archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra auttoi terveysteknologiayhtiö IST:n alkuun

Lue verkkoartikkeli aiheesta

Julkaistu

Verkkoartikkeli 12.10.2004

Pääomasijoittajan rooliin kuuluu pysytellä taustalla. Sitran merkitys ja tuki aloittavalle tai jo toiminnassa olevalle yritykselle on usein enemmänkin kuin pelkkää rahoitusta. Näin sanoo terveysteknologiayritys IST International Security Technology Oy:n toimitusjohtaja Aage Moustgaard.

“Sitra on rahoituksellaan käytännössä mahdollistanut yrityksen toiminnan. Lisäksi Sitra antaa uskottavuutta juuri meidän kaltaisellemme yritykselle, jonka suuri asiakaskunta ovat kunnat”, Moustgaard sanoo, kun häneltä kysyy Sitra-yhteistyön merkityksestä.

IST kehittää, myy ja markkinoi automaattisia ihmisen aktiivisuustasoa seuraavia ja analysoivia laitteita. IST on kehittänyt maailman ensimmäisen langattoman, ympäri vuorokauden toimivan turvalaitteen, Vivago-hyvinvointirannekkeen. Rannekkeen antaman informaation avulla voidaan seurata vanhuksen tai pitkäaikaissairaan tilaa.

Sitra on ollut IST:n toiminnassa mukana jo useita vuosia. Se tuli IST:n rahoittajaksi jo ennen Moustgaardin tuloa yhtiöön. Ensimmäinen rahoituskierros oli 1998, jolloin yhtiön silloinen omistaja ja perustaja Matti Myllymäki haki rahoitusta liiketoiminnalle. Sitra on ollut mukana myös varsinaisissa suurissa osakeanneissa vuonna 2000 sekä tämän jälkeen tarvituilla jatkorahoituskierroksilla.

IST:n hallituksessa Sitran edustajana istuu liiketoimintajohtaja Kimmo Haahkola. Moustgaardin mukaan Sitran ehkäpä tärkein rooli on kuitenkin suomalaisten yhteistyökumppanien kartoitus ja suhteiden luominen samalla tapaa toimiviin Sitra-rahoitteisiin yhtiöihin tai muihin vastaaviin yrityksiin.

”Sitran mukana olo tarjoaa myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin tutkimushankkeisiin. Sitra ei ole kuitenkaan mukana päivittäisen työn operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi IST on yrityksenä sen tyyppinen, että suoranaisia neuvoja se ei Sitralta liiketoiminnalleen ole tarvinnut. Tämä johtuu pitkälti siitä, että meillä on hyvin kokenut hallitus ja laaja asiantuntijaverkosto, joka tuntee alan erinomaisesti”, Moustgaard kertoo.

IST:llä on tällä hetkellä viisi tuhatta kotiasiakasta. Lisäksi asiakkaina on noin sata vanhainkotia. Yhtiö toimii Helsingin Lauttasaaressa, jossa työskentelee kuusitoista ihmistä. Lauttasaaren henkilöstö on keskittynyt myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Laitteiden valmistus on siirretty suomessa alihankkijalle, ja Moustgaardin mukaan laitteiden valmistus tulee myös pysymään Suomessa.

Sitra panostaa terveydenhuoltoalaan

Sitrassa on hiljattain aloitettu uuden strategian mukainen terveydenhuollon ohjelma. Ohjelma tähtää suomalaisen terveydenhuollon palvelujen laadun ja tuottavuuden parantamiseen erityisesti uutta teknologiaa hyödyntäen.

Sitran terveydenhuollon ohjelman johtaja Hannu Hanhijärven mukaan ohjelmalla yritetään saada aikaiseksi ennen kaikkea positiivisia vaikutuksia koko terveydenhuoltojärjestelmässä.

”Tavoite on, että asiakkaat tulisivat entistä paremmin palvelluiksi. Sitralla ei ole tässä lakisääteistä tehtävää, ja se toimii alalla vähän kuin ulkopuolisena. Meille on siis erittäin tärkeätä läheinen ja toimiva yhteistyö niiden tahojen kanssa, jotka ovat vastuussa terveydenhuoltotoiminnasta. Näitä tahoja ovat lähinnä kunnat ja ministeriöt. Sitra toimii tässä vielä hyvin nöyränä”, Hanhijärvi kertoo.

Haastatteluhetkellä Hanhijärvi on toiminut terveydenhuollon ohjelman johtotehtävässä vasta neljä päivää, joten hän ei omien sanojensa mukaan “halua vielä juurikaan paukutella henkseleitä mahdollisilla tulevilla saavutuksilla”.

”Hankkeet ovat vielä kesken tai valmisteluvaiheessa, joten niiden tuloksista on vielä ennenaikaista puhua”, Hanhijärvi sanoo.

Sitran terveydenhuollon ohjelma antaa kuitenkin terveydenhuoltoalalla toimiville yrityksille mahdollisuuden hakea rahoitusta liiketoiminnalleen.

”Rahoitusta hakevat yritykset voisivat olla esimerkiksi Teknologian kehittämiskeskus Tekesin terveydenhuollon teknologiaohjelma FinnWelliin kuuluvia hakijoita. Sieltä voisi löytyä yrityksiä, jotka voisivat saada myös Sitran innostumaan asiastaan. Tarvitaan aitoa uutta yhteistyötä”, Hanhijärvi miettii.

Yksi terveydenhuollon ohjelman suurimmista tavoitteista on tavallisten kansalaisten asioinnin helpottaminen. Hanhijärvi antaa esimerkkinä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon puhelinneuvontakeskus Medineuvon.

”Medineuvo on parantanut asiakkaiden mahdollisuuksia kysyä neuvoa ja ohjeita sekä helpottanut ajan saamista vastaanotolle. Sitra toivoisi, että vastaavia hankkeita syntyisi lisää terveydenhuollon ohjelman aikana”, Hanhijärvi sanoo.

Terveydenhuollon ohjelmassa otetaan huomioon varsinkin uuden teknologian rooli, joka kasvaa tulevaisuudessa myös terveydenhuoltoalalla. Hanhijärvi kuitenkin jarruttelee toiveita siitä, että teknologia olisi ratkaisu kaikkiin ongelmiin.

”Uusi teknologia voi olla lähinnä hyvän apupojan asemassa, mutta itse terveydenhuollon ongelmia se ei ratkaise”, Hanhijärvi muistuttaa.

12.10.2004/Verkkotie Oy

Mistä on kyse?