archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Nuoret haluavat nähdä kiertotaloutta käytännössä

Opettajien ammattijärjestön suosittu Opintoretkiopas antaa seuraavaksi vinkkejä vierailukohteista, joissa oppilaat voivat tutustua kiertotalouteen käytännössä.

Kirjoittaja

Matti Remes

Mangomedia Oy

Julkaistu

Kiertotalous ja muut kestävän kehityksen teemat kiinnostavat suomalaisia nuoria, mutta pulpetissa pänttäämisen sijaan he haluavat nähdä ja kokea asioita käytännössä. Tämä oli lähtökohta, kun Opettaja-lehden toimituksessa alettiin pohtia seuraavan Opintoretkioppaan teemaa. Kyse on Opetusalan Ammattijärjestön vuosittaisesta julkaisusta, joka antaa vinkkejä tutustumiskäyntejä suunnitteleville opettajille.

”Kiertotalous on monella tapaa ajankohtainen aihe. Haluamme antaa oppaan avulla opettajille kokonaiskuvan, mistä asiassa on kysymys ja kertoa, miten siihen on mahdollista tutustua käytännössä”, Opettaja-lehden päätoimittaja Marja Puustinen perustelee.

Kiertotaloutta havainnollisesti

Opintoretkiopas tavoittaa käytännössä kaikki Suomen päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät opettajat.

”Oppaassa on pyritty ottamaan huomioon eri koulutusasteiden näkökulmat. Lisäksi on tärkeää, että esittelemme tutustumiskohteita kattavasti eri puolilta maata”, Puustinen huomauttaa.

Puustinen ei paljasta vielä syksyllä ilmestyvän oppaan tarkkaa sisältöä. Hän sanoo kuitenkin, että esiteltäviin tutustumiskohteisiin kuuluu muun muassa maatalouden, puunjalostusteollisuuden sekä jätehuolto- ja kierrätysalan yrityksiä. Tavoitteena on esitellä kiertotaloutta laajasti ja ottaa mukaan muitakin kuin kierrätysalan yrityksiä. Kierrätyshän on kiertotaloudessa vasta viimeinen vaihe, jota ennen materiaaleille kerrytetään arvoa mahdollisimman moneen kertaan.

”Yritysten ohella kerromme, millaisia ammatteja kiertotalouden ympärille on syntynyt.”

Opintoretkioppaassa haastatellaan myös opettajia, jotka ovat jo järjestäneet opintoretkiä kiertotalouden teemoista.

”Aihepiiriin perehtyneiltä opettajilta saa yleensä parhaat vinkit, miten vaikeat ja monimutkaisetkin asiat käännetään lapsille ja nuoret ymmärrettävään muotoon”. Puustinen toteaa.

Helpotusta opettajan arkeen

Opettaja Seppo Hietaranta opettaa biologiaa ja maantietoa Olarin koulussa Espoossa, joka sijaitsee lähellä Helsinkiä. Kiertotalous on hänelle jo ennestään tuttu aihe, mutta tuleva opintoretkiopas on hyvä lisä opetuksen suunnitteluun.

”Kaikki koulun arkea helpottava helppokäyttöinen materiaali on tervetullutta”, Hietaranta sanoo.

Hänen mielestään on arvokasta, että opas antaa myös käytännön vinkkejä tutustumiskäyntien järjestämisestä. Kiireisten opettajien elämää helpottaa, kun oppaasta löytyvät valmiiksi esimerkiksi kouluryhmien vierailusta vastaavien yhteystiedot.

”Tutustumiskohteena olevalta organisaatiolta toivon, että siellä osataan ottaa huomioon ryhmien lähtötaso. Alakoululaisille asioiden käsittelytavan on oltava erilainen kuin lukiolaisille”, Hietaranta toteaa.

Oppilaat haluavat kokeilla itse

Kestävä kehitys on nostettu omaksi aihekokonaisuudekseen opetussuunnitelmassa, johon opetus Suomen kouluissa perustuu. Näitä teemoja käsitellään eri oppiaineissa, eniten biologian ja maantiedon tunneilla. Kiertotalouteen tutustutaan myös erillisillä teemapäivillä. Esimerkiksi Olarin koululla järjestetään syksyisin Ympäristö ja minä -päivät, jolloin yläkoulun oppilaat voivat perehtyä muun muassa veden ja energian kulutukseen sekä kuluttajan mahdollisuuksiin vaikuttaa valinnoillaan.

”On tärkeää, että oppilaat pääsevät itse kokeilemaan ja osallistumaan. Pelkkä kuuntelu ei riitä, vaan he haluavat toiminnallisuutta. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi pelien ja roolileikkien avulla. Apuna voidaan käyttää nykyaikaista tietotekniikkaa”, Hietaranta sanoo.

Mistä on kyse?