Arvioitu lukuaika 1 min

Onnellisuus rakentaa kestävää hyvinvointia

Hy­vin­voin­ti on eri asia kuin hy­vin­voin­ti­val­tio. Kes­kus­te­lua ai­hees­ta he­rät­te­li täl­lä vii­kol­la Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­ra­has­to Sit­ra, jon­ka yk­si pää­teh­tä­vä on poh­tia suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suut­ta.

Kuva: Joanna Moorhouse

Julkaistu

Hy­vin­voin­ti on eri asia kuin hy­vin­voin­ti­val­tio. Kes­kus­te­lua ai­hees­ta he­rät­te­li täl­lä vii­kol­la Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­ra­has­to Sit­ra, jon­ka yk­si pää­teh­tä­vä on poh­tia suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suut­ta.

Teema

Koulutus

Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Julkaistu

Mistä on kyse?