archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Osallistuva budjetointi

Kirjoittaja

Kalle Nieminen

Johtaja, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Julkaistu

 Osallistuva budjetointi on demokraattinen prosessi, jossa tietyn yhteisön jäsenet pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen miten osa yhteisön budjetista käytetään. Osallistuvaan budjetointiin kuuluu läheisesti avoin keskustelu, budjetin avoimuus ja sen ymmärrettävä esittäminen. Osallistuvaa budjetointia on käytetty laajimmin Latinalaisessa Amerikassa, mistä se on saanut myös alkunsa.

Sitran Uusi demokratia –foorumin ohessa päätettiin suorittaa osallistuvan budjetoinnin kokeilu. Kokeilussa päätettiin osallistuvan budjetoinnin keinoin 115 000 euron suuruisen hankevauhditusrahan käytöstä. Hankevauhditusrahalla on tarkoitus vauhdittaa suomalaista demokratiaa edistäviä hankkeita. Vauhditusrahan tarkoituksena on auttaa kehittämään ja levittämään jo käynnissä olevista hankkeista tai vahvoista ideoista pysyvää ja vaikuttavaa toimintaa.

Kokeilun kulku

Uusi demokratia –foorumi kartoitti ideakuulutuksella suomalaisten demokratia toimijoiden kenttää. Ideoita ja konkreettisia hankkeita löydettiin 144. Tästä joukosta foorumin osallistujat valitsivat jatkoon ne toteuttamiskelpoiset hankkeet ja ideat, joilla katsottiin saavuttavan vaikuttavuutta suomalaisen demokratian kehittämisessä. Jatkoon valittiin 27 hanketta. Nämä 27 hanketta osallistuivat osallistuvaan budjetointiin.

Kokeilu alkoi Sitran Uusi demokratia –foorumin budjetoinnin visualisoimisella. Budjetin ymmärrettävä esittäminen kuuluu läheisesti osallistuvaan budjetointiin, jolloin päätöksentekijöiden on helpompi käsittää minkä suuruinen budjetoitava summa on suhteessa muuhun budjettiin ja mistä raha on peräisin.

Foorumilaisten valitsemille 27 hankkeelle annettiin mahdollisuus hakea vauhditusraha toimittamalla hankesuunnitelma ja budjetti Sitraan. Kaikkiaan 16 hanketta jätti hankesuunnitelman ja osallistui osallistuvan budjetoinnin päätöksentekoprosessiin.

Osallistuvan budjetoinnin päätöksenteko

 Päätöksentekijöinä kokeilussa toimivat foorumilaiset (29), hankesuunnitelmien antajat (16) ja Sitran Uusi demokratia –foorumin järjestäjät (5). Päätöksentekijöille lähetettiin etukäteen tutustuttavaksi kaikkien 16 hankkeen hankesuunnitelmat ja budjetit. Lisäksi varattiin mahdollisuus avoimeen verkkokeskusteluun.

Päätöksentekotilaisuudessa jokaisen hankkeen edustaja esitteli hankesuunnitelmansa lyhyellä 3 minuutin esityksellä, jonka jälkeen keskusteluosuudessa jokaiselle oli mahdollisuus keskustella hankkeiden edustajien kanssa. Avoimen keskustelun jälkeen päätöksentekijät äänestivät. Suljetussa äänestyksessä jokainen äänioikeutettu järjesti paremmuus järjestykseen kymmenen hanketta. Päätöksentekijöille tarjottiin myös mahdollisuutta äänestää ennakkoon hankkeita, mikäli eivät päässeet päätöksentekotilisuuteen. Kaikkiaan 11 äänioikeutettua äänesti enakkoon. Äänestysprosentti oli 64%.

 

Äänestyksen tulos 

1. Avoin ministeriö

2. Sosiaalinen hub

3. Osallistava budjetointi

4. Datavaalit

5. Nopola News

6. Virkamies fasilitaattori

7. Kaupunginosavaltuusto

8. Tietopyyntö.fi

9. SoRvi

10. Politiikka Goes Koti

11. Nuoret työelämään

12. Avoimuus.fi

13. Aloitekanava.fi

14. Kaapeli

15. Demokratiapalkinto

16. Kaiku

   

Sitra aloittaa sopimusneuvottelut Avoimen ministeriön, Sosiaalisen hubin ja Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden kanssa. Hankkeista ja niiden etenemisestä voit lukea pian täällä!