työtön tai työnhakija viittaavat.

Työtilaisuus

Tekemätöntä työtä, jossa on mahdollisuus ansaita rahaa. Yhä useammin tarjolla olevat työt eivät ole näkyvissä määrämuotoisina työpaikkoina. Kuitenkin niin sanottua piilotyötä ja työtilaisuuksia on olemassa, mutta ne löytyvät eri tavoin. Työtilaisuus edellyttääkin usein erityistä aktiivisuutta löytyäkseen ja ehdotusta organisoituakseen sopimukseksi. Työntekomuoto avoin.

Työtulevaisuus

Henkilökohtainen idea, haave tai mielikuva omasta tulevaisuudesta työelämässä, jonka perusteella henkilö orientoituu ja toimii työelämässä.  Henkilöllä voi olla mielessään myös useita mahdollisia työtulevaisuuksia, jolloin työn löytäminen voi helpottua. Viittaa erityisesti henkilökohtaiseen kehityssuuntaan, jossa työurat ovat muuttumassa yhä useammista vaiheista ja erilaisista töistä rakentuvaksi kokonaisuudeksi.

Mistä on kyse?