archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Seuraava erä: Kasvu ja edistys

Julkaistu

Monet asiantuntijat arvioivat, että maailmantalous kasvaisi tulevaisuudessa hieman nopeammin kuin 2010-luvun alkupuolella. Vaikka kehittyneet maat ovat teknologisen kehityksen myötä 2020-luvulla todennäköisesti ennennäkemättömän vauraita, talouden kasvuluvut saattavat jäädä kauas siitä, mihin viime vuosikymmeninä parhaimmillaan totuttiin.

Teollisen yhteiskunnan ajan peruslupaus oli, että talouskasvu tuo tullessaan työpaikkoja ja hyvinvointia. Ihmisten materiaalisten perustarpeiden tyydyttäminen helpottui. Teollistumisen myötä myös syntyi vaurautta, jota voitiin investoida ihmisten kyvykkyyksiä vahvistaviin asioihin kuten koulutukseen, tieteeseen ja toimeentulon perusedellytyksiin.

Tulevaisuudessa yhteys kasvun ja hyvinvoinnin välillä ei välttämättä säily ennallaan. Suuria haasteita hyvinvoinnillemme voivat aiheuttaa esimerkiksi radikaali eriarvoistuminen ihmisten välillä ja ympäristön pilaantuminen. Maailmassa ei ole yhtään korkean elintason maata, jossa ekologinen jalanjälki tai kansalaisten kulutusperusteisesti lasketut päästöt henkeä kohden olisivat lähellekään kestävää tasoa.

Näin ollen on aiheellista kysyä: miten varmistamme edellytykset hyvinvoinnin rakentamiselle tulevaisuudessa maapallon kantokyvyn rajat huomioiden? Milloin yhteiskunta on edistyksen polulla?

Seuraavan erän kolmas osa luonnostelee näkemystä siitä, mitä käsityksemme edistyksestä voisi olla 2020-luvun kehittyneissä yhteiskunnissa, jotka ovat todennäköisesti ennennäkemättömän vauraita, mutta joissa talouskasvu on pitkäaikaisesti hyvin matalalla tasolla. Artikkelit tarjoavat näkökulmia käynnissä olevaan murrokseen ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Mistä on kyse?