archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ratkaisuja resurssiviisaista klinikoista

Julkaistu

Sitran Resurssiviisaus-klinikat tarjosivat tietoa, kumppanuutta, keskustelua, feta-pinaattipiirakkaa ja paljon kahvia. Sinä voit vaikuttaa siihen, mitä aiheita seuraavilla klinikoilla käsitellään.

Kierrätyspuiston tärkeimmät menestystekijät, kestävien hankintojen ABC, avaimet onnistuneisiin projekteihin, kokeilujen potentiaali resurssiviisauden edistämisessä. Näistä kaikista aiheista Sitrassa pidetyt Resurssiviisaus-klinikat tarjosivat kaupungeille, kehittäjille ja yrittäjille tietoa, keskustelua ja yhteistyömahdollisuuksia. Klinikoilla resurssiviisaudesta kiinnostuneiden kaupunkien edustajien oli mahdollista löytää kumppanuuksia ja kuulla erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista resurssiviisauden haasteisiin.

Ensimmäiset resurssiviisausklinikat pidettiin Sitrassa Helsingissä 10. kesäkuuta ja niiden aiheina olivat kestävät hankinnat, kokeilut resurssiviisauden edistäjinä, projektikehitys ja ekoteollisuuspuistojen rakentaminen.

Seuraavaan on lyhyesti koottu päivän tärkeintä antia ja linkit klinikoiden materiaaliin.

Resurssiviisaan liiketoiminnan kehittäminen: Kierrätyspuistot

Kierrätyspuisto menestyy, jos alueella on kasvua hakevia nuoria yrittäjiä, toimivaa public-private-yhteistyötä, ympäristöalan osaamista, uusiutuvaa energiaa ja rohkeutta ottaa käyttöön uusia edelläkävijäteknologioita. Muun muassa nämä tekijät ovat olleet Forssan Envi Grow Parkin kasvun ja kukoistuksen taustalla. Envi Grow Parkia esitteli klinikalla toimialapäällikkö Juha Pirkkamaa Forssan seudun kehittämiskeskuksesta.

Porin Peittoon kierrätyspuistosta oli kertomassa projektijohtaja Tuula Raukola. Porissa kehitteillä olevan kierrätyspuiston erityisiä vahvuuksia ovat sataman läheisyys ja kaupungin vahva rooli puiston kehityksessä. Haasteina nähtiin erityisesti uusien yritysten löytäminen kierrätyspuistoon.

Klinikan esitykset

Johtava asiantuntija Lari Rajantie, Sitra
Johdanto Liiketoimintaklinikkaan

Toimialapäällikkö Juha Pirkkamaa, Forssan Seudun kehittämiskeskus
Forssan Envi Grow Park

Projektipäällikkö Tuula Raukola, Prizztech Oy
Porin Peittoon kierrätyspuisto

Asiantuntija Lilli Linkola, Sitra
Teollisten symbioosien FISS-malli esittely

Taltiointi klinikasta

Kestävät, resurssiviisaat hankinnat

Hyvä suunnittelu, tarpeiden ennakointi, osaamisen kehittäminen ja yhteistyö yrittäjien kanssa ovat kestävien hankintojen toteuttamisen tärkeitä elementtejä. Jyväskylän hankintajohtaja Marjo Laineen mukaan kaupungin strategisten ja operatiivisten hankintojen erottaminen on ollut tärkeää, jotta hankinnoista on saatu kestävämpiä. Yhteistyötä ja ennakointia on parannettu muun muassa järjestämällä yrittäjille hankintailtoja ja hankintafoorumeja. Jyväskylä onkin onnistunut kestävien hankintojen toteuttamisessa – ja Motiva on palkinnut kaupungin kestävien hankintojen edelläkävijänä. Ympäristöasiat ovat kriteereinä mukana 70 prosentissa kaupungin hankinnoista.

Klinikalla kestävistä hankinnoista puhuivat myös johtava asiantuntija Isa-Maria Bergman Motivasta ja projektipäällikkö Riikka Leskinen, Valoniasta.

Klinikan esitykset

Asiantuntija Laura Järvinen, Sitra
Kestävät ja julkiset hankinnat

Hankintajohtaja Marjo Laine, Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupunki kestävien julkisten hankintojen edelläkävijänä

Johtava asiantuntija Isa-Maria Bergman, Motiva Oy
Miten kestävät ja innovatiiviset ratkaisut osaksi hankintojen arkea

Projektipäällikkö Riikka Leskinen, Valonia
Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Taltiointi klinikasta (ääni)

Kokeilut resurssiviisauden edistäjinä

Suunnittele vähemmän, selvitä kokeilemalla ja uskalla epäonnistua – ja onnistua! Nämä kolme opetusta ovat lyhyt johdatus kokeilukulttuuriin. Resurssiviisauden edistäjinä kokeiluilla voi olla suuri rooli, sillä uusien toimintatapojen löytämisessä tarvitaan nopeita, kevyitä ja edullisia strategisen kehittämisen keinoja. Kokeilukulttuurista kertoi klinikalla tutkija Annukka Berg Suomen ympäristökeskuksesta.

Jyväskylässä resurssiviisaita ratkaisuja on haettu kokeilujen avulla aktiivisesti ja yksi kokeilusta syntynyt ja laajasti levinnyt toimintamalli on koulujen tähdelounas. Sen synnystä ja menestyksen edellytyksistä klinikalla kertoi liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo Kylän Kattauksesta.

Klinikan esitykset

Tutkija Annukka Berg, Syke
Kokeilut resurssiviisauden edistämisen työkaluna – mahdollisuudet ja haasteet

Liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo, Jyväskylän tähdelounaskonsepti
Pienestä kokeilusta kohti isoja muutoksia: Jyväskylän tähdelounaskonsepti

Kokeilu-kulttuurivideo

Taltiointi klinikasta

Resurssiviisas projektikehitys, kumppanuudet ja rahoitus

Viestinnästä pitää tehdä vuorovaikutusta, oppiminen on otettava keskiöön ja projektin on tuotettava hyötyä nopeasti. Muun muassa näillä eväillä projektilla on hyvät mahdollisuudet onnistua. Projektien onnistumisista – ja epäonnistumisista – kertoi klinikalla konsultti, projektien hallinnasta kirjan kirjoittanut Ilkka Kankare konsulttiyhtiö Capgeministä.

Käytännön esimerkkejä resurssiviisaista hankkeista ja niiden opeista klinikkaan toivat Riihimäen Peltosaari-projektin johtaja Irene Väkevä-Harjula Asuntorahastosta ja Vesijärven kunnostusprojektista kertova ympäristönsuojelusuunnittelija Timo Permanto Lahden kaupungilta

Klinikan esitykset

Kehittämiskoordinaatori Irene Väkevä-Harjula, ARA
Kestävä aluekehittäminen ja projektisalkun johtaminen – Case Riihimäen Peltosaari

Ympäristösuunnittelija Timo Permanto, Lahden seudun ympäristöpalvelut
Luonnonarvot mukana pitkän aikavälin kehittämistyössä – Case Lahden Vesijärven kunnostus

Principal Ilkka Kankare, Capgemini
Avaimet parempiin projekteihin

Resurssiviisausklinikan yhteisen osuuden esitykset

Johtaja Mari Pantsar-Kallio, Sitra
Sitran ja kaupunkien rooli resurssiviisauden edistäjänä

Johtava asiantuntija Johanna Kirkinen, Sitra
Resurssiviisauden tavoitteet

Principal Ilkka Kankare, Capgemini
Resurssiviisaan alueen (RVA) toimintamallin valmisteluprosessi

Asiantuntija Antti Lippo, Sitra
Miten RVA-toimintamalli palvelee kaupunkeja?

Johtava asiantuntija Lari Rajantie, Sitra
Resurssiviisauden hyödyt kaupungeille 

Taltiointi yhteisestä osuudesta

Tervetuloa seuraaville resurssiviisausklinikoille elokuussa – voit myös ehdottaa klinikalle aihetta, jota toivoisit klinikalla käsiteltävän!

  • Kestävät hankinnat ja Projektikehitys -klinikat 26.8. Sitrassa Helsingissä
  • Resurssiviisaan liiketoiminnan kehitys ja Kokeilut resurssiviisauden edistäjinä -klinikat 27.8. Forssassa

Mistä on kyse?