archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sijoitustoiminta

Sitran tulevaisuustyö rahoitetaan peruspääoman tuotoilla. Vuonna peruspääoman markkina-arvo oli 771 miljoonaa euroa ja tuotto 5,7 %.

Kirjoittajat

Magnus Sjöblom

Sami Tuhkanen

Sijoitusjohtaja

Julkaistu

Sitra sai aikanaan Suomen Pankilta ja eduskunnalta peruspääoman, joka vastuullisesti sijoittamalla tuo tuottoa, jolla Sitran kaikki tulevaisuustyö rahoitetaan. Peruspääoman sijoitustoiminnan lisäksi Sitra panostaa liiketoiminnan kehitykseen sekä sijoittaa varoja pääomarahastoihin edistääkseen Suomen kilpailukykyä ja samalla Sitran strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tulevaisuustyö rahoitetaan peruspääoman sijoitustoiminnalla

Vahva riippuvuus peruspääoman tuotoista tarkoittaa, että muutokset taloudellisessa toimintaympäristössä vaikuttavat myös Sitran tulevaisuustyön suunnitteluun.

Maailmantalous kasvoi noin 3 % vuonna 2015. Pääomamarkkinoilla positiivisissa tunnelmissa alkanut vuosi kääntyi loppukeväällä kuitenkin huoleksi maailmantalouden kasvuperustan pitävyydestä. Euroopassa Kreikan taloudellinen ja poliittinen kriisi vei maata lähelle eroa yhteisvaluutta eurosta ja syksyn aikana sijoittajien huolet Kiinan talouskasvun hiipumisesta aiheutti markkinoilla suurta epävarmuutta ja epävakautta. Tämän lisäksi raaka-aineiden, ja varsinkin maailmantaloudelle tärkeän öljyn hinnan, tuntuva halpeneminen viestitti vahvasti sijoittajien käsityksistä talouden kasvun hiipumisesta.

Kehittyvien markkinoiden osake- ja korkomarkkinat kärsivät tässä epävarmassa tilanteessa erityisen paljon. Positiivista virettä osakemarkkinoilla pitivät yllä Yhdysvaltain myönteinen talouskehitys sekä Euroopan näkymien paraneminen lähinnä heikentyneen euron ansiosta. Kansainvälisillä korkomarkkinoilla länsimaiden valtiolainojen korkotasot laskivat entistä alhaisemmille tasoille, mutta riskipitoisempien yrityslainojen riskimarginaalit kasvoivat.

Suomen osakemarkkinat kehittyivät vuoden aikana yllättävänkin myönteisesti siitä huolimatta, että kansantalouden osalta käytiin kiivasta sekä poliittista että taloudellista keskustelua talouden kilpailukyvyn parantamisesta ja siihen liittyvistä keinoista.

Sitra on merkittävä institutionaalinen sijoittaja. Rahaston peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2015 lopussa 771 miljoonaa euroa (vuonna 2014 739 milj. €). Peruspääoma tuotti kertomusvuonna hyvin 5,7 % (12,4 %), haastavasta sijoitusympäristöstä huolimatta. Peruspääoman kokonaisallokaatio vuodenvaihteessa oli seuraava: osakkeet 50 % (49 %), korkoinstrumentit 41 % (43 %) ja muut 9 % (8 %). Pääosa peruspääomasta on sijoitettu rahastoihin. Sitra tekee allokaatiopäätökset, mutta rahastojen salkunhoitajat päättävät yksittäisistä sijoituksista rahastojen sääntöjen mukaisesti.

Sitra myi omistamansa Suominen Yhtymän osakkeet helmi–maaliskuussa 2015. Merkintähinta syksyllä 2011 oli 2 miljoonaa euroa, ja kauppahinta keväällä 2015 yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Vuoden aikana lunastettiin myös osa sijoituksesta Aberdeen Global – World Equity -rahastossa sekä tehtiin lisäsijoitus Impax Environmental Markets -rahastoon. Kiinteistösijoitusten määrä kasvoi edelleen, kiinteistöpääomarahastojen kutsuessa pääomia lisäsijoituksia varten. Lisäksi tehtiin lisäsijoitus globaaleihin listattuihin kiinteistöyhtiöihin sijoittavaan UB Global REIT -rahastoon.

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Sitra allekirjoitti YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) syksyllä 2015, ja sitoutui samalla raportoimaan säännöllisesti vastuullisesta sijoittamisestaan. Sitra on myös vastuullista sijoittamista edistävän Finland’s Sustainable Investment Forum – FINSIF ry:n jäsen. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Sitrassa sitä, että sijoituspäätöksissä otetaan taloudellisen potentiaalin lisäksi huomioon myös ympäristöön, sosiaalisen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

Uusia sijoituskohteita valittaessa yhtenä arviointikriteerinä on omaisuudenhoitajan sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen. Lähes kaikki Sitran käyttämistä varainhoitajista ovat allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet, ja he ottavat vastuullisuusnäkökohdat huomioon sijoitustoiminnassaan. Sitra pyrkii myös jatkuvasti kehittämään omia vastuullisen sijoittamisen menetelmiään ja toimintatapojaan, josta esimerkkinä kotimaisten osakerahastojen ja Nokian osakkeiden hiilijalanjäljen laskeminen.

Liiketoiminnan kehitys ja pääomarahastot tulevaisuustyön välineinä

Liiketoiminnan kehitys ja sijoitukset pääomarahastoihin ovat keino edistää Sitran kestävän hyvinvoinnin strategiaa rahoituksen keinoin – tuottoa unohtamatta.

Liiketoiminnan kehittäjänä Sitra on käytännössä koollekutsuja, fasilitaattori, kokeiluhankkeiden toteuttaja sekä sijoittaja. Hyviä esimerkkejä tältä saralta ovat työ vaikuttavuusinvestoimisen rahoitusmallin Suomen oloihin kehittäminen, ensimmäisten Social Impact Bond (SIB) -mallilla toteutettavien hankkeiden kokoaminen sekä yritysten ja järjestöjen intensiivinen sparraaminen Vaikuttavuuskiihdyttämö-koulutusohjelmassa.

Vuonna 2015 Sitra teki viisi uutta rahastosijoitusta. Epiqus Työhyvinvointi I Ky -rahaston tavoitteena on tuottaa työhyvinvoinnin edistämispalveluja tulosperusteista palkkiomallia hyödyntäen, Lifeline Ventures Fund III Ky sijoittaa alkuvaiheen verkko-, peli- ja terveysteknologiayrityksiin ja NegaWatt Energiatehokkuusrahasto II Ky kiinteistöjen energiatehokkuusprojekteihin, Social Impact Accelerator on rahastojen rahasto, joka edistää vaikuttavuusinvestoimisen markkinoiden kehittymistä Euroopassa, ja SET Fund II Limited Partnersin fokuksessa ovat kestävät ja älykkäät energiaratkaisut.

Sitra on pitkäjänteinen sijoittaja, joka osallistuu aktiivisesti yritysten kehittämiseen. Vuoden 2015 kohokohtia oli pitkäaikaisen kohdeyhtiö FibroGenin osakkeiden myynti touko-kesäkuussa. Tuloksena oli Sitran historian suurin yksittäisestä yrityksestä saatu voitto, noin 18,3 miljoonaa euroa. Sitra teki ensisijoituksensa lääkekehitysyhtiö FibroGeniin perustajaosakkaana jo vuonna 1994.

Esimerkkejä pitkäjänteisestä omistajuudesta olivat myös kotimaiselle sijoittajaryhmälle myyty hammaslääkäri-instrumentiikkaa tuottava Fimet Oy sekä loppuvuodesta saksalaisen Nemetschek AG:n ostama rakentamisen ohjelmistoyritys Solibri Oy.

Sitran kohdeyrityssalkussa oli vuoden 2015 päättyessä 26 yritystä. Vuoden aikana tehtiin yksi ensisijoitus ja irtauduttiin kokonaan kymmenestä yrityksestä. Jatkosijoituksia tehtiin yhdeksään salkussa tällä hetkellä olevaan yritykseen.

Sitran toimintakertomus kertoo kaiken olennaisen tulevaisuustyömme tuloksista ja uusista avauksista. Lue toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 kokonaisuudessaan tästä tai tilaa painettuna osoitteesta julkaisut@sitra.fi.