archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Resurssiviisas liikkuminen tarjoaa huomattavia aluetaloudellisia hyötyjä

Kirjoittaja

Lari Rajantie

Julkaistu

Teksti on jälkimmäinen osa resurssiviisaasta liikkumisesta kertovaa kokonaisuutta. Lue ensimmäinen osa resurssiviisaan liikkumisen visiosta. Tämä osa käsittelee resurssiviisaan liikkumisen taloudellisia hyötyjä.

Gaia Consulting teki Sitran toimeksiannosta selvityksen, jossa arvioidaan mm. resurssiviisaan liikkumisen taloudellisia vaikutuksia Jyväskylässä. Koko tulevaisuuden liikennejärjestelmän arviointi on nykytiedolla hankalaa, joten tarkasteluun otettiin mukaan muutama keskeinen toimenpide:
1) sähköautojen yleisempi käyttö
2) biokaasun laajempi hyödyntäminen polttoaineena joukkoliikenteessä ja yksityisautoissa
3) palvelevampi joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot

Sähköautojen yleistymisellä hyvät edellytykset

Gaian selvityksessä oletettiin, että tulevaisuudessa Jyväskylän henkilöautoista 75 % olisi sähköautoja. Laskelman mukaan kuluttajille koituisi tällöin yhteensä 49 miljoonan euron vuotuinen säästö alentuneiden polttoainekustannusten ansiosta.

Sähkömoottorin hyötysuhde on merkittävästi polttomoottoria parempi, ja siksi sen energiankulutus on pienempi. Sähköauto kuluttaa sadalla kilometrillä energiaa 10-15 kWh, kun bensiinikäyttöinen auto tarvitsee samaan matkaan jopa 72 kWh (Lähde: Motiva) Tämä näkyy ajamisen hinnassa: sähköauton käyttämän sähkö maksaa 2,30 €/100 km ja bensiinikäyttöisen auton polttoaine vastaavasti 10,70 €/kWh.

Laskelmassa sähköauton oletettiin olevan saman hintainen kuin bensiinikäyttöinen auto. Toistaiseksi näin ei ole, mutta hintaero tasaantunee tulevaisuudessa sähköautojen tuotantomäärien kasvaessa ja akkuteknologian kehittyessä. Myös sähköauton tekniikka on mekaanisesti yksinkertaisempaa.

Edellytyksenä sähköautoilun yleistymiselle on käytön vaivattomuus, ja ennen kaikkea akkujen kesto ja riittävän tiheä latauspisteiden verkko. Jotta sähköautojen käyttö olisi sujuvaa, Jyväskylän seudulle pitäisi rakentaa jo olemassa olevien latauspisteiden lisäksi 4 000 pisteen verkosto, joista 400 olisi nopeita pikalatauspisteitä. Tämä otettiin huomioon laskelmassa, ja investoinnin suuruudeksi arvioitiin 27 miljoonaa euroa.

Biokaasuautojen yleistyminen hyödyttäisi kuluttajia ja alan yrityksiä

Gaian laskelmassa oletettiin, että neljäsosa henkilöautoista käyttäisi polttoaineena biokaasua. Lisäksi joukkoliikenne toimisi lähes täysin biokaasulla. Tämä edellyttäisi mittavaa biokaasun tuotantoa vastaamaan kohonneeseen kysyntään. Biokaasun tarve vastaisi noin 15-kertaisesti Jyväskylän tuottaman biojätteen tuottopotentiaalia. Sitä ei siis voida tuottaa kokonaan paikallisesta biojätteestä, mutta sen tuotantoon voidaan käyttää muita paikallisia raaka-aineita.

Yhteensä biokaasun liikennekäytöstä koituisi Gaian arvion mukaan kuluttajille 9,3 miljoonan euron säästöt vuodessa. Lisäksi biokaasun tuotanto ja jakelu luo mahdollisuuksia paikallisille yrityksille. Laskelman mukaan liikennekäyttö toisio biokaasun arvoketjussa oleville yrityksille 11 miljoonan euron edestä vuotuisia tuottoja. 

Joukkoliikenne palvelemaan asukkaita

Selvityksessä arvioitiin myös, kuinka vaikuttaisi jos Jyväskylän joukkoliikenteestä tehtäisiin houkuttelevampi mm. puolittamalla lipun hinta. Tämä lisäisi joukkoliikennematkojen määrää arviolta 17,5 prosenttia. Lisäksi oletettiin toteutettavan muita toimenpiteitä, jotka vähentävä tarvetta henkilöautoiluun, kuten paremmin tavoitettavia lähipalveluja, paremmat kevyen liikenteen edellytykset ja kannusteet yhteiskäyttökulkuneuvojen käyttöön. Kaikkiaan näiden arvioitiin vähentävän henkilöautomatkoja 10 prosenttia.

Laskelman mukaan kuluttajille koituisi tästä noin 45 miljoonan euron säästö vuodessa. Valtaosa tästä, noin 30 miljoonaa euroa, koostuu auton omistamiseen liittyvistä kustannuksista, kuten auton hinnasta sekä pääoma- ja huoltokustannuksista. Säästyneet polttoainekulut olisivat noin 10 miljoonaa euroa ja säästö joukkoliikenteen lippujen hinnoissa 5 miljoonaa euroa. Nettohyöty paikallistalouteen olisi noin 25 miljoonaa euroa.

Resurssiviisaampi liikkuminen hyödyttää sekä kuluttajia että aluetaloutta

Esitellyt kolme toimenpidettä mahdollistaisivat muutoksen kohti hiilineutraalin ja paikallisilla polttoaineilla toimivan liikennejärjestelmän visiota. Toimenpiteiden hyödyt Jyväskylän kuluttajille ja koko aluetalouteen olisivat yhteensä noin 95 miljoonaa euroa.

Valtion polttoaineveron tulot luonnollisesti pienenisivät fossiilisten polttoaineiden kulutuksen alentuessa. Yhteensä edellä mainitut toimenpiteet vähentäisivät valtion verotuloja 55 miljoonalla eurolla. Silti nettohyöty koko kansantaloudelle olisi 40 miljoonaa euroa.

Lue tulevaisuuden liikkumisen visiosta: Resurssiviisas liikkuminen mullistaa liikenteen ja säästää rahaa

Mistä on kyse?