artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

Päivi Rahkonen: Tuottavuus on arjen helpottamista

Hollolan kunta on tämän vuoden alusta lähtenyt toteuttamaan henkilöstölähtöistä laadulla tuottavuutta -kehittämishanketta eli LATUa. Tavoitteena on saavuttaa selkeitä säästöjä ja tuottavuuden kasvua; ei selkänahasta vaan arkityötä kehittäen.

Julkaistu

Tuottavuus on sanana saanut vahvan negatiivisen leiman. Siihen liittyy suuri määrä pelkoja ja väärinymmärryksiä. Tämä on sääli, sillä tuottavuus ei ainakaan minulle ole hiostamisen tai heikon laadun synonyymi, eikä se missään nimessä ole EVVK-asia.  

Tuottavuus on minulle ennen kaikkea työhyvinvointiasia; haasteiden haltuunottoa, arjen ongelmien pysyvien ratkaisujen etsintää ja oman työn kehittämistä eli positiivisia, työmotivaatiota vahvasti lisääviä asioita.  

Hollolan kunta on tämän vuoden alusta lähtenyt toteuttamaan henkilöstölähtöistä laadulla tuottavuutta -kehittämishanketta eli LATUa. Hollolan lisäksi hankkeessa ovat mukana Maskun, Punkalaitumen ja Siikajoen kunnat ja Lieksan kaupunki. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Sitra, Dazzle Oy ja Rondotraining Oy. Tavoitteena on saavuttaa selkeitä säästöjä ja tuottavuuden kasvua; ei selkänahasta vaan arkityötä kehittäen.  

LATU-hankkeelle on suuri yhteiskunnallinen tilaus. Julkinen talous on umpikujassa, kun palvelujen kysyntä kasvaa samaan aikaan kun talouden kasvu eli tulopohja hiipuu. Lisäksi työvoiman saatavuus on tulevaisuuden haaste.  

Myös kunnan toimintaympäristön kiihtyvä muutos haastaa työntekijät. Se, miten asiat on aikaisemmin tehty, ei välttämättä vastaa enää tämän päivän asiakkaiden odotuksia. Muutoksen toteuttaminen omalähtöisesti ja etupainotteisesti vie vähemmän voimavaroja, kuin törmäysten kautta vaurioituneen toimintatavan väkisin pinnalla pitäminen. Ilman uutta lähestymistapaa todellisena riskinä on ongelmien kasautuminen työntekijöiden harteille ja työuupuneiden kasvava joukko.  

Minulla on vahva usko siihen, että työntekijä on oman alansa ja tehtävänsä paras asiantuntija. Kun arjen ongelmia ilmenee, miten voisin uskoa ongelmien löytyvän (ennen kriisiytymistä), sen enempää kuin parhaimpien ratkaisujenkaan, etäämmällä organisaatiossa?

LATU-lähestymistavan tavoitteena on lisätä työntekijöiden rohkeutta ja luontaisia tilaisuuksia tuoda esiin koettuja ongelmia.  Myös esimiestyön kehittäminen on keskeistä. Kun ongelmat on tehty näkyviksi meillä on mahdollisuus myös yhdessä etsiä ratkaisuja. Jokainen yhteisesti koettu ongelma on todellinen. Jos koetun ongelman taustalla on selkeä peruste on syytä selventää asioita ja jos sellaista ei ole, on syytä pohtia muutoksia. ”Hukkaputkia” , ”resurssinieluja”  ja ”pullonkauloja” on uskallettava tarkastella järkevyyden ja mielekkyyden näkökulmasta, eikä näkökulmasta, että ”näin on aina tehty.”  Hyvä esimiestyö vaalii ratkaisujen kasvualustaa.  

Kuntasektorin pitkäjänteinen tuottavuus ei tule koskaan nousemaan yksittäisten ideoiden tai toimenpiteiden toteuttamisen kautta vaan ottamalla käyttöön kaikkien 450 000 työntekijän osaaminen ja taito. Näin pystymme paikantamaan ja purkamaan satoja tuhansia tuottavuuden esteitä.  

Haasteena muutoksessa on hierarkisiin rakenteisiin vahvasti historian saatossa rakentunut ylhäältä-alas-ajattelu. Perinteisten raja-aitojen kaataminen ja ratkaisukeskeinen, vastuuta ottava lähestymistapa vaatii paitsi perusteellista ymmärtämystä tulevista haasteista, myös valmiutta kantaa vastuuta ja muuttaa omaa toimintatapaa kaikilla tasoilla.  

Keskeinen osa muutosta ovat kannusteet. Niiden soisin olevan kiinteä ja pysyvä osa tulevaa palkkarakennetta. Tämä toki edellyttää mittareiden tuottamista ja ennen kaikkea kykyä mitata oikeita asioita.  

Tehtävä on suuri, mutta ei mahdoton. Minä uskon, että pala kerrallaan on mahdollista häivyttää myös julkisen sektorin ylivoimaiseksi koettuja haasteita.  Se edellyttää henkilöstön voimaannuttamista, ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja uudenlaista vastuunottoa työn kehittämisestä arjessa.  

Päivi Rahkonen

Päivi Rahkonen on toiminut Hollolan kunnanjohtajana vuodesta 2003, kuntajohtajakokemusta hänellä on (Pukkila, Elimäki, Hollola) yhteensä 18 vuoden ajalta ja kunnallista työkokemusta 7 kunnasta yhteensä 23 vuoden ajalta. Päivi on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Mistä on kyse?